Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel, 26. listopadu 2012

Evropa v akci: Jeden rok s evropskou strategií pro Podunají

Jeden rok od zahájení evropské strategie pro Podunají budou na výročním fóru strategie v bavorském Regensburgu shrnuty výsledky za dosavadní období. Fórum spolupořádá Bavorsko a evropský komisař pro regionální politiku Johannes Hahn a hlavní příspěvek na něm přednese německá kancléřka Angela Merkelová.

Strategie pro Podunají hledá společná řešení problémů 14 zúčastněných zemí v oblastech od dopravy, po bezpečnost, cestovní ruch, životní prostředí, energetiku, zaměstnanost a růst.

Před zahájením fóra, které se uskuteční ve dnech 27.–28. listopadu, komisař EU pro regionální politiku Johannes Hahn uvedl: „Jsem přesvědčen, že tato strategie významně přispívá ke zvýšení konkurenceschopnosti této části Evropy. Projekty nabírají na intenzitě a již přinášejí první výsledky. V Regensburgu budeme diskutovat o tom, jak strategii co nejvíce zefektivnit a jak zařídit, aby změny, které přinese, měly skutečný dopad na život obyvatel celého regionu v tomto a v nadcházejícím rozpočtovém období.“

Výročního fóra, na kterém bude zhodnocen dosavadní průběh strategie a plánována její budoucnost, se zúčastní zástupci všech 14 dotčených zemí, mezi kterými budou i ministři a vysoce postavení státní úředníci. Pozvání přijaly i přední osobnosti ze soukromého sektoru, regionálních podniků, občanské společnosti a akademické obce. Dne 28. listopadu ve 14:15 přednese svůj projev kancléřka Merkelová.

Od svého zahájení 13. dubna 2011 strategie EU pro Podunají pomáhá zajistit užší spolupráci mezi zeměmi a regiony v celém Podunají. Cílem je přivést strategické investice do klíčových oblastí a vytvořit sítě, které propojí nejen politickou správu, ale i podnikatele, malé podniky a výzkumné pracovníky a napomohou rozvoji spolupráce, např. v oblastech bezpečnosti a cestovního ruchu.

Díky strategii již bylo realizováno několik klíčových iniciativ a projektů, např.:

 1. Memorandum o porozumění mezi Rumunskem a Bulharskem o režimu plavby na Dunaji.

 2. Model trhu s plynem pro Podunají, jehož výsledky jsou tak povzbudivé, že se uvažuje o jeho rozšíření na celou EU.

 3. Cestovní ruch v Podunají: jedna značka - Inovativní marketing makroregionu staví na udržitelné lodní dopravě a na jízdních kolech; nová výletní flotila je již v přípravě.

 4. Vymáhání práva: zde spolupracují regiony s Europolem např. při identifikaci organizované trestné činnosti nebo v boji proti korupci v Podunají.

 5. Protipovodňová opatření v Podunají: 19 institucí v 8 zemích spolupracuje na sestavování mapy míst ohrožených záplavami a na ochraně regionu.

 6. Podunajské podnikatelské fórum: První platforma spolupráce pro malé a střední podniky v regionech. Účastní se jí 300 malých a středních podniků.

 7. Projekt inovativních plavidel: rozvoj udržitelné dopravy na Dunaji. Příprava nových technologických řešení ve spolupráci s útvarem Komise pro výzkum a inovace.

Více informací na adrese: http://www.danube-region.eu/pages/projects-and-initiatives

Souvislosti

Evropská rada žádá Komisi, aby první zprávu o pokroku strategie pro Podunají předložila do června 2013. V rámci přípravy zprávy předloží Komise na fóru v Regensburgu svůj diskusní dokument, ve kterém zhodnotí dosavadní výsledky strategie a způsoby zvýšení její efektivity v budoucnosti.

Země zapojené do strategie EU pro Podunají: Německo (Bádensko-Württembersko a Bavorsko), Rakousko, Maďarsko, Česká republika, Slovensko, Slovinsko, Bulharsko, Rumunsko, Chorvatsko, Srbsko, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Moldavsko a Ukrajina.

Další informace:

 1. Strategie EU pro Podunají:
  http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/danube/index_en.cfm
  (viz IP/11/472)

 2. Program konference a její přenos na internetu:
  http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/danube_forum2012/agenda_en.cfm

 3. Diskusní dokument o provádění strategie EU pro Podunají:
  http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/danube_forum2012/doc/draft_reflection_paper_v3.pdf

EU_Regional na Twitteru – #EUSDR

Kontaktní osoby:

Shirin Wheeler (+32 22966565)

Annemarie Huber (+32 22993310)


Side Bar