Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2012. november 26.

Vízummentes utazás: Van haladás, de még maradtak fenn akadályok

Milyen mértékben teljesítik az EU-n kívüli országok az uniós polgárok vízummentes utazásának garantálására vonatkozó kötelezettségvállalásukat? Az Európai Bizottság a mai napon elfogadta hetedik jelentését a vízumviszonosság elvének harmadik országokban tapasztalható megsértéseiről. A jelentés szerint az elmúlt évben több ország – például Brazília – esetében is megvalósult az uniós polgárok vízummentes utazása. Bizonyos országokba való beutazáshoz azonban az uniós polgároknak még mindig vízumot kell beszerezniük, holott az adott országnak vízummentességet kellene biztosítania.

A tapasztalatok szerint a jelenlegi viszonossági mechanizmus összességében hatékony az olyan harmadik országok esetében, amelyeknek állampolgárai mentesek az uniós vízumkötelezettség alól, ám amelyek fenntartják saját vízumkötelezettségüket az európai uniós tagállamok állampolgárai számára. A mechanizmus 2005. évi bevezetése óta jelentősen csökkent az ilyen, viszonosság nélküli esetek száma: akkoriban csaknem száz ilyen esetet tartottak számon, amelyek 18 országot érintettek.

Ahhoz azonban, hogy a teljes körű vízumviszonosság a vízumkötelezettség alól mentesített harmadik országok mindegyikével létrejöhessen, a hatályos mechanizmust – gyorsabbá és hatékonyabbá tétele érdekében – nyilvánvalóan felül kell vizsgálni.

„Biztosítanunk kell a vízumviszonosság elvének maradéktalan tiszteletben tartását” – jelentette ki Cecilia Malmström belügyi biztos. „Ezért a még rendezetlen viszonosság nélküli ügyekben – az Egyesült Államok és Kanada esetében – tovább folytatjuk a megoldás érdekében tett erőfeszítéseinket. A Bizottság türelmetlenül várja annak az új, megerősített viszonossági mechanizmusnak az Európai Parlament és a Tanács általi elfogadását, amely erősebb eszközt biztosítana számunkra a fellépésre.

A legutóbbi, 2010. novemberi jelentés óta a következő ügyekben került sor előrelépésre:

– Immár valamennyi tagállam polgárai vízummentesen utazhatnak Brazíliába, az EU és Brazília között 2012. október 1-jén hatályba lépett megállapodásnak köszönhetően, amely rövid távú tartózkodás esetén vízummentességet biztosít a közönséges útlevéllel rendelkező személyeknek.

– A japán hatóságok 2012. december 31-ig meghosszabbították a román állampolgároknak biztosított ideiglenes vízummentességet. A Bizottság reméli, hogy a Románia és Japán között létrejött, egyes meghatározott intézkedésekről szóló megállapodás végrehajtását követően Japán állandó vízummentességgel váltja fel az ideiglenes vízummentességet.

Brunei immár teljes körű vízumviszonosságot biztosít valamennyi európai uniós tagállam, továbbá Izland, Norvégia és Svájc számára. A Bizottság kérelmezni kívánja a 90 napot meg nem haladó tartózkodás esetére biztosított vízummentesség liechtensteini állampolgárokra történő kiterjesztését is.

Sajnálatos módon továbbra is rendezetlen két fontos viszonosság nélküli ügy: az Amerikai Egyesült Államok még mindig fenntartja a vízumkötelezettséget Bulgária, Ciprus, Románia és Lengyelország állampolgáraival szemben, míg Kanada a Cseh Köztársaság, Bulgária és Románia számára ír elő vízumkötelezettséget.

Az Egyesült Államok meglátása szerint ugyanis az érintett tagállamok esetében még mindig nem teljesülnek maradéktalanul a jogszabályaiban előírt vízummentességi kritériumok, különösen ami az elutasított vízumokra és/vagy az engedélyezett tartózkodási időt túllépő személyekre vonatkozó határértékeket illeti. Kanada pedig azért vezetett be ismételten vízumkötelezettséget a Cseh Köztársasággal szemben, mert csökkenteni kívánja az uniós polgárok által alaptalanul benyújtott menedékjog iránti kérelmek számát.

Az ügyekben várhatók bizonyos kedvező fejlemények (az Egyesült Államok új jogszabálytervezete a vízummentességi programra vonatkozóan, illetve Kanada új menekültügyi jogszabálya), megoldást azonban egyelőre nem sikerült találni.

A Bizottság a jelenlegi mechanizmus korlátainak leküzdése érdekében 2011. május 24-én új, hatékonyabb mechanizmus elfogadását javasolta az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak (IP/11/629). A felülvizsgált mechanizmus végleges formájáról a két társjogalkotó még nem állapodott meg, de valószínű, hogy ha az új mechanizmus megszületik, az EU nagyobb nyomást tud majd gyakorolni azokra a harmadik országokra, amelyek nem tartják tiszteletben a viszonosság elvét.

Előzmények

Rövid távú tartózkodás esetén nem minden harmadik országbeli állampolgárnak van szüksége vízumra a schengeni övezetbe való beutazáshoz. Az EU közös listán tartja számon a vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes országokat (lásd az 539/2001/EK tanácsi rendeletet).

Ésszerű tehát, hogy az EU sürgeti, hogy a vízummentességet élvező harmadik országok minden uniós tagállam polgárai számára biztosítsanak vízummentességet. Ennek érdekében alakította ki a vízumviszonossági mechanizmust az 539/2001/EK tanácsi rendelettel (felülvizsgált változat: 851/2005/EK tanácsi rendelet).

Ha egy vízummentességet élvező ország vízumkötelezettséget vezet be egy vagy több uniós tagállammal szemben, az érintett tagállam köteles értesíteni a Bizottságot, amely fellép a harmadik ország hatóságainál a vízummentes utazás visszaállítása érdekében, és jelenti az ügyet az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak. A Bizottság javaslatot tehet továbbá a Tanácsnál az adott harmadik országgal szemben bevezetendő megtorló intézkedésekre.

A Bizottság több általános jelentést kiadott már a vízumviszonossági mechanizmus végrehajtásáról (a legutóbbit 2010 novemberében – IP/10/1473).

Hasznos linkek

Cecilia Malmström honlapja

Kövesse Malmström biztos híreit a Twitteren

A Belügyi Főigazgatóság honlapja

Kövesse a Belügyi Főigazgatóság híreit a Twitteren

Kapcsolattartók:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar