Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 26 november 2012

Europa agerar: EU:s Donaustrategi ett år senare

Vid det första årliga forumet för Donaustrategin i Regensburg i Tyskland uppmärksammas resultaten av det första året av strategin. Värdar för evenemanget är delstaten Bayern och EU:s regionalkommissionär Johannes Hahn. Den tyska förbundskanslern Angela Merkel närvarar och håller tal.

Donaustrategin går ut på att hitta gemensamma lösningar i 14 länder på gemensamma problem inom bl.a. transporter, säkerhet, turism, miljö, energi, sysselsättning och tillväxt.

– Jag är övertygad om att strategin bidrar till den här regionens konkurrenskraft. Flera projekt har kommit i gång och ger redan resultat. I Regensburg kommer vi att diskutera hur vi kan göra strategin så effektiv som möjligt för att åstadkomma förändringar som blir märkbara för de boende i hela regionen, både nu och under EU:s nästa budgetperiod, säger regionalkommissionär Johannes Hahn inför forumet den 27-28 november.

Företrädare för de 14 länder som medverkar i strategin, bl.a. flera ministrar och statssekreterare, deltar i forumet för att se över vad som gjorts och planera för framtiden. Dessutom deltar ledande personer från den privata sektorn, de regionala företagen, civilsamhället och den akademiska världen. Förbundskansler Merkel ansluter den 28 november och håller tal kl. 14:15.

EU:s strategi för Donauregionen inleddes den 13 april 2011 och går ut på närmare samarbete mellan länder och regioner längs Donau. Syftet är att få till stånd strategiska investeringar på viktiga områden, bygga upp nätverk som inte bara sammanför myndigheter utan även företagare, småföretag och forskare samt utveckla samarbetet inom bl.a. säkerhet och turism.

Strategin har redan bidragit till bland annat följande initiativ och projekt:

 1. Avsiktsförklaringen mellan Rumänien och Bulgarien om sjöfart på Donau.

 2. Donauregionens gasmarknadsmodell, vars resultat är så lovande att de kan komma att tillämpas i hela EU.

 3. Donauturism: ett varumärke. Innovativ marknadsföring av regionen med hållbar båt- och cykelturism. Dessutom håller en ny flotta av kryssningsfartyg på att byggas.

 4. Polisiär verksamhet: Regionerna samarbetar med Europol i projekt om bl.a. organiserad brottslighet och kamp mot korruption i Donauregionen.

 5. Översvämningsrisker längs Donau: 19 institutioner i åtta länder kartlägger översvämningsrisker för att skydda regionen.

 6. Danube Business Forum: Den första nätverksplattformen för små och medelstora företag i regionen, där 300 företag medverkar.

 7. Innovativa fartyg: Ett projekt för hållbara transporter på Donau där man prövar nya tekniska lösningar tillsammans med kommissionens avdelningar för forskning och innovation.

Mer information: http://www.danube-region.eu/pages/projects-and-initiatives

Bakgrund

Europeiska rådet har bett kommissionen att lämna en första lägesrapport om Donaustrategin senast i juni 2013. Därför lägger kommissionen fram ett underlag vid forumet i Regensburg om hur läget utvecklats hittills och hur strategin kan förbättras.

Följande länder deltar i EU-strategin för Donauregionen: Tyskland (delstaterna Baden-Württemberg och Bayern), Österrike, Ungern, Tjeckien, Slovakien, Slovenien, Bulgarien, Rumänien, Kroatien, Serbien, Bosnien-Hercegovina, Montenegro, Moldavien och Ukraina.

Mer information:

 1. EU:s strategi för Donauregionen: http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/danube/index_en.cfm
  (se
  IP/11/472)

 1. Konferensens program och webbutsändning:
  http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/danube_forum2012/agenda_en.cfm

 1. Underlag om genomförandet av EU:s strategi för Donauregionen:
  http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/danube_forum2012/doc/draft_reflection_paper_v3.pdf

Följ EU_Regional på Twitter - #EUSDR

Kontaktpersoner:

Shirin Wheeler (+32 2 296 65 65)

Annemarie Huber (+32 2 299 33 10)


Side Bar