Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2012. november 28.

A riasztási mechanizmus keretében készült jelentés: a makrogazdasági kiigazítás megerősítése az EU-ban

Az Európai Bizottság a mai napon a riasztási mechanizmus keretében készült jelentés közzétételével elindítja a makrogazdasági egyensúlyhiányok esetén követendő eljárás 2013. évi, második éves ciklusát. A jelentés szerint 14 uniós tagállamban részletesebben meg kell vizsgálni a makrogazdasági egyensúlyhiányok felhalmozódásának és felszámolásának alakulását. Az érintett országok a következők: Belgium, Bulgária, Dánia, Spanyolország, Franciaország, Olaszország, Ciprus, Magyarország, Málta, Hollandia, Szlovénia, Finnország, Svédország és az Egyesült Királyság.

Olli Rehn, az Európai Bizottság gazdasági ügyekért, monetáris politikáért és az euróért felelős alelnöke így nyilatkozott: „Az EU jelenleg a válság előtti évtizedben felhalmozódott makrogazdasági egyensúlyhiányok felszámolásának bonyolult folyamatán halad keresztül. Már eddig is jelentős eredményeket értünk el, és a reformok hatása egyre inkább érezhetővé válik. Az egyensúly helyreállításának folyamata azonban még korántsem tekinthető lezártnak – további hosszú évekig lesz még meghatározó eleme a gazdaságnak. A makrogazdasági egyensúlyhiányok esetén követendő eljárás révén a Bizottság iránymutatást nyújt a tagállamoknak azt biztosítandó, hogy a megfelelő politikákat fogadják el az egyensúlyhiányok kezelésére és megteremtsék a fenntartható növekedés és a munkahelyteremtés alapjait.”

A riasztási mechanizmus keretében készült jelentésben foglalt elemzés egy tizenegy makrogazdasági mutatóból álló eredménytáblán alapul, a mutatók a versenyképesség, az eladósodottság, az eszközárak, a kiigazítás és a pénzügyi szektorral való kapcsolatok alakulására összpontosítanak. A Bizottság az eredménytáblából kiindulva, kiegészítő információkat és mutatókat figyelembe véve, valamint az országspecifikus körülményekre is kellő tekintettel értékeli a makrogazdasági helyzetet. A riasztási mechanizmus keretében készült jelentésben a Bizottság meghatározza, mely tagállamok esetében van szükség a makrogazdasági helyzet további, részletes vizsgálatára, e vizsgálat eredménye azonban nyitott. A Bizottság csak a jövő tavaszi részletes vizsgálatokat követően állapítja meg, hogy fennáll-e egyensúlyhiány vagy túlzott egyensúlyhiány, és megfelelő szakpolitikai ajánlásokra is ekkor tesz javaslatot.

A riasztási mechanizmus keretében készült jelentés bizonyítja, hogy a makrogazdasági egyensúlyhiányok kiigazítása folyamatban van. A legnagyobb külső egyensúlyhiánnyal küzdő országokban csökken a folyó fizetési mérleg hiánya, amit a fokozatosan javuló exportteljesítmény és versenyképességi előnyök is támogatnak, az ingatlanpiac korrekciója pedig folyamatban van. A hosszú távon a fenntartható növekedés előfeltételét jelentő egyensúly helyreállításának folyamata azonban még messze van a lezárástól. Rövid távon továbbra is sok országban ró terheket a növekedésre és a foglalkoztatásra. Bár a folyamatban lévő kiigazítás ciklikus és strukturális tényezőket egyaránt tartalmaz, úgy tűnik, a legtöbb országban a strukturális kiigazítás a meghatározó. A nagy folyófizetésimérleg-hiánnyal rendelkező tagállamokban folyó kiigazítással párhuzamosan számos, többlettel rendelkező tagállamban csökken a külső egyenleg, bár kisebb ütemben. A többlettel rendelkező országokban a belföldi kereslet növekvő gazdasági súlya és a viszonylag dinamikus béremelkedés azt jelzi, hogy ezek az országok a következő években nagyobb mértékben járulhatnak hozzá az egyensúly helyreállításához.

A 14 tagállam, amelyek esetében a Bizottság részletes vizsgálatot kezdeményez, különböző kihívásokkal néz szembe, és eltérőek a rájuk ható lehetséges kockázatok is. Tizenkét tagállam esetében 2012-ben, a makrogazdasági egyensúlyhiányok esetén követendő eljárás keretében már sor került részletes vizsgálatra, amely különböző jellegű és súlyosságú egyensúlyhiányok fennállását állapította meg. E tagállamok májusban az európai szemeszter keretében nyújtott országspecifikus ajánlások révén (MEMO/12/388) politikai iránymutatásban részesültek. A Bizottság úgy véli, hasznos e tagállamok esetében ismét közelebbről megvizsgálni az érintett kockázatokat és az egyensúlyhiány felszámolása terén elért haladást. Málta és Hollandia esetében most első alkalommal készül részletes vizsgálat a makrogazdasági egyensúlyhiányok esetén követendő eljárás keretében.

A riasztási mechanizmus keretében készült jelentés nem értékeli azon tagállamokat, amelyeknek felügyelete hivatalos finanszírozással támogatott gazdasági kiigazítási program keretében folyik. Ez a helyzet Írország, Görögország, Portugália és Románia esetében. E megközelítés segítségével elkerülhető az eljárások és a jelentéstételi kötelezettségek duplikációja. A megközelítés összhangban van a Bizottság úgynevezett kettős csomagra vonatkozó javaslatában előirányzottakkal – ez a javaslat az euróövezeti felügyeleti mechanizmusokra összpontosít. A riasztási mechanizmus keretében készült jelentés kitér Spanyolország helyzetére, mivel a Spanyolországnak nyújtott hivatalos finanszírozás célja specifikus: a bankok feltőkésítése. A jelentésben Ciprus és Magyarország is szerepel, mivel ezen országok esetében még nem zárultak le a pénzügyi támogatásról szóló tárgyalások.

További lépések

A riasztási mechanizmus keretében készült jelentés következtetéseit az eurócsoport és az ECOFIN Tanács megvitatja. A Bizottság az Európai Parlamentnek is továbbítja a jelentést.

A részletes országspecifikus vizsgálatokat a Bizottság hajtja végre és várhatóan jövő tavasszal, az európai szemeszter keretében teszi majd közzé.

Háttér-információk

A makrogazdasági egyensúlyhiányok esetén követendő eljárás az uniós költségvetési és makrogazdasági felügyelet erősítését célzó, 2011. december 13-án hatályba lépett ún. hatos jogszabálycsomag (MEMO/11/898) részeként került bevezetésre. A makrogazdasági egyensúlyhiányok esetén követendő eljárás keretében folytatott felügyelet az európai szemeszter részét képezi, ami biztosítja az uniós gazdaságpolitika koordinációjának integrált és előretekintő jellegét.

A makrogazdasági egyensúlyhiányok esetén követendő eljárás preventív és korrekciós ágra bomlik. A preventív ág lehetővé teszi a Bizottság és a Tanács számára, hogy korai szakaszban, az egyensúlyhiány túlzottá válása előtt fogadjon el ajánlásokat. Súlyosabb esetekben a korrekciós ág alkalmazandó, ami a túlzott egyensúlyhiány esetén követendő eljárást vonja maga után. Ez utóbbi érvényesítését biztosítandó, az euróövezeti tagállamokra pénzbüntetés szabható ki.

További információ:

http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/documents/alert_mechanism_report_2012-11_en.pdf

http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/macroeconomic_imbalance_procedure/index_en.htm

MEMO/12/912

MEMO/12/388

MEMO/12/104

IP/12/132

Kapcsolattartók:

Simon O'Connor (+32 2 296 73 59)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)

Vandna Kalia (+32 2 299 58 24)


Side Bar