Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 26. november 2012

ELi Doonau piirkonna strateegia aasta hiljem

Doonau piirkonna strateegia esimesel aastafoorumil Baieris Regensburgis tunnustatakse Doonau piirkonna strateegia esimese aasta tulemusi. Foorumi korraldavad ühiselt Baieri liidumaa ja ELi regionaalpoliitika volinik Johannes Hahn ning sellest võtab osa ka Saksamaa kantsler Angela Merkel, kes peab foorumi peakõne.

Doonau piirkonna strateegia eesmärk on leida 14 riigi keskis ühised lahendused ühistele probleemidele eri valdkondades: transpordist julgeolekuni, turismist keskkonnaküsimusteni, energia, tööhõive ja majanduskasvu vallas.

Enne 27.-28. novembri foorumit sõnas ELi regionaalpoliitika volinik Johannes Hahn: „Olen veendunud, et strateegia annab olulise panuse Euroopa Doonau piirkonna konkurentsivõime paranemisse. Projektid on hoogu sisse saamas ja käes on esimesed tulemused. Regensburgis arutame, kuidas muuta strateegia nii tõhusaks kui võimalik, et luua muutusi, mis mõjutaksid reaalselt inimeste igapäevaelu kogu piirkonnas: nii praegu kui ka ELi järgmisel rahastamisperioodil.

Aastafoorumil osalevad strateegiaga seotud 14 riigi esindajad, sealhulgas mitmed ministrid ja riigisekretärid, eesmärgiga teha kokkuvõtteid ja tulevikuplaane. Nendega koos võtavad foorumist osa erasektori, piirkondliku ettevõtluse, kodanikuühiskonna ja akadeemiliste ringkondade juhtfiguurid. 28. novembril ühineb osalejatega ka kantsler Merkel, kes peab kell 14.15 peakõne.

13. aprillil 2011 käivitatud ELi Doonau piirkonna strateegia aitab saavutada Doonau makropiirkonna riikide ja piirkondade vahelist tihedamat koostööd. Eesmärk on määrata kindlaks strateegilised investeeringud põhivaldkondades, luua võrgustikud valitsuste kõrval ka ettevõtjate, väikeettevõtete ning teadlaste ühendamiseks ning arendada välja koostöö sellistes valdkondades nagu julgeolek ja turism.

Strateegia on juba soodustanud olulisi algatusi ja projekte, näiteks:

 1. Rumeenia ja Bulgaaria vaheline vastastikuse mõistmise memorandum laevasõidu kohta Doonaul;

 2. Doonau piirkonna gaasituru mudel, mille tulemused on niivõrd lootustandvad, et neid tahetakse laiendada üle kogu ELi;

 3. Doonau turism: üks bränd – makropiirkonna uuenduslik turundus, mis hõlmab säästliku laeva- ja jalgrattasõidu kontseptsiooni ning uut, juba ehitamisel olevat kruiisilaevastikku;

 4. Õiguskaitse: mille puhul teevad piirkonnad koostööd Europoliga sellise projektide alal nagu organiseeritud kuritegevuse tuvastamine ja korruptsioonivastane võitlus Doonau piirkonnas;

 5. Doonau üleujutusohu projekt: selles osaleb 19 asutust kaheksas riigis, et kaardistada üleujutusohtlikud piirkonnad ja neid kaitsta;

 6. Doonau ettevõtlusfoorum: esimene piirkondlike väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete võrguplatvorm: kaasatud on 300 VKEd;

 7. Uuenduslike laevade projekt: säästva transpordi arendamine Doonaul. Uued tehnoloogilised lahendused koostöös komisjoni teadus- ja innovatsiooniosakonnaga.

Lisateave: http://www.danube-region.eu/pages/projects-and-initiatives

Taust

Euroopa Ülemkogu on palunud komisjonil esitada Doonau piirkonna strateegia esimene eduaruanne 2013. aasta juuniks. Aruande ettevalmistamise käigus esitab komisjon Regensburgi foorumil aruteludokumendi seni saavutatud tulemuste ja strateegia edasise tulemuslikkuse parandamise kohta.

ELi Doonau piirkonna strateegias osalevad järgmised riigid: Saksamaa (Baden‑Württemberg ja Baieri liidumaad), Austria, Ungari, Tšehhi Vabariik, Slovakkia, Sloveenia, Bulgaaria, Rumeenia, Horvaatia, Serbia, Bosnia ja Hertsegoviina, Montenegro, Moldaavia ja Ukraina.

Lisateave:

 1. ELi Doonau piirkonna strateegia: http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/danube/index_en.cfm
  (vt
  IP/11/472)

 1. Konverentsi programm ja voogedastus:
  http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/danube_forum2012/agenda_en.cfm

 1. ELi Doonau piirkonna strateegia rakendamise aruteludokument:
  http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/danube_forum2012/doc/draft_reflection_paper_v3.pdf

Jälgi ELi regionaalpoliitikat twitteris –#EUSDR

Kontaktisikud :

Shirin Wheeler (+32 2 296 65 65)

Annemarie Huber (+32 2 299 33 10)


Side Bar