Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 26. novembra 2012

Potovanje brez vizumov: napredek je očiten, vendar ovire še obstajajo

Kako dobro se države zunaj EU držijo svojih zavez, ko je treba državljanom EU omogočiti potovanje brez vizumov? Evropska komisija je danes sprejela sedmo poročilo o kršitvah načela vizumske vzajemnosti v tretjih državah. Iz poročila je razvidno, da so bili dogovori o potovanju brez vizumov za državljane EU v zadnjem letu doseženi z več državami, na primer tudi z Brazilijo. V nekaterih državah pa državljani EU še vedno potrebujejo vizum za potovanja, za katera se sicer ta ne bi smel zahtevati.

Trenutni „mehanizem vzajemnosti“ se je na splošno izkazal za učinkovitega v primerih, ko tretja država, katere državljani so izvzeti iz vizumske obveznosti EU, sama ohranja vizumsko obveznost za državljane držav članic EU. Število teh primerov nevzajemnosti se je občutno zmanjšalo od uvedbe mehanizma leta 2005, ko je bilo prijavljenih skoraj 100 primerov v 18 državah.

Vendar je jasno, da je obstoječi mehanizem treba pregledati, da bo hitrejši in učinkovitejši ter da se bo dosegla popolna vizumska vzajemnost z vsemi tretjimi državami, katerih državljani so izvzeti iz vizumske obveznosti.

„Zagotoviti moramo, da se načelo vizumske vzajemnosti v celoti spoštuje. Zato si prizadevamo za rešitev preostalih primerov nevzajemnosti z ZDA in Kanado. Komisija zdaj nestrpno pričakuje, kdaj bosta Evropski parlament in Svet sprejela nov, okrepljen mehanizem vzajemnosti, ki bo predstavljal učinkovitejše orodje za ukrepanje,“ je povedala komisarka za notranje zadeve Cecilia Malmström.

Od zadnjega poročila, objavljenega novembra 2010, je bil dosežen naslednji napredek:

  • državljanom vseh držav članic je zdaj dovoljeno potovati v Brazilijo brez vizumov zaradi začetka veljavnosti sporazuma med EU in Brazilijo o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje za imetnike navadnih potnih listov, ki je začel veljati 1. oktobra 2012;

  • japonski organi so se odločili, da bodo začasno odpravo vizumske obveznosti za romunske državljane podaljšali do 31. decembra 2012. Komisija upa, da bo Japonska po izvedbi posebnih ukrepov, o katerih se bo dogovorila z Romunijo, začasno odpravo vizumske obveznosti spremenila v stalno;

  • popolna vizumska vzajemnost je bila dosežena z Brunejem za vse države članice, kot tudi za Islandijo, Norveško in Švico. Komisija namerava zahtevati podaljšanje bivanja brez vizuma na 90 dni tudi za državljane Lihtenštajna.

Na žalost je treba rešiti še dva pomembna primera nevzajemnosti, in sicer z Združenimi državami Amerike, ki še vedno ohranjajo vizumsko obveznost za državljane Bolgarije, Cipra, Romunije in Poljske, ter Kanado, ki vizumsko obveznost nalaga Češki, Bolgariji in Romuniji.

ZDA menijo, da zadevne države članice še vedno ne izpolnjujejo vseh meril za izvzetje iz vizumske obveznosti, kot jih določa v svoji zakonodaji, zlasti pa ne izpolnjujejo omejitev glede zavrnitev vlog za izdajo vizumov in/ali prekoračitve stopnje bivanja po izteku vizuma. Kanada je s ponovno uvedbo vizumske obveznosti za češke državljane želela zmanjšati število neutemeljenih prošenj za azil, ki jih dobiva iz EU.

Pričakovati je razvoj v pozitivni smeri (nov osnutek zakonodajnega programa o izvzetju iz vizumske obveznosti v ZDA, nova azilna zakonodaja v Kanadi), vendar dokončne rešitve še ni.

Da bi odpravila omejitve sedanjega mehanizma, je Komisija 24. maja 2011 Evropskemu parlamentu in Svetu predložila predlog za sprejetje novega, učinkovitejšega mehanizma (IP/11/629). Sozakonodajalca se še nista sporazumela o končni obliki revidiranega mehanizma, vendar je verjetno, da bo EU omogočila izvajanje večjega pritiska na tretje države, ki ne bodo upoštevale načela vzajemnosti.

Ozadje

Vizum za kratkoročno bivanje v schengenskem območju ni obvezen za vse državljane tretjih držav. EU ima seznam držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume, in seznam držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve (glej Uredbo Sveta (ES) 539/2001).

Tako je logično, da EU spodbuja tudi tretje države, katerih državljani ne potrebujejo vizuma, da vizumsko obveznost odpravijo za državljane vseh članic EU. Zato je bil v Uredbi Sveta (ES) 539/2001 (ki jo spreminja Uredba Sveta (ES) št. 851/2005) vzpostavljen mehanizem vizumske vzajemnosti.

Če država, katere državljani ne potrebujejo vizuma, uvede vizumsko obveznost za eno ali več držav članic EU, morajo zadevne države članice o tem obvestiti Komisijo, ki ukrepa in zagotovi, da organi tretjih držav ponovno uvedejo potovanja brez vizumov, ter o tem poroča Evropskemu parlamentu in Svetu. Komisija lahko Svetu tudi predlaga, da za zadevno tretjo državo uvede povračilne ukrepe.

Komisija je izdala že številna splošna poročila o izvajanju mehanizma vizumske vzajemnosti (zadnje poročilo je bilo izdano novembra 2010 – IP/10/1473).

Uporabne povezave:

Spletišče komisarke Cecilie Malmström.

Spremljajte komisarko Cecilio Malmström na Twitterju.

Spletišče GD za notranje zadeve.

Spremljajte GD za notranje zadeve na Twitterju.

Kontakt:

Michele Cercone (+32 22980963)

Tove Ernst (+32 22986764)


Side Bar