Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, dnia 26 listopada 2012 r.

Europa w akcji: rok po rozpoczęciu strategii UE na rzecz regionu Dunaju

Podczas pierwszego dorocznego forum w Ratyzbonie (Regensburg) w Bawarii podsumowane zostaną wyniki osiągnięte podczas pierwszego roku realizacji strategii na rzecz regionu Dunaju. W forum współorganizowanym przez region Bawarii oraz komisarza UE ds. polityki regionalnej – Johannesa Hahna udział weźmie kanclerz Niemiec Angela Merkel, która wygłosi przemówienie.

W ramach strategii na rzecz regionu Dunaju poszukuje się w gronie 14 państw wspólnych rozwiązań problemów napotykanych w dziedzinach takich jak transport, bezpieczeństwo, turystyka, energia, zatrudnienie i wzrost gospodarczy.

Przed rozpoczęciem forum zaplanowanego na 27-28 listopada komisarz UE ds. polityki regionalnej Johannes Hahn powiedział: „Jestem przekonany, że strategia ta przyczynia się w znacznym stopniu do konkurencyjności tej części Europy. Realizowane projekty zyskują rozmach i już teraz przynoszą efekty. W Ratyzbonie będziemy dyskutować nad sposobami jak najskuteczniejszego wykorzystania strategii do osiągnięcia zmian, które mają rzeczywisty wpływ na życie mieszkańców tego regionu zarówno teraz jak i podczas następnego okresu finansowania UE.”

Udział w dorocznym forum wezmą przedstawiciele 14 państw uczestniczących w realizacji strategii, łącznie z wieloma ministrami i sekretarzami stanu, w celu podsumowania dotychczasowych i określenia dalszych działań. Towarzyszyć im będą ważne postaci z sektora prywatnego, przedsiębiorstw regionalnych, społeczeństwa obywatelskiego oraz świata nauki. Kanclerz Merkel dołączy do nich 28 listopada, aby wygłosić o 14.15 przemówienie.

Rozpoczęta 13 kwietnia 2011 r. strategia UE na rzecz regionu Dunaju przyczynia się do zacieśnienia współpracy pomiędzy państwami i regionami w całym makroregionie Dunaju. Jej celem jest zrealizowanie strategicznych inwestycji w kluczowych obszarach oraz stworzenie sieci kontaktów nie tylko w świecie administracji politycznej, ale również wśród przedsiębiorców, małych przedsiębiorstw i naukowców, jak również rozwój współpracy w takich dziedzinach jak bezpieczeństwo czy turystyka.

Strategia doprowadziła już do powstania m.in. następujących kluczowych inicjatyw i projektów:

  • protokół ustaleń między Rumunią i Bułgarią w sprawie żeglugi po Dunaju;

  • model rynku gazu w regionie Dunaju, którego wyniki są na tyle zachęcające, że rozważa się rozszerzenie go na całą UE;

  • turystyka w regionie Dunaju: jedna marka – innowacyjna promocja makroregionu, obejmująca zrównoważoną koncepcję ekologicznych łodzi i rowerów, jak również tworzoną obecnie flotę statków wycieczkowych;

  • egzekwowanie prawa: współpraca regionów z Europolem nad projektami obejmującymi wykrywanie przestępczości zorganizowanej i przeciwdziałanie korupcji w regionie Dunaju;

  • projekt dotyczący zagrożenia powodziowego w regionie Dunaju: 19 instytucji z 8 państw bierze udział w określaniu „mapy powodziowej” i zabezpieczeniu regionu;

  • Forum przedsiębiorstw z regionu Dunaju: 300 małych i średnich przedsiębiorstw zaangażowanych w działania pierwszej platformy współpracy dla małych i średnich przedsiębiorstw z regionu;

  • Projekt innowacyjnych statków: rozwój transportu na Dunaju z poszanowaniem zasady zrównoważonego rozwoju; nowe rozwiązania technologiczne opracowane wraz z Dyrekcją Komisji ds. Badań i Innowacji Komisji Europejskiej.

Więcej informacji: http://www.danube-region.eu/pages/projects-and-initiatives

Kontekst

Rada Europejska zwróciła się do Komisji o dostarczenie do czerwca 2013 r. pierwszego sprawozdania z postępu prac w zakresie strategii na rzecz regionu Dunaju. Przed dostarczeniem sprawozdania Komisja przedstawi podczas forum w Ratyzbonie dokument zawierający jej spostrzeżenia na temat dotychczas osiągniętych wyników oraz sposobów ich udoskonalenia w przyszłości.

W strategię UE na rzecz regionu Dunaju zaangażowane są następujące państwa: Niemcy (Badenia-Wirtembergia i Bawaria), Austria, Węgry, Czechy, Słowacja, Słowenia, Bułgaria, Rumunia, Chorwacja, Serbia, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Mołdawia i Ukraina.

Dodatkowe informacje:

Strategia UE na rzecz regionu Dunaju:

http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/danube/index_en.cfm

(zob. IP/11/472)

Program konferencji i transmisja internetowa:

http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/danube_forum2012/agenda_en.cfm

Dokument zawierający spostrzeżenia na temat realizacji strategii UE na rzecz regionu Dunaju:

http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/danube_forum2012/doc/draft_reflection_paper_v3.pdf

Polityka regionalna UE (EU_Regional) na Twitterze - #EUSDR

Kontakt:

Shirin Wheeler (+32 2 296 65 65)

Annemarie Huber (+32 2 299 33 10)


Side Bar