Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 29. november 2012

Miljø: Kommissionen vil lede Europa mod velstand i en ressourcebegrænset verden

Europa-Kommissionen har i dag fremlagt forslag om et nyt miljøhandlingsprogram, der skal udstikke retningslinjerne for EU's miljøpolitik frem til 2020. Kort tid efter henstillingen om vækstpotentiale på kort sigt (se IP/12/1274), der fremhæver nødvendigheden af at sikre væksten i dag men også i morgen, har Kommissionen nu fremlagt forslag, der skal beskytte naturen, stimulere bæredygtig vækst, øge beskæftigelsen og lede Europa mod velstand og velfærd i en ressourcebegrænset verden.

Ansvaret for at nå programmets mål deles af EU og medlemsstaterne. Konkret er der tale om bl.a. gradvis udfasning af miljøskadelig støtte, flytning af beskatning fra arbejde til forurening, udarbejdelse af partnerskabsaftaler mellem medlemsstaterne og Kommissionen om gennemførelsen af EU's miljølovgivning samt udvikling af et system til sporing af miljørelaterede udgifter i EU-budgettet.

Miljøkommissær Janez Potočnik udtaler: "Det nye miljøhandlingsprogram sætter kursen for Europa, så det kan blive et sted, hvor mennesker kan leve trygt og sundt i et naturligt miljø, hvor økonomisk vækst er baseret på en bæredygtig grøn økonomi, og hvor der er oparbejdet økologisk modstandsdygtighed."

Klimakommissær Connie Hedegaard siger: "Vi kan ikke vente med at tackle ressource-, miljø- og klimaproblemerne, til den økonomiske krise er overstået. Vi skal sætte ind på alle områder samtidigt og integrere klima- og miljøspørgsmål i alle vores politikker. Denne strategi giver virksomheder og politikere det langsigtede perspektiv, der skal til for, at Europa kan blive et bæredygtigt lavemissionssamfund."

Handlingsprogrammet

Kommissionen udpeger i miljøhandlingsprogrammet ni prioriterede områder, og vil bl.a.:

  • Beskytte naturen og styrke økologisk modstandsdygtighed

  • Øge en bæredygtig og ressourceeffektiv lavemissionsvækst

  • Håndtere miljørelaterede sundhedsrisici effektivt.

Programmet fastsætter rammer for, hvordan disse mål skal nås, herunder ved at forbedre gennemførelsen af EU's miljølovgivning, anvende den nyeste videnskab, sikre de nødvendige investeringer, der skal støtte miljø- og klimapolitikken og sørge for, at klima- og miljøspørgsmål afspejles i andre politikker.

Programmet har ligeledes som mål at øge indsatsen for at gøre EU's byer mere bæredygtige og forbedre EU's evne til at håndtere både regionale og globale miljø- og klimaudfordringer.

Næste skridt

Kommissionens forslag vil nu blive behandlet af Europa-Parlamentet og Rådet for Den Europæiske Union. Når forslaget er vedtaget, bliver det nye miljøhandlingsprogram EU-lovgivning.

Baggrund

Det nye miljøhandlingsprogram, som er det syvende af sin slags, bygger dels på de betydelige fremskridt, der er gjort med de seneste 40 års EU-miljøpolitik, dels på en række nyere initiativer på miljøområdet, herunder Køreplan til et resourceeffektivt Europa, EU's biodiversitetsstrategi frem til 2020 og Køreplan for omstilling til en konkurrencedygtig lavemissionsøkonomi. Programmet skal sikre EU-institutionernes, medlemsstaternes, regionale og lokale myndigheders og andre interessenters engagement i en fælles dagsorden for miljøpolitikken frem til 2020.

Miljøhandlingsprogrammerne har været ledetråden for udviklingen af EU's miljøpolitik siden begyndelsen af 1970'erne. Det sjette EU-miljøhandlingsprogram dækker perioden 2002-2012.

Samtidig med at mange medlemsstater kæmper for at tackle den økonomiske krise, giver behovet for strukturreformer nye muligheder for, at EU hurtigt kan bevæge sig i en mere bæredygtig retning. Det nye miljøhandlingsprogram viser, hvordan disse muligheder bedst kan udnyttes.

Yderligere oplysninger

Kommissionens websted for det nye EU-miljøhandlingsprogram frem til 2020:

http://ec.europa.eu/environment/newprg/index.htm.

Se også MEMO/12/908..

Kontaktpersoner:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar