Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 27. novembra 2012

Razprava Evropske komisije, Evropskega parlamenta in Sveta s svetovnonazorskimi in nekonfesionalnimi organizacijami o medgeneracijski solidarnosti v Evropi

Bruselj, 27. novembra 2012 – Predsednik Evropske komisije José Manuel Barroso je danes na sedežu Komisije v Bruslju gostil srečanje s predstavniki svetovnonazorskih in nekonfesionalnih organizacij pod geslom „Medgeneracijska solidarnost: določanje meril za jutrišnjo evropsko družbo“. Srečanju sta predsedovala predsednik Evropskega sveta Herman Van Rompuy in podpredsednik Evropskega parlamenta László Surján. Evropski voditelji in predstavniki organizacij so razpravljali o tem, kako glede na pomembne demografske izzive in vse večje potrebe po socialnih inovacijah krepiti solidarnost med generacijami in spodbujati kulturo aktivnega staranja v Evropi.

Predsednik Evropske komisije José Manuel Barroso je dejal: „Evropa temelji na solidarnosti, ki pa je v času krize na preizkušnji. Ko ljudje trpijo, se bolj nagibajo k populističnim idejam in Evropska unija hitro postane grešni kozel. Dejansko pa je EU edini okvir, v katerem se lahko solidarnost in potrebne reforme združijo za skupno evropsko dobro. Zato si moramo z vsemi močmi prizadevati za sodelovanje ter povrnitev solidarnosti med narodi, med državami in znotraj njih, med bogatimi in revnimi, med starejšimi in mladimi. Današnje srečanje pomembno prispeva k temu cilju in predanost vseh sodelujočih me navdaja z optimizmom.“

Predsednik Evropskega sveta Herman Van Rompuy je dejal: „Danes dopoldne sem poudaril evropsko identiteto, Evropo, katere najpomembnejša vrednota je medsebojno spoštovanje. Spoštovanje, ki prinaša enake pravice za vse, nediskriminacijo v vseh svojih oblikah ter solidarnost in bratstvo. Zaradi spoštovanja vsakega posameznika smo danes zmožni ustvarjati Evropsko unijo, ki temelji na večji solidarnosti, tudi med mladimi in starejšimi.“

Podpredsednik Evropskega parlamenta László Surján je povedal: „V Evropskem parlamentu menimo, da je medgeneracijska solidarnost državljanom pomagala preživeti nedavno krizo. Poleg tega je izredno pomembna za celotno družbo iz več drugih razlogov, če omenim samo pokojninske sisteme ali prenos znanja in izkušenj iz generacije v generacijo.“

Udeleženci srečanja so se strinjali, da imajo svetovnonazorske in nekonfesionalne organizacije pomembno vlogo pri spodbujanju vrednot, kot so svoboda, enakopravnost in solidarnost v Evropi in zunaj nje. Strinjali so se tudi, da je treba premagati težave, ki nastajajo zaradi demografskih sprememb, na primer boriti se proti diskriminaciji, ustvarjati boljše zaposlitvene možnosti za ljudi vseh starosti in spodbujati vseživljenjsko učenje. Ta prizadevanja so del splošne strategije Evropske komisije za rast v Evropi, saj stremijo k boljšemu izobraževanju, zmanjšanju revščine in pravičnejši družbi.

Ozadje

Leto 2012 je „evropsko leto aktivnega staranja in medgeneracijske solidarnosti“. Evropsko leto je pritegnilo številne interesne skupine, predstavljene pa so bile nove pobude za spodbujanje aktivnega staranja in krepitev solidarnosti med generacijami, kar je prispevalo k strategiji Komisije Evropa 2020 za pametno, trajnostno in vključujočo rast. Tudi današnje srečanje je del te strategije.

Srečanja na visoki ravni med evropskimi institucijami ter svetovnonazorskimi in nekonfesionalnimi organizacijami, kakor tudi cerkvami in verskimi združenji ali skupnostmi, so postala tradicionalna. Od začetka veljavnosti Lizbonske pogodbe decembra 2009 je dialog s cerkvami in svetovnonazorskimi združenji pravna obveznost, vključena v primarno zakonodajo (člen 17 Pogodbe o delovanju Evropske unije). Dialog je za institucije EU pomemben instrument participativne demokracije. Poleg srečanj na visoki ravni z verskimi voditelji ter svetovnonazorskimi in nekonfesionalnimi predstavniki obstajajo še redni dialoški seminarji z različnimi sogovorniki o posameznih politikah EU.

Seznam udeležencev: MEMO/12/901.

Avdio in video posnetki ter fotografije dogodka so na voljo na spletišču avdiovizualne storitve Evropske komisije.

spletišče Joséja Manuela Barrosa, predsednika Evropske komisije

Kontakti:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 22953070)

Jens Mester (+32 22963973)

Dirk Volckaerts (+32 22993944)


Side Bar