Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, 26 listopada 2012 r.

Nowy wniosek Komisji w sprawie budżetu UE na 2013 r.

Dziesięć dni po tym, jak nie udało się osiągnąć porozumienia w sprawie budżetu UE na następny rok, Komisja przedstawia nowy projekt budżetu na 2013 r. Nowy wniosek uwzględnia elementy ułatwiające zbliżenie między Parlamentem Europejskim i Radą, a także bezwzględną konieczność respektowania poprzednich zobowiązań.

Poziom środków na zobowiązania wynosi 151 mld euro (w porównaniu z 150,9 mld euro w pierwotnym projekcie budżetu na 2013 r. z 25 kwietnia 2012 r.), podczas gdy środki na płatności ogółem wynoszą 137,8 mld euro (137,9 mld euro w pierwotnym projekcie budżetu na 2013 r.).

Należy zauważyć, że wniosek Komisji w sprawie „budżetu korygującego nr 6”1 jest nadal rozpatrywany przez Radę i Parlament Europejski.

Komisarz UE ds. programowania finansowego i budżetu Janusz Lewandowski powiedział: „Znaczna część budżetu UE składa się z płatności lub zwrotów na rzecz setek tysięcy beneficjentów w całej Europie – miast, regionów, studentów, naukowców prowadzących badania w zakresie medycyny, organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw. Na początku obecnego okresu finansowego rządy krajowe wybrały projekty, które mają być współfinansowane przez UE; obecnie projekty te są w fazie zakończenia, a UE będzie musiała zapłacić rachunki. Nasz nowy wniosek powinien pomóc Radzie (państwom członkowskim) oraz Parlamentowi Europejskiemu w osiągnięciu do końca roku porozumienia w sprawie budżetu.”.

Porównanie między nowym projektem budżetu na 2013 r., a pierwotnym wnioskiem Komisji przedstawionym w dniu 25 kwietnia 2012 r.

Informacje ogólne

W dniu 25 kwietnia 2012 r. Komisja przedstawiła projekt budżetu na 2013 r.

W dniu 25 lipca 2012 r. Rada przyjęła stanowisko w sprawie zmniejszenia środków w projekcie budżetu.

W dniu 19 października 2012 r. Komisja uaktualniła swój wniosek w drodze listu w sprawie poprawek nr 1/2013, zmniejszając o 25,1 mln euro środki w pierwotnym projekcie, w szczególności w zakresie wydatków na rolnictwo.

W dniu 23 października 2012 r. Parlament Europejski zakończył jego czytanie głosowaniem, przywracając większość propozycji zawartych w projekcie budżetu Komisji.

Po 21-dniowym okresie postępowania pojednawczego pomiędzy Radą i Parlamentem, ze wspomagającym udziałem Komisji, nie osiągnięto porozumienia. Traktat lizboński (art. 314 ust. 8) stanowi, że w takim przypadku Komisja musi przedstawić nowy wniosek.

Dodatkowe informacje:

Janusz Lewandowski, komisarz ds. programowania finansowego i budżetu:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/lewandowski/index_pl.htm

Programowanie finansowe i budżet UE: http://ec.europa.eu/budget/index_en.cfm

Kontakt:

Patrizio Fiorilli (+32 2 295 81 32)

 

Projekt budżetu 2013 r.

List w sprawie poprawek nr 1

Nowy projekt budżetu 2013 r.

Porównanie*

Pozycja/Dział

Środki na zobowiązania

Środki na płatności

Środki na zobowiązania

Środki na płatności

Środki na zobowiązania

Środki na płatności

Środki na zobowiązania

Środki na płatności

1. Trwały wzrost

70 531,0

62 527,8

 

 

70 613,7

62 535,8

82,7

8,0

1a. Konkurencyjność na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia

16 032,0

13 552,8

 

 

16 105,0

13 558,5

73,0

5,7

1b. Spójność na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia

54 498,9

48 975,0

 

 

54 508,6

48 977,3

9,7

2,3

2. Zarządzanie zasobami naturalnymi i ich ochrona

60 307,5

57 964,9

60 282,4

57 939,8

60 249,0

57 899,9

-33,4

-39,9

3. Obywatelstwo, wolność, bezpieczeństwo i sprawiedliwość

2 081,6

574,6

 

 

2 105,9

583,4

24,3

8,8

3a. Wolność, bezpieczeństwo i sprawiedliwość

392,2

928,3

 

 

1 398,7

927,6

6,5

-0,7

3b. Obywatelstwo

689,4

646,3

 

 

707,2

655,8

17,8

9,5

4. UE jako partner na arenie międzynarodowej

467,2

311,6

 

 

583,1

271,9

115,9

-39,7

5. Administracja

544,4

545,5

 

 

506,9

8 506,5

-37,5

-39,0

Ogółem

150 931,7

137 924,4

 

 

151 058,6

137 797,6

126,9

-126,8

Środki jako % DNB

1,13%

1,04%

 

 

1,13%

1,03 %

 

 

(w mln EUR)

* Porównanie nowego projektu budżetu z projektem budżetu na 2013 r. w dziale 2 z listem w sprawie poprawek nr 1

1 :

Komisja Europejska przedstawiła wniosek o dodatkowe fundusze w dniu 23 października 2012 r., ponieważ w budżecie UE na 2012 r. zabrakło środków na zobowiązania w ramach programu Erasmus, polityki spójności, rozwoju obszarów wiejskich oraz programów badawczych i naukowych: IP/12/1137


Side Bar