Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 28 november 2012

Concentraties: Commissie keurt deelneming ABN AMRO en Rabobank in Nederlandse kledinggroothandel HVEG goed

De Europese Commissie heeft op grond van de EU-concentratieverordening haar goedkeuring gegeven voor de geplande transactie waarbij de Nederlandse banken ABN AMRO en Rabobank een zeggenschapsbelang krijgen in HVEG, een Nederlandse groothandelaar die gespecialiseerd is in kleding en accessoires. HVEG staat momenteel onder de zeggenschap van Vecelia, een persoonlijke holding van een particulier. Na de transactie zal Vecelia met de twee Nederlandse banken gezamenlijke zeggenschap uitoefenen over HVEC. Het onderzoek van de Commissie heeft bevestigd dat de concentratie geen aanleiding zal geven tot mededingingsbezwaren omdat deze de marktstructuur niet significant zal wijzigen.

Uit het onderzoek van de Commissie is gebleken dat er geen overlappingen zijn tussen de activiteiten van de partijen binnen de Europese Economische Ruimte (EER), omdat noch ABN AMRO, noch Rabobank op hetzelfde gebied als HVEG actief is.

Daarnaast heeft de Commissie ook gekeken naar mogelijke overloopeffecten. ABN AMRO en Rabobank zijn immers actief op de markten voor retail banking, corporate banking, investment banking en financiële diensten. De Commissie kwam daarbij tot de bevinding dat het risico zeer klein is dat tussen ABN AMRO en Rabobank coördinatie zou gaan spelen die de mededinging zou beperken. De gemeenschappelijke onderneming maakt immers slechts een klein deel uit van de portefeuille van de moedermaatschappijen en staat los van hun kernactiviteiten.

De Commissie kwam derhalve tot de conclusie dat de voorgenomen transactie geen aanleiding zal geven tot mededingingsbezwaren.

De transactie werd op 23 oktober 2012 bij de Commissie aangemeld.

Ondernemingen en producten

HVEG is een internationaal actieve Nederlandse groothandelaar die gespecialiseerd is in kleding en accessoires voor dames, heren en kinderen. De kleding van HVEG wordt onder private labels door grote detailhandelaren en leden van aankoopverenigingen in heel Europa verkocht.

ABN AMRO en Rabobank zijn Nederlandse financiële instellingen die zowel in Nederland als internationaal actief zijn.

Concentratiecontrole – regels en procedures

Het is de taak van de Commissie om fusies en acquisities te beoordelen wanneer de omzet van de betrokken ondernemingen bepaalde drempels overschrijdt (zie artikel 1 van de EU-concentratieverordening) en om concentraties te voorkomen die de daadwerkelijke mededinging in de EER of een wezenlijk deel daarvan op significante wijze zouden belemmeren.

Het overgrote deel van de concentraties levert geen mededingingsbezwaren op en wordt na een routinebeoordeling goedgekeurd. Wanneer een transactie is aangemeld, heeft de Commissie normaal gesproken 25 werkdagen de tijd om de transactie goed te keuren (fase I) of een diepgaand onderzoek te beginnen (fase II).

Meer informatie over deze zaak is beschikbaar op de volgende website:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_6726

Contact:

Antoine Colombani (+32 2 297 45 13)

Marisa Gonzalez Iglesias (+32 2 295 19 25)


Side Bar