Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2012. november 27.

A Bizottság, a Parlament és a Tanács a nemzedékek közötti európai szolidaritásról tárgyal a világnézeti szervezetekkel

Brüsszel, 2012. november 27. – José Manuel Barroso, az Európai Bizottság elnöke volt a gazdája annak a mai, az Európai Bizottság brüsszeli központjában megrendezett ülésnek, amelyre világnézeti szervezetek képviselőinek részvételével került sor „nemzedékek közötti szolidaritás: a holnap európai társadalmának paraméterei” témában. Herman Van Rompuy, az Európai Tanács elnöke és Surján László, az Európai Parlament alelnöke közösen látták el a találkozó elnöki teendőit. A jelentős demográfiai kihívások és a szociális innováció iránti egyre nagyobb igény fényében az európai vezetők és a képviselők véleményt cseréltek arról, hogy mi módon lehetne erősíteni a nemzedékek közötti szolidaritást és támogatni az aktív idősödés kultúráját Európában.

José Manuel Barroso, az Európai Bizottság elnöke kijelentette: „Európa a szolidaritásra épül. Válság korában azonban a szolidaritás is változáson megy át. Szenvedés idején igencsak kísértenek a populista eszmék és az Európai Uniót könnyen bűnbaknak állítják be. A valóságban egyedül az EU kínál olyan keretet, amelyben az európai közjó érdekében összeegyeztethető a szolidaritás a szükséges reformokkal. Ezért minden tőlünk telhetőt meg kell tennünk, hogy közösen visszaállítsuk a nemzetek és országok, továbbá az országokon belül a szegények és a gazdagok, illetve a fiatalok és az idősek közötti szolidaritást. A mai találkozó fontos mérföldkőnek számít e cél irányába, és én igen biztatónak tartom az összes résztvevő elkötelezettségét az ügy iránt.”

Herman Van Rompuy, az Európai Tanács elnöke hangsúlyozta: „A délelőtti megbeszélés során előtérbe kívántam helyezni az európai identitást, illetve Európát, ahol legalapvetőbb értékünk a kölcsönös tisztelet; ez egyben alapja a mindenkire érvényes jogegyenlőségnek, a minden tekintetben érvényesülő megkülönböztetésmentességnek, továbbá a szolidaritásnak és a testvériségnek. Minden egyes emberben értékek rejlenek, ami lehetővé teszi számunkra, hogy mától felépítsük a – nem utolsó sorban a fiatalok és idősek közötti – szolidaritáson alapuló Európai Uniót.”

Surján László, az Európai Parlament alelnöke hozzáfűzte: „Az Európai Parlament úgy véli, hogy a nemzedékek közötti szolidaritás segít a polgároknak a jelenlegi válság legyőzésében. A nemzedékek közötti szolidaritás ezenkívül más okokból is döntő jelentőségű az egész társadalom számára: gondoljunk csak a nyugdíjrendszerekre vagy a tudás és tapasztalatok nemzedékről nemzedékre való átadására.”

A találkozó során a résztvevők elismerték, hogy a világnézeti szervezetek Európában és azon túl fontos szerepet játszanak az olyan értékek előmozdításában, mint a szabadság, a jogegyenlőség és a szolidaritás. Megállapodtak abban, hogy kezelni kell a demográfiai változásokból eredő kihívásokat a megkülönböztetés elleni fellépés, a minden korosztály foglalkoztatási lehetőségeinek javítása és az egész életen át tartó tanulás ösztönzése révén. Ezen erőfeszítések közvetlenül kapcsolódnak az Európai Bizottság átfogó európai növekedési stratégiájához, mivel azok az oktatás javítására, a szegénység csökkentésére és az igazságosabb társadalomra irányulnak.

Előzmények

2012 a tevékeny időskor és a nemzedékek közötti szolidaritás európai éve. Az év folyamán az érdekeltek széles körét sikerült mozgósítani, és számos olyan új kezdeményezés került a figyelem középpontjába, amely előreviheti a tevékeny időskor ügyét és erősítheti a nemzedékek közötti szolidaritást, ezáltal hozzájárulva a Bizottság intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésre irányuló Európa 2020 stratégiájához. A mai találkozó is e stratégiába illeszkedik.

Az európai uniós intézmények és a világnézeti szervezetek, valamint az egyházak és vallási szervezetek vagy közösségek közötti magas szintű ülések immár hosszú múltra tekinthetnek vissza. A 2009 decemberében hatályba lépett Lisszaboni Szerződés az elsődleges jog szintjére emelte az egyházakkal és vallási szervezetekkel folytatott párbeszéd kötelezettségét (az EUMSZ 17. cikke), amelyet az EU-intézmények a részvételi demokrácia egyik fontos eszközének tartanak. A vallási vezetőkkel és a világnézeti szervezetek képviselőivel tartott magas szintű üléseken túl rendszeres szemináriumok keretében párbeszéd folyik különböző partnerekkel az EU egyes szakpolitikáiról.

A részvevők listája: MEMO/12/901.

Az ülésről készített videók, fotók és hanganyag az Európai Bizottság audiovizuális szolgáltatások honlapján érhetők el.

Az egyházakkal, vallási szervezetekkel és közösségekkel, valamint világnézeti szervezetekkel folytatott párbeszéd honlapja

José Manuel Barroso, az Európai Bizottság elnökének honlapja

Kapcsolattartók:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Jens Mester (+32 2 296 39 73)

Dirk Volckaerts (+32 2 299 39 44)


Side Bar