Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 26. november 2012

Fælles europæisk aktion: et år efter lanceringen af EU's strategi for Donauområdet

Det første årlige forum vedrørende strategien for Donauområdet afholdes i Regensburg i Bayern. Resultaterne fra strategiens første år vil blive fejret. Delstaten Bayern og EU-kommissær for regionalpolitik, Johannes Hahn, er værter for arrangementet, og Tysklands forbundskansler, Angela Merkel, vil holde hovedtalen.

Strategien for Donauområdet søger fælles løsninger på fælles udfordringer i de 14 lande på områder som transport, sikkerhed, turisme, miljø, energi, beskæftigelse og vækst.

Forud for forummet den 27.-28. november udtalte Johannes Hahn, EU-kommissær for regionalpolitik: "Jeg er overbevist om, at denne strategi yder et stærkt bidrag til konkurrenceevnen i denne del af Europa. Projekterne tager fart, og de første resultater er allerede synlige. I Regensburg vil vi drøfte, hvordan strategien på den mest effektive måde kan skabe forandringer, som har en reel virkning for de mennesker, der bor i området – omgående og i EU's næste udgiftsperiode."

Repræsentanter fra de 14 lande, som deltager i strategien, herunder flere ministre og statssekretærer, vil deltage i det årlige forum for at gøre status og udstikke kursen for fremtiden. Desuden vil der være ledende personer fra den private sektor, det regionale erhvervsliv og civilsamfund samt universitetsfolk. Den 28. november vil forbundskansler Merkel deltage i forummet, hvor hun vil holde hovedtalen kl. 14.15.

EU's strategi for Donauområdet blev lanceret den 13. april 2011 og sikrer tættere samarbejde mellem landene og regionerne i hele Donauområdet. Målet er at sikre strategiske investeringer på nøgleområder og skabe netværk, som samler ikke blot politiske enheder, men også iværksættere, små virksomheder og forskere, samt at udvikle samarbejdet på områder som sikkerhed og turisme.

Strategien har allerede bidraget til iværksættelse af en række vigtige initiativer og projekter, bl.a.:

 1. Aftalememorandummet mellem Rumænien og Bulgarien om sejlads på Donau.

 2. Donauområdets model for gasmarkedet, hvor resultaterne er så lovende, at modellen eventuelt kan udvides til resten af EU.

 3. Turisme i Donauområdet – ét brand: Innovativ markedsføring af makroregionen med et bæredygtigt koncept for skibs- og cykeltransport og konstruktion af en ny flåde af krydstogtskibe.

 4. Retshåndhævelse: Regionerne samarbejder med Europol om udvalgte projekter, herunder identifikation af organiseret kriminalitet og håndtering af korruption i Donauområdet.

 5. Projekt vedrørende oversvømmelsesrisiko i Donauområdet: 19 institutioner og 8 lande deltager i udarbejdelsen af oversvømmelseskort og beskyttelse af området.

 6. Forum for erhvervslivet i Donauområdet: Den første netværksplatform for små og mellemstore virksomheder i regionerne, hvor 300 SMV'er deltager.

 7. Projekt vedrørende innovative skibe: Udvikling af bæredygtig transport på Donau. Der afprøves nye teknologiske løsninger i samarbejde med Kommissionens Generaldirektoratet for Forskning og Innovation.

Yderligere oplysninger: http://www.danube-region.eu/pages/projects-and-initiatives

Baggrund

Det Europæiske Råd har anmodet Kommissionen om at aflevere den første statusrapport om strategien for Donauområdet inden juni 2013. Som led i udarbejdelsen af denne rapport vil Kommissionen på forummet i Regensburg fremlægge sit oplæg om de opnåede resultater og om, hvordan strategiens resultater kan forbedres i fremtiden.

De lande, som deltager i EU's strategi for Donauområdet, er: Tyskland (Baden-Württemberg og Bayern), Østrig, Ungarn, Tjekkiet, Slovakiet, Slovenien, Bulgarien, Rumænien, Kroatien, Serbien, Bosnien-Hercegovina, Montenegro, Moldova og Ukraine.

Yderligere oplysninger:

 1. EU's strategi for Donauområdet: http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/danube/index_en.cfm
  (se
  IP/11/472)

 1. Program for forummet og webstreaming:
  http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/danube_forum2012/agenda_en.cfm

 1. Oplæg om gennemførelsen af EU's strategi for Donauområdet:
  http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/danube_forum2012/doc/draft_reflection_paper_v3.pdf

Følg med i EU's regionalpolitik på Twitter - #EUSDR

Kontaktpersoner:

Shirin Wheeler (+32 2 296 65 65)

Annemarie Huber (+32 2 299 33 10)


Side Bar