Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2012. november 28.

A valódi, szoros gazdasági és monetáris unió tervezete: európai vitaindító

Brüsszel, 2012. november 28. – Az Európai Bizottság ma elfogadta „A valódi, szoros gazdasági és monetáris unió tervezete” című dokumentumot, amely pénzügyi, költségvetési, gazdasági és politikai téren egyaránt szilárd alapokat teremtene.

A tervezetről José Manuel Barroso bizottsági elnök az alábbiakat nyilatkozta: „Valódi, szoros gazdasági és monetáris unióra van szükségünk ahhoz, hogy legyőzzük a gazdaságainkat és a polgáraink megélhetését veszélyeztető bizalmi válságot. Kézzelfogható bizonyítékát kell adnunk annak, hogy az európaiaknak szándékukban áll összefogni és meghatározó lépéseket tenni a pénzügyi, költségvetési, gazdasági és politikai struktúrák megerősítése érdekében, melyek egyben az euró és egész Uniónk támaszai is.”

A valódi, szoros gazdasági és monetáris unióban fokozottabban összehangolnák a tagállamok valamennyi nagyobb gazdaság- és költségvetés-politikai döntését, amelyeket európai szinten jóváhagynának és felügyelnének. A tervezet felvázolja a valódi, szoros gazdasági és monetáris unió (GMU) megvalósításához rövid, közép- és hosszú távon szükséges, egymásra épülő intézkedéseket. A tennivalók egy része megvalósítható a jelenlegi szerződések keretében, részben azonban szükség lenne a Szerződés módosítására.

  1. Rövid távon (6-18 hónapon belül) teljes prioritást kell adni az irányítási reformoknak, a már elfogadott ún. hatos, és az elfogadás előtt álló kettes csomagnak. A tagállamoknak igyekezniük kell, hogy az év vége előtt megállapodjanak az egységes bankfelügyeleti mechanizmus létrehozásáról is. A bankunió hatékonyságához a felügyeleti mechanizmus létrehozását követően szükség van a nehéz helyzetben lévő bankok szanálási mechanizmusának kidolgozására is. Amint megegyezés születik a többéves pénzügyi keretről, az uniós költségvetésen belül létrehozandó, a többéves pénzügyi kerettől független „Konvergencia- és Versenyképességi Eszköz” révén tovább kell erősíteni a gazdasági kormányzás keretét. Az eszköz segítené a GMU zökkenőmentes működéséhez elengedhetetlenül fontos tagállami strukturális reformok időben történő megvalósítását. Az eszközből történő támogatás a tagállamok és a Bizottság közötti szerződéses megállapodásokban vállalt kötelezettségeken alapulna.

  2. Középtávon (18 hónap és 5 év között) a közös költségvetési és gazdaságpolitika (ideértve az adó- és foglalkoztatáspolitikát) erősítése mellett a fiskális kapacitásokat is javítanák. Az euróövezeten belül saját forrásokon alapuló, célirányos fiskális kapacitás biztosítana kellő támogatást a nehéz helyzetben lévő nagy gazdaságok jelentős strukturális reformjaihoz is. Mindez a Konvergencia- és Versenyképességi Eszköz segítségével fejleszthető ki, de alapját a Szerződések új és célirányos elemei jelentenék. Az adósságcsökkentés és a pénzpiacok stabilizálása érdekében felmerülhet egy szigorú feltételekhez kötött adósságtörlesztési alap, valamint eurókincstárjegyek létrehozása is. A fiskális kapacitások és egyéb eszközök monitorozását és kezelését a Bizottságon belül létrehozandó GMU Kincstár végezné.

  3. Hosszabb távon (5 éven túl) a szuverenitás, felelősségvállalás és szolidaritás megfelelő, európai szintű összehangolására építve lehetségessé válna az önálló euróövezeti költségvetés megteremtése, amely biztosítaná a GMU számára a gazdasági sokk sújtotta tagállamok támogatásához szükséges fiskális kapacitást. A szoros egységet alkotó gazdasági és költségvetési irányítási keret szintén lehetővé tenné közös adósságinstrumentumok kibocsátását, amely javítaná a piacok működését és a monetáris politika megvalósítását. Ez jelentené a GMU végső szakaszát.

Egyes lépéseket meg lehet tenni a jelenlegi Szerződések keretein belül, másokhoz azonban szükséges a jelenlegi Szerződések módosítása, illetve az Unió hatásköreinek bővítése. Ezeknek az alábbi alapelvekre kell épülniük:

  1. Először, a GMU elmélyítésének a Szerződések intézményi és jogi kereteire kell épülnie.

  2. Másodszor, az euróövezetnek képesnek kell lennie az EU egészénél gyorsabb és mélyebb integrációra, ezzel egyidejűleg viszont meg kell őriznie a huszonhét tagállam által végrehajtott politikák egységét, különösen pedig az egységes piacot. Ez azt jelenti, hogy szükség esetén az euróövezetre vonatkozó intézkedéseket meg kell nyitni más tagállamok előtt.

  3. Valóban, miközben a Szerződések azt irányozzák elő, hogy számos szabály csak az euróövezeti tagokra alkalmazandó, az euróövezet jelenlegi felépítése csak ideiglenes jellegű, mivel a Szerződések értelmében kettő kivételével (Dánia és az Egyesült Királyság) valamennyi tagállam a GMU teljes jogú tagja lesz.

  4. A Szerződések bármilyen, az EU számára további szupranacionális hatáskört biztosító megváltoztatásának együtt kell járnia a demokratikus elszámoltathatóság erősítésével. Az EU legitimitáserősítésének egyik lehetséges útja az Európai Unió Bírósága hatáskörének kiterjesztése.

Következő lépések

A felvázolt tervezet a Bizottság hozzájárulása a négy elnök által kiadott, a gazdasági és monetáris unióhoz vezető következő lépésekről szóló jelentéshez. A jelentést az Európai Tanács elnöke Barroso elnökkel, az Európai Központi Bank elnökével és az eurócsoport elnökével közösen véglegesíti, melyet az Európai Tanács a december 13–14-i ülésén tárgyal meg.

Előzmények

A gazdasági kormányzás megerősítéséről szóló vita 2010 májusa óta gyorsult fel, amikor a Bizottság előterjesztette az európai gazdasági kormányzás megerősítésére irányuló stratégiáját (MEMO/10/204). Ez vezetett végül a „hatos csomag” elfogadásához, mely 2011 decemberében életbe is lépett (MEMO/11/898). A Bizottság az Európai Tanács elnökével együttműködve hozzájárult több, a GMU-ról szóló jelentés elkészítéséhez is. Ezek közé tartozik a gazdasági kormányzási munkacsoport jelentése (2010. október), a „Cél a gazdasági unió erősítése” című jelentés (2011. december), és a négy elnöknek „A valódi gazdasági és monetáris unió felé” című időközi jelentése (2012. október).

További információ:

Barroso elnök honlapja:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/index_en.htm

MEMO/12/909 A valódi, szoros gazdasági és monetáris unió tervezete: Gyakran ismétlődő kérdések

Kapcsolattartók:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Sarah Collins (+32 2 296 80 76)

Simon O'Connor (+32 2 296 73 59)


Side Bar