Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2012. gada 28. novembrī

Brīdinājuma mehānisma ziņojums: atbalsts makroekonomikas korekcijām Eiropas Savienībā

Publicējot brīdinājuma mehānisma ziņojumu, Eiropas Komisija šodien sāk makroekonomikas nelīdzsvarotības novēršanas procedūras (MNNP) otro gada ciklu, kas attiecas uz 2013. gadu. Ziņojumā izteikts aicinājums sagatavot padziļinātu pārskatu par tendencēm saistībā ar makroekonomikas nelīdzsvarotības veidošanos un novēršanu 14 ES dalībvalstīs: Beļģijā, Bulgārijā, Dānijā, Spānijā, Francijā, Itālijā, Kiprā, Ungārijā, Maltā, Nīderlandē, Slovēnijā, Somijā, Zviedrijā un Apvienotajā Karalistē.

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Olli Rēns, kura atbildībā ir ES ekonomiskās un monetārās lietas un eiro, sacīja: “ES patlaban piedzīvo sarežģītu procesu, cenšoties novērst makroekonomikas nelīdzsvarotību, kas veidojusies desmit pirmskrīzes gados. Nu jau ir paveikts daudz, un reformas nes augļus. Taču līdzsvara atjaunošanas process nebūt nav pabeigts, un tas ietekmēs ekonomikas ainu vairākus turpmākos gadus. Izmantojot makroekonomikas nelīdzsvarotības novēršanas procedūru, Komisija sniedz dalībvalstīm norādījumus, lai tās pieņemtu adekvātu politiku, kuras mērķis ir novērst nelīdzsvarotību un likt pamatus ilgtspējīgai izaugsmei un darbvietu radīšanai.”

Brīdinājuma mehānisma ziņojumā iekļautās analīzes pamatā ir vienpadsmit makroekonomikas indikatoru kopums, kas galvenokārt raksturo konkurētspējas, parādsaistību, aktīvu cenu un korekciju tendences un saiknes ar finanšu nozari. Izmantojot šo rādītāju kopumu kā sākumpunktu, Komisija novērtē makroekonomisko stāvokli, izskatot papildu informāciju un rādītājus un pienācīgi ņemot vērā konkrētos apstākļus katrā valstī. Brīdinājuma mehānisma ziņojumā Komisija norāda dalībvalstis, kuru makroekonomiskā situācija jāanalizē pamatīgāk, veicot padziļinātu pārskatīšanu, kuras iznākums nav iepriekš paredzams. Tikai pēc padziļinātā pārskata sagatavošanas nākamajā pavasarī Komisija secinās, vai pastāv nelīdzsvarotība vai pārmērīga nelīdzsvarotība, un nāks klajā ar piemērotiem politikas ieteikumiem.

Brīdinājuma mehānisma ziņojums apstiprina, ka makroekonomikas nelīdzsvarotības korekcija virzās uz priekšu. Valstīs ar lielāko ārējo nelīdzsvarotību mazinās tekošā konta deficīts, jo pakāpeniski uzlabojas eksporta rezultāti un pieaug konkurētspēja un tiek veikta mājokļu tirgus korekcija. Tomēr šajā līdzsvara atjaunošanas procesā, kas ir ilgtermiņā noturīgas izaugsmes priekšnoteikums, vēl ir ejams tāls ceļš. Īstermiņā tas turpinās ietekmēt izaugsmi un nodarbinātību vairākās valstīs. Notiekošajām korekcijām piemīt gan cikliskas, gan strukturālas iezīmes, tomēr šķiet, ka vairākumā valstu dominē strukturālās korekcijas. Līdztekus korekcijām dalībvalstīs, kurās ir liels tekošo kontu deficīts, vairākās dalībvalstīs, kurām ir pārpalikums, ārējā bilance samazinājusies, tomēr nedaudz lēnāk. Iekšzemes pieprasījuma īpatsvara pieaugums to valstu saimnieciskajā darbībā, kurām ir pārpalikums, un salīdzinoši dinamiskais algu pieaugums liecina, ka turpmākajos gados var pieaugt to valstu ieguldījums līdzsvara atgūšanā, kurām ir pārpalikums.

14 dalībvalstis, kuru situāciju Komisija pārskatīs padziļināti, saskaras ar dažādām grūtībām un potenciāliem riskiem. Divpadsmit no tām jau tika veikta padziļināta analīze 2012. gada MNNP, un tajā tika atklāta dažāda veida un smaguma nelīdzsvarotība. Šīs valstis maijā saņēma politikas norādījumus īpaši katrai valstij sagatavotos ieteikumos “Eiropas pusgada” ietvaros (MEMO/12/388). Komisija uzskata, ka ir lietderīgi atkal pievērsties riskiem, kas saistīti ar nelīdzsvarotības novēršanu, un šajā ziņā panāktajam progresam attiecīgajās dalībvalstīs. Maltai un Nīderlandei tā būs pirmā reize, kad MNNP gaitā tiks sagatavots padziļināts pārskats.

Valstis, kuru uzraudzība notiek saskaņā ar ekonomikas korekcijas programmām, ko atbalsta oficiālais finansējums, brīdinājuma mehānisma ziņojumā nav novērtētas. Tas attiecas uz Īriju, Grieķiju, Portugāli un Rumāniju. Šī pieeja ļauj izvairīties no procedūru un ziņošanas pienākumu dublēšanās un ir saderīga ar pieeju, kas paredzēta Komisijas priekšlikumā tā sauktajam “divu tiesību aktu kopumam”, kurā galvenā uzmanība pievērsta uzraudzības mehānismam eiro zonā. Brīdinājuma mehānisma ziņojumā ir iztirzāta situācija Spānijā, jo oficiālais finansējums ir atvēlēts tieši banku rekapitalizācijai. Tajā aplūkots arī stāvoklis Kiprā un Ungārijā, jo sarunas par finanšu palīdzību vēl nav noslēgušās.

Nākamie soļi

Brīdinājuma mehānisma ziņojuma secinājumi tiks apspriesti Eiro grupā un ECOFIN Padomē. Komisija nosūtīs ziņojumu arī Eiropas Parlamentam.

Komisija sagatavos īpašu padziļinātu pārskatu par katru valsti, un šos pārskatus paredzēts publicēt pavasarī saistībā ar Eiropas pusgadu.

Vispārīga informācija

Makroekonomikas nelīdzsvarotības novēršanas procedūra tika ieviesta ar tā saukto “sešu tiesību aktu kopumu”, kas stājās spēkā 2011. gada 13. decembrī (MEMO/11/898) un kura mērķis ir stiprināt fiskālo un makroekonomisko uzraudzību Eiropas Savienībā. Uzraudzība saskaņā ar MNNP ir daļa no “Eiropas pusgada”, kas paredz integrētu un progresīvu pieeju ES ekonomikas politikas koordinēšanai.

MNNP ir preventīvā un korektīvā daļa. Preventīvā daļa ļauj Komisijai un Padomei pieņemt ieteikumus agrīnā posmā, pirms nelīdzsvarotība kļūst pārmērīga. Smagākos gadījumos tiek piemērota korektīvā daļa un uzsākta pārmērīgas nelīdzsvarotības novēršanas procedūra. Lai nodrošinātu šīs procedūras izpildi, eiro zonas dalībvalstīm var piemērot finanšu sankcijas.

Vairāk informācijas:

http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/documents/alert_mechanism_report_2012-11_en.pdf

http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/macroeconomic_imbalance_procedure/index_en.htm

MEMO/12/912

MEMO/12/388

MEMO/12/104

IP/12/132

Kontaktpersonas:

Simon O'Connor (+32 2 296 73 59)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)

Vandna Kalia (+32 2 299 58 24)


Side Bar