Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 26 ноември 2012 г.

Европа в действие: Стратегията на ЕС за Дунавския регион година след нейното начало

На първия годишен форум на Стратегията за Дунавския регион, който ще се проведе в Регенсбург, Бавария, ще бъдат отбелязани резултатите, постигнати през първата година на нейното провеждане. На събитието, съвместно организирано от федерална провинция Бавария и комисаря на ЕС по въпросите на регионалната политика Йоханес Хаан, ще присъства германският канцлер Ангела Меркел, която ще изнесе основната реч.

Целта на Стратегията за Дунавския регион е да се намират решения на общи за 14 държави предизвикателства в разнородни области: от транспорта до сигурността, от туризма до околната среда, енергетиката, заетостта и растежа.

Преди началото на форума, който ще се проведе на 27 и 28 ноември, комисарят на ЕС по въпросите на регионалната политика Йоханес Хаан заяви: „Убеден съм, че Стратегията има основен принос за конкурентоспособността на тази част на Европа. Проектите навлизат в много активен етап и вече дават положителни резултати. В Регенсбург ще обсъдим това как Стратегията да донесе по най-ефективен начин промени, които да окажат действително влияние върху живота на хората в целия регион, както понастоящем, така и в рамките на следващия бюджетен период на ЕС“.

На годишния форум ще присъстват представители на 14-те държави, които участват в Стратегията, включително редица министри и държавни секретари, които ще отчетат резултатите и ще очертаят бъдещите действия. Ще присъстват също водещи представители на частния сектор, на регионалния бизнес и на гражданското общество, както и на академичните среди. Канцлерът Меркел ще се присъедини на 28 ноември за произнасяне на основната реч, планирана за 14:15 ч.

Стратегията на ЕС за Дунавския регион бе подета на 13 април 2011 г. и способства за постигане на по-близко сътрудничество между държавите и регионите в целия макрорегион на река Дунав. Целта е да бъдат реализирани стратегически инвестиции в ключови области и да се създадат мрежи за сближаване не само на политическите администрации, но и на предприемачите, малките предприятия и изследователите, както и да се развие сътрудничеството в области като сигурността и туризма.

Стратегията вече допринесе за разработването на ключови инициативи и проекти, сред които са следните:

  • Меморандум за разбирателство между Румъния и България относно навигацията по река Дунав.

  • Моделът на пазара за природен газ в Дунавския регион, чиито резултати са толкова обнадеждаващи, че се възнамерява той да започне да се прилага в целия ЕС.

  • Туризмът в Дунавския регион: една марка — иновативен маркетинг на макрорегиона, който включва способстваща устойчивото развитие концепция с използването на лодки и велосипеди, както и нова пътническа речна флота, която вече е на производствен етап.

  • Правоприлагане: регионите работят съвместно с Европол по проекти, които включват откриването на организирана престъпност и справянето с корупцията в Дунавския регион.

  • Проектът, свързан с риска от наводняване в Дунавския регион: 19 институции в 8 държави участват в създаването на „карта на наводненията“ и в действия за защита на региона.

  • Дунавският бизнес форум: първата мрежова платформа за малките и средните предприятия в региона, в която участват 300 МСП.

  • Проект за иновативни плавателни съдове: развитие на устойчив транспорт по река Дунав. Нови технологични решения заедно с Генерална дирекция „Изследвания и иновации“ на Комисията.

Допълнителна информация: http://www.danube-region.eu/pages/projects-and-initiatives

Контекст

Европейският съвет прикани Комисията да представи първия си доклад за напредъка по Стратегията за Дунавския регион до юни 2013 г. Като подготовка за този доклад Комисията ще представи по време на форума в Регенсбург своя дискусионен документ за постигнатите досега резултати и за начините за подобряване на бъдещите резултати в рамките на Стратегията.

В прилагането на Стратегията на ЕС за Дунавския регион участват следните държави: Германия (федералните провинции Баден-Вюртемберг и Бавария), Австрия, Унгария, Чешката република, Словакия, Словения, България, Румъния, Хърватия, Сърбия, Босна и Херцеговина, Черна гора, Молдова и Украйна.

Допълнителна информация:

Стратегия на ЕС за Дунавския регион:

http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/danube/index_en.cfm

(вж. IP/11/472)

Програма на конференцията и излъчване в реално време по интернет:

http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/danube_forum2012/agenda_en.cfm

Дискусионен документ относно изпълнението на Стратегията на ЕС за Дунавския регион:

http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/danube_forum2012/doc/draft_reflection_paper_v3.pdf

Можете да проследите EU_Regional чрез Туитър - #EUSDR

За контакти:

Shirin Wheeler (+32 2 296 65 65)

Annemarie Huber (+32 2 299 33 10)


Side Bar