Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2012. november 29.

Környezetvédelem: A Bizottság kijelöli Európa útját a bolygónk felélése nélküli fellendüléshez

Az Európai Bizottság ma javaslatot terjesztett elő az Európai Unió környezetpolitikájának irányát 2020-ig meghatározó környezetvédelmi cselekvési programra. Röviddel azután, hogy ajánlásokat tett a rövid távú növekedésre vonatkozóan [lásd: IP/12/1274], s azokban hangsúlyozta, hogy nemcsak ma, hanem holnap is biztosítani kell a növekedést, a Bizottság most javaslatokat fogalmaz meg a természet megóvása, a fenntartható növekedés ösztönzése, a munkahelyteremtés és egy olyan út kijelölése érdekében, amelynek követésével Európa fellendülése és egészsége nem jár bolygónk felélésével.

A program céljainak eléréséért az Európai unió és tagállamai együtt felelősek. A kilátásba helyezett konkrét lépések közé tartozik a környezetileg káros támogatások fokozatos megszüntetése, a munka helyett a szennyezés megadóztatása, az uniós környezetjog alkalmazásával kapcsolatos partnerségi megállapodások létrehozása a tagállamok és a Bizottság között, és a környezettel kapcsolatos uniós költségvetési kiadások nyomon követésére alkalmas rendszer kidolgozása.

Janez Potočnik környezetvédelmi biztos így fogalmazott: Az új cselekvési program kijelöli azt az utat, amelyen Európa eljuthat oda, hogy népessége biztonságos és egészséges környezetben éljen, hogy gazdasági növekedése fenntartható, zöld gazdaságon alapuljon, és hogy ökológiailag ellenállóképes legyen.

Connie Hedegaard, az éghajlat-politikáért felelős biztos így nyilatkozott: Az erőforrásválság kezelésével, a környezeti és az éghajlat-változási válság kezelésével nem várhatjuk meg, hogy véget érjen a gazdasági válság. Mindezekkel egyszerre kell foglalkozni, vagyis az éghajlat-változási és a környezetpolitikai megfontolásokat minden szakpolitikánkba be kell építeni. Ezzel a stratégiával hosszú távú perspektívát nyitunk a vállalkozások és a politikusok előtt, s Európának éppen erre van nagy szüksége ahhoz, hogy fenntartható, alacsony szén-dioxid-kibocsátású társadalommá alakulhasson át.

Program a cselekvéshez

A Bizottság a cselekvési programban kilenc kiemelt célkitűzést jelöl ki. Ezek közé tartozik:

  • a természet megóvása és az ökológiai ellenálló képesség növelése

  • a fenntartható, erőforrás-hatékony, csekély szén-dioxid-kibocsátással járó növekedés ösztönzése, valamint

  • az egészséget fenyegető környezeti ártalmak elleni eredményes küzdelem.

A program keretet határoz meg e célkitűzések eléréséhez. Ennek eszközéül többek között az uniós környezetjog alkalmazásának javítását, a tudomány fejlődésére való gyors reagálást, valamint a környezet- és éghajlat-politikai törekvések alátámasztásához szükséges beruházásokról való gondoskodást jelöli meg. Ezenkívül a környezetvédelmi megfontolásoknak és követelményeknek más politikákban is jobban meg kell nyilvánulniuk.

A program az Európai Unió városainak fenntarthatóbbá válását szolgáló erőfeszítéseket is ösztönözni kívánja. Célja továbbá, hogy az Európai Unió jobban tudja kezelni a regionális és globális környezetpolitikai és éghajlat-változási kihívásokat.

További lépések

A Bizottság javaslata az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa elé kerül. A jogalkotási eljárás lezárultával a cselekvési program beépül az uniós jogba.

Előzmények

A javasolt program – a hetedik a maga nemében – az uniós környezetpolitika elmúlt negyven évének jelentős eredményeire épül. A programnak kiindulópontjául szolgált több nemrég indult környezetpolitikai stratégiai kezdeményezés, például az erőforrás-hatékonysági ütemterv, a biológiai sokféleséggel kapcsolatos, 2020-ig szóló stratégia és az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság megvalósításának ütemterve. A program azt hivatott elérni, hogy az uniós intézmények, a tagállamok, a regionális és a helyi közigazgatás, valamint az egyéb érdekeltek egy közös környezetpolitikai cselekvési menetrendhez tartsák magukat 2020-ig.

Az uniós környezetvédelmi politika fejlődésének irányát a hetvenes évek elejétől általános környezetvédelmi cselekvési programok határozzák meg. A hatodik uniós környezetvédelmi cselekvési program a 2002-től 2012-ig tartó időszakra szólt.

Noha sok uniós tagállam küzd nehézségekkel a gazdasági válság miatt, a strukturális reformok ebből eredő kényszere új lehetőségeket is teremt arra, hogy az Európai Unió gyors léptekkel haladjon előre a fenntarthatóság felé vezető úton. Az új környezetvédelmi cselekvési program e lehetőségek minél jobb kihasználását szolgálja.

További információ:

A Bizottság honlapja az Európai Unió 2020-ig szóló környezetvédelmi cselekvési programjáról: http://ec.europa.eu/environment/newprg/index.htm.

MEMO/12/908

Kapcsolattartók:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar