Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 26 november 2012

Europa in actie: Eén jaar EU-strategie voor het Donaugebied

Het eerste jaarlijks forum van de strategie voor het Donaugebied viert in Regensburg (Duitsland, Beieren) de resultaten van één jaar Donaustrategie. Beieren en EU-commissaris voor Regionaal Beleid Johannes Hahn organiseren dit forum gezamenlijk. De Duitse bondskanselier Angela Merkel neemt deel en houdt de thematoespraak.

De strategie voor het Donaugebied biedt 14 landen gemeenschappelijke oplossingen voor gedeelde uitdagingen op uiteenlopende gebieden, zoals transport en beveiliging, toerisme en milieu, energie, werkgelegenheid en groei.

Vóór het forum, dat plaatsvindt op 27-28 november, zei Europees commissaris voor Regionaal Beleid Johannes Hahn: "Ik ben ervan overtuigd dat deze strategie een belangrijke bijdrage levert voor de competitiviteit van dit deel van Europa. De projecten komen goed op gang en leveren nu al resultaten op. In Regensburg zullen we bespreken hoe de strategie zo doeltreffend mogelijk kan zijn, om het leven van de mensen in de hele regio wezenlijk te veranderen, nu en in de volgende EU-begrotingstermijn.”

Vertegenwoordigers van de 14 landen die bij de strategie zijn betrokken, waaronder veel ministers en staatssecretarissen, nemen aan het jaarlijks forum deel om de balans op te maken en de verdere route te bepalen. Daarnaast zijn er vooraanstaanden uit de privésector, van regionale bedrijven, het maatschappelijk middenveld en wetenschappers. Bondskanselier Merkel voegt zich bij hen op 28 november voor de thematoespraak om 14.15 uur.

De EU-strategie voor het Donaugebied ging van start op 13 april 2011 en zorgt voor een nauwere samenwerking tussen de landen en de regio’s in de macroregio van het Donaugebied. Het doel is: strategische investeringen in belangrijke gebieden tot stand brengen en netwerken creëren om niet enkel politiek verantwoordelijken, maar ook ondernemers, kleine bedrijven en onderzoekers samen te brengen en samenwerking ontwikkelen op het vlak van onder meer beveiliging en toerisme.

Deze strategie heeft reeds geleid tot een aantal kernacties en projecten, zoals:

 1. het memorandum van overeenstemming tussen Bulgarije en Roemenië over scheepvaart op de Donau;

 2. het marktmodel voor gas in het Donaugebied met heel bemoedigende resultaten voor de hele EU;

 3. Donautoerisme: één merk: innovatieve marketing van de macroregio, met een duurzaam boot-en-fietsconcept en nieuwe cruiseschepen die reeds in aanbouw zijn;

 4. ordehandhaving: verschillende regio’s werken samen met Europol projecten uit, bijvoorbeeld voor de opsporing van georganiseerde misdaad en de aanpak van corruptie in het Donaugebied;

 5. het project ‘Overstromingsrisico van de Donau’: 19 instanties uit 8 landen werken samen aan een ‘risicokaart’ ter bescherming van het gebied;

 6. Donaubedrijvenforum: het eerste netwerkplatform voor kleine en middelgrote ondernemingen in de regio’s: 300 KMO’s zijn hierbij betrokken;

 7. het project ‘Innovatieve vaartuigen’: ontwikkeling van duurzaam transport over de Donau. Nieuwe technologische oplossingen, in samenwerking met DG Onderzoek en Innovatie van de Commissie.

Voor meer info: http://www.danube-region.eu/pages/projects-and-initiatives

Achtergrond

De Europese Raad heeft de Commissie gevraagd uiterlijk in juni 2013 haar eerste voortgangsverslag over de Donaustrategie voor te leggen. In voorbereiding hierop stelt de Commissie op het forum in Regensburg haar discussienota voor, over de tot nog toe behaalde resultaten van de strategie en ter verbetering van de prestaties in de toekomst.

Deze landen zijn betrokken bij de EU-strategie voor het Donaugebied: Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Duitsland (Baden-Württemberg en Beieren), Hongarije, Kroatië, Moldavië, Montenegro, Oekraïne, Oostenrijk, Roemenië, Servië, Slovenië, Slowakije en Tsjechië.

Nadere informatie:

 1. EU-strategie voor het Donaugebied: http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/danube/index_en.cfm
  (zie
  IP/11/472)

 1. Conferentieprogramma en webstreaming:
  http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/danube_forum2012/agenda_en.cfm

 1. Discussienota over de uitvoering van de EU-strategie voor het Donaugebied:
  http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/danube_forum2012/doc/draft_reflection_paper_v3.pdf

 1. Volg EU_Regional op Twitter - #EUSDR

Contact:

Shirin Wheeler (+32 2 296 65 65)

Annemarie Huber (+32 2 299 33 10)


Side Bar