Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2012. gada 26. novembrī

Eiropa darbībā: ES stratēģija Donavas reģionam pēc pirmā gada

Ar Donavas reģiona stratēģijas pirmo ikgadējo forumu Rēgensburgā Bavārijā atzīmēs Donavas reģiona stratēģijas pirmajā gadā gūtos rezultātus. Forumu organizē Bavārijas reģions un ES reģionu politikas komisārs Johanness Hāns, un tajā piedalīsies Vācijas kanclere Angela Merkele, kura uzrunās foruma dalībniekus.

Donavas reģiona stratēģijā tiek meklēti kopīgi risinājumi kopīgiem uzdevumiem 14 valstīs, sākot no transporta līdz drošībai, no tūrisma līdz videi, enerģētikai, nodarbinātībai un izaugsmei.

Pirms foruma 27. un 28. novembrī ES reģionu politikas komisārs Johanness Hāns teica: "Esmu pārliecināts, ka šī stratēģija veicinās šīs Eiropas daļas konkurētspēju. Projekti kļūst populārāki, un jau ir gūti pirmie panākumi. Rēgensburgā apspriedīsim, kā padarīt stratēģiju pēc iespējas efektīvāku, lai rosinātu pārmaiņas, kas tieši ietekmēs cilvēku dzīvi visā reģionā gan tagad, gan nākamajā ES budžeta periodā."

Ikgadējā forumā piedalīsies stratēģijā iesaistīto 14 valstu pārstāvji, tostarp vairāki ministri un valsts sekretāri, lai diskutētu par pašreizējo situāciju un noteiktu tālākās virzības mērķus. Piedalīsies arī vadošie speciālisti no privātā sektora, reģionālajiem uzņēmumiem, kā arī pilsoniskās sabiedrības un akadēmisko aprindu pārstāvji. Kanclere Merkele uzrunās foruma dalībniekus 28. novembrī plkst. 14:15.

ES stratēģiju Donavas reģionam sāka 2011. gada 13. aprīlī un tās mērķis ir panākt ciešāku sadarbību starp Donavas makroreģiona valstīm un reģioniem. Mērķis ir īstenot stratēģiskos ieguldījumus galvenajās jomās un izveidot tīklus, lai iesaistītu ne tikai pārvaldes iestādes, bet arī uzņēmējus, mazos uzņēmumus un pētniekus, un pilnveidotu sadarbību tādās jomās kā drošība un tūrisms.

Stratēģija jau ir palīdzējusi sākt šādas svarīgas iniciatīvas un projektus:

 1. saprašanās memorands starp Rumāniju un Bulgāriju par kuģošanu Donavā;

 2. Donavas reģiona gāzes tirgus modelis, kura rezultāti ir tik stimulējoši, ka tos varētu izmatot ES mērogā;

 3. tūrisms Donavas reģionā: viens zīmols– inovatīvs mārketings makroreģionā ar ilgtspējīgu laivu un velosipēdu koncepciju un jaunu floti, kuras būvniecība jau ir sākta;

 4. tiesībaizsardzība: reģionu sadarbība projektos ar Europol, tostarp organizētās noziedzības noteikšanā un korupcijas novēršanā Donavas reģionā;

 5. projekts par plūdu risku Donavā: piedalās 19 iestādes 8 valstīs, sagatavojot "plūdu kartes” un aizsargājot reģionu;

 6. Donavas reģiona uzņēmēju forums: pirmā sadarbības platforma maziem un vidējiem uzņēmumiem reģionos, kurā piedalās 300 MVU;

 7. inovatīvs kuģu projekts: tiks attīstīts ilgtspējīgs transports pa Donavu un rasti jauni tehnoloģijas risinājumi kopā ar Komisijas Pētniecības un inovāciju departamentu.

Papildu informācija: http://www.danube-region.eu/pages/projects-and-initiatives

Vispārīga informācija

Eiropadome ir lūgusi Komisijai līdz 2013. gada jūnijam sniegt pirmo progresa ziņojumu par Donavas reģiona stratēģiju. Sagatavojot šo ziņojumu, forumā Rēgensburgā Komisija iepazīstinās ar pārdomu dokumentu par līdz šim gūtajiem rezultātiem un par to, kā uzlabot stratēģijas devumu turpmāk.

ES stratēģijā Donavas reģionam ir iesaistītas šādas valstis: Vācija (Bādene–Virtemberga un Bavārija), Austrija, Ungārija, Čehija, Slovākija, Slovēnija, Bulgārija, Rumānija, Horvātija, Serbija, Bosnija un Hercegovina, Melnkalne, Moldova un Ukraina.

Papildu informācija

 1. ES stratēģija Donavas reģionam: http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/danube/index_en.cfm
  (sk.
  IP/11/472)

 1. Konferences programma un pārraide tiešsaistē:
  http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/danube_forum2012/agenda_en.cfm

 1. Pārdomu dokuments par ES stratēģijas Donavas reģionam īstenošanu:
  http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/danube_forum2012/doc/draft_reflection_paper_v3.pdf

EU_Regional varat sekot līdzi arī vietnē “Twitter”- #EUSDR.

Kontaktpersonas:

Shirin Wheeler (+32 2 296 65 65)

Annemarie Huber (+32 2 299 33 10)


Side Bar