Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 26. novembra 2012

Evropa v akciji: prva obletnica strategije EU za Podonavje

Prvi letni forum strategije za Podonavje v Regensburgu na Bavarskem bo pregledal dosežke prvega leta izvajanja te strategije. Gostitelja foruma sta Bavarska in evropski komisar za regionalno politiko Johannes Hahn, glavna govornica pa bo nemška kanclerka Angela Merkel.

Strategija za Podonavje išče skupne rešitve za skupne izzive na področjih od prometa do varnosti, od turizma do okolja, energetike, zaposlovanja in rasti v 14 državah.

Pred forumom, ki bo potekal 27. in 28. novembra, je evropski komisar za regionalno politiko Johannes Hahn izjavil: „Prepričan sem, da ta strategija pomembno prispeva h konkurenčnosti tega dela Evrope. Projekti so v zagonu in že rojevajo sadove. V Regensburgu bomo razpravljali o tem, kako doseči, da bo strategija karseda učinkovita in bo prinesla spremembe, ki bodo resnično vplivale na življenje ljudi v celotni regiji zdaj in v prihodnjem finančnem obdobju.“

Letnega foruma se bodo udeležil predstavniki iz 14 držav, ki sodelujejo v strategiji, med drugim številni ministri in državni sekretarji, ki bodo ocenili dosedanje in načrtovali prihodnje delo. Sodelovali bodo tudi vodilni akterji iz zasebnega sektorja, regionalnih podjetij, civilne družbe in akademiki. Nemška kanclerka Angela Merkel se jim bo pridružila 28. novembra z osrednjim govorom ob 14.15 uri.

Strategija EU za Podonavje se je uradno začela 13. aprila 2011 in spodbuja tesnejše sodelovanje med državami in regijami v makroregiji Podonavje. Njen cilj je vzpostaviti strateške naložbe na ključnih področjih, ustvariti omrežja za združevanje ne le političnih uprav, temveč tudi podjetnikov, malih podjetij in raziskovalcev ter razvijati sodelovanje na področjih, kot sta varnost in turizem.

Strategija je že prispevala k nastanku ključnih pobud in projektov, med katerimi so:

  • memorandum o soglasju med Romunijo in Bolgarijo o režimu plovbe na Donavi,

  • model trga s plinom v Podonavju, čigar rezultati so tako spodbudni, da se načrtuje razširitev na vso EU,

  • podonavski turizem: ena blagovna znamka inovativno trženje makroregije s trajnostnim konceptom „ladja in kolo“ ter novo floto križark, ki je že v izdelavi,

  • kazenski pregon: regije sodelujejo z Europolom pri projektih, med drugim z odkrivanjem organiziranega kriminala in bojem proti korupciji v Podonavju,

  • projekt poplavne ogroženosti Podonavja: 19 institucij in 8 držav pripravlja zemljevid poplavne ogroženosti za zaščito regije,

  • podonavski poslovni forum: prva omrežna platforma za mala in srednja podjetja v regijah, v kateri sodeluje 300 podjetij,

  • projekt inovativnih plovil: razvoj trajnostnega prometa na Donavi. Nove tehnološke rešitve v sodelovanju z oddelkom Evropske komisije za raziskave in inovacije.

Več informacij na: http://www.danube-region.eu/pages/projects-and-initiatives

Ozadje

Evropski svet je Komisijo pozval, naj do junija 2013 pripravi prvo poročilo o napredku strategije za Podonavje. Komisija bo zato ob pripravi poročila na forumu v Regensburgu predložila dokument o razmisleku o dosedanjih rezultatih in o tem, kako v prihodnje izboljšati učinkovitost strategije.

Države, vključene v strategijo EU za Podonavje, so: Nemčija (Baden-Württemberg in Bavarska), Avstrija, Madžarska, Češka, Slovaška, Slovenija, Bolgarija, Romunija, Hrvaška, Srbija, Bosna in Hercegovina, Črna gora, Moldavija in Ukrajina.

Dodatne informacije:

strategija EU za Podonavje:

http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/danube/index_en.cfm

(glej IP/11/472)

program konference in spletni prenos:

http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/danube_forum2012/agenda_en.cfm

dokument o razmisleku o izvajanju strategije EU za Podonavje:

http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/danube_forum2012/doc/draft_reflection_paper_v3.pdf

spremljajte EU_Regional na Twitterju – #EUSDR

Kontakta:

Shirin Wheeler (+32 22966565)

Annemarie Huber (+32 22993310)


Side Bar