Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 27 ноември 2012 г.

Комисията, Парламентът и Съветът обсъждат на среща с философски и неконфесионални организации солидарността между поколенията в Европа

Брюксел, 27 ноември 2012  г. – Председателят на Европейската комисия Жозе Мануел Барозу днес бе домакин на среща с представители на философски и неконфесионални организации в централата на Комисията в Брюксел. Срещата премина под мотото „Солидарност между поколенията: полагане на основите на утрешното европейско общество“. Съпредседатели на срещата бяха председателят на Европейския съвет Херман Ван Ромпой и заместник-председателят на Европейския парламент Ласло Шуриан. Европейските лидери и представителите на организациите обмениха мнения за това как да се укрепи солидарността между поколенията и да се изгради култура на активен живот на възрастните хора в Европа на фона на сериозни демографски предизвикателства и нарастваща необходимост от социални иновации.

Председателят на Европейската комисия Жозе Мануел Барозу заяви: „Европа е изградена на принципа на солидарността, но кризата подлага на изпитание тази солидарност. Когато хората страдат, изкушението да се следват популистки идеи и да се превръща Европейския съюз в изкупителна жертва е силно. В действителност ЕС е единствената рамка, в която могат да намерят място едновременно солидарността и необходимите реформи в името на общото европейско благо. Затова не бива да пестим усилия в съвместната работа по възстановяване на доверието между народите, между страните и вътре в тях, между богати и бедни, стари и млади. Днешната среща представлява важен принос за постигането на тази цел и аз съм окуражен от демонстрираната от всички участници ангажираност“.

Председателят на Европейския съвет Херман Ван Ромпой заяви: „Тази сутрин обърнах внимание на европейската идентичност, на Европа, за която най-важната ценност е уважението към всяка личност – уважение, водещо до равни права за всички, недискриминация във всички нейни форми, както и солидарност и братство. Днес благодарение на уважението към всяка личност ние можем да изградим Европейски съюз, основан на повече солидарност, включително между млади и стари“.

Заместник-председателят на Европейския парламент Ласло Шуриан заяви: „В Европейския парламент вярваме, че солидарността между поколенията помогна на хората да преживеят скорошната криза. Нещо повече, солидарността между поколенията е от водещо значение за цялото общество и по други причини – нека спомена само пенсионните системи или предаването на знания и опит от едно поколение на друго“.

По време на срещата участниците отбелязаха ролята на философските и неконфесионалните организации в отстояването на ценности като свобода, равни права и солидарност в Европа и извън нея. Те се съгласиха относно необходимостта да се отговори на предизвикателствата на демографските промени като борба с дискриминацията, създаване на по-добри възможности за работа за хората от всички възрасти или насърчаване на ученето през целия живот. Тези стремежи се отнасят пряко към общата стратегия на Европейската комисия за растеж в Европа, тъй като са насочени към по-добро образование, намаляване на бедността и едно по-справедливо общество.

Контекст

2012 г. е Европейска година на активния живот на възрастните хора и солидарността между поколенията. В рамките на годината бяха мобилизирани широк кръг заинтересовани лица и бяха демонстрирани нови инициативи за насърчаване на активния живот на възрастните хора и укрепване на солидарността между поколенията, което е принос към Стратегията „Европа 2020“ на Комисията за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. Днешната среща също е в рамките на тази стратегия.

Срещите на високо равнище между европейските институции и философски и неконфесионални организации, както и срещите с църковни и религиозни асоциации или общности се превърнаха в традиция. След влизането в сила на Договора от Лисабон през декември 2009 г. диалогът с църквите и религиозните общности е правно задължение, залегнало в първичното законодателство (член 17 от ДФЕС). Институциите на ЕС смятат този диалог за важен инструмент на демокрацията на участието. Освен срещите на високо равнище с религиозни лидери и ръководители на философски и неконфесионални организации се провеждат и редовните семинари за диалог с различни участници по конкретни политики на ЕС.

За списък на участниците вижте MEMO/12/901.

Аудио-, видео- и фотоматериали за събитието са достъпни на уебсайта за аудиовизуални услуги на Европейската комисия.

Уебсайт за диалога с църкви, религиозни асоциации и общности и философски и неконфесионални организации

Уебсайт на председателя на Европейската комисия Жозе Мануел Барозу

Contacts :

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Jens Mester (+32 2 296 39 73)

Dirk Volckaerts (+32 2 299 39 44)


Side Bar