Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2012. gada 27. novembrī

Pirmais gada ziņojums par pārredzamības reģistru liecina, ka iesākts labi, un izvirza turpmākos mērķus 2013. gadam

Pirmais gada ziņojums par Komisijas un Eiropas Parlamenta (EP) kopējo interešu pārstāvju pārredzamības reģistru liecina, ka šī platforma darbojas labi un ir izpildīti visi mērķi, kas bija izvirzīti tās pirmajam darbības gadam. Pamatojoties uz abu iestāžu apņēmību izvērst tālāk šo labi iesākto darbību, ziņojumā ir izvirzīti nākamā gada mērķi un ierosināti galvenie jautājumi, kas būtu jāaplūko platformas pārskatīšanā 2013. gadā.

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Marošs Šefčovičs teica: “Es ļoti lepojos ar pārredzamības reģistru un tā sekmīgo darbības sākumu. Tādu sistēmu pasaulē ir ļoti maz, un šai noteikti ir visplašākais tvērums. Šajā pirmajā gadā daudz laika un enerģijas neizbēgami bija jāvelta tehnisko jautājumu risināšanai un palīdzībai lietotājiem. Taču sistēma ir ieviesta, tā darbojas un tagad mums pilnībā jāizmanto tās potenciāls. Ziņojumā sniegta tālejoša ievirze, kā to paveikt.”

EP priekšsēdētāja vietnieks Rainers Vīlands sacīja: “Es ļoti augstu vērtēju darbu, kas ieguldīts kopējā pārredzamības reģistra izveidē. Šis reģistrs ir lielisks līdzeklis, lai sniegtu informāciju un uzlabotu pārredzamību. To var uzskatīt par stūrakmeni, lai panāktu lielāku uzticību politiskajiem procesiem, un, jo vairāk cilvēku to lietos, jo efektīvāks tas kļūs. Tādēļ es gribētu mudināt visus ES mēroga interešu pārstāvības procesu dalībniekus piedalīties šajā “pārredzamības paktā”.”

Ziņojumā konstatēts, ka reģistra darbības pirmajos 12 mēnešos ir notikusi sekmīga pārslēgšanās no abiem iepriekšējiem reģistriem, nesamazinoties reģistrēto vienību skaitam; ir sācis darboties ES akreditācijas pieprasījuma modulis tiešsaistē; ir sniegti trīs secīgi vadlīniju kopumi; Padome ir norīkojusi novērotājus uz Apvienoto pārredzamības reģistra sekretariātu (APRS); un ir izveidota kvalitātes pārbaudes metodoloģija. Turklāt notika sabiedriska apspriešanās tiešsaistē, lai saņemtu sīkākus komentārus no lietotājiem. No katriem pieciem reģistrētajiem respondentiem gandrīz četri apgalvoja, ka ir apmierināti ar platformu.

Pārskatāmības reģistra tīmekļa vietni ik mēnesi apmeklēja vidēji 7000 atsevišķu apmeklētāju, bet palīdzības dienests katru nedēļu atbildēja uz vidēji 30 telefona zvaniem un 100 elektroniskā pasta vēstulēm. Kopš 2012. gada marta APRS ir veicis vairāk nekā 400 kvalitātes pārbaudes – vidēji 15 pārbaudes nedēļā. Tas ir arī izskatījis piecas sūdzības, vienā gadījumā tā rezultātā vienu organizāciju no reģistra svītroja.

Raugoties nākotnē, ziņojums cita starpā aicina turpināt uzlabot reģistra satura kvalitāti; stingri ievērot noteikumus; palielināt reģistrējušos vienību skaitu, plašāk izvēršot ārējo informēšanu un saziņu; panākt, ka shēmu aktīvi izmanto abu iestāžu darbinieki, Komisijas locekļi un EP deputāti, sniedzot viņiem vadlīnijas par reģistru; mudināt citas ES struktūras, birojus un aģentūras to izmantot; un vienībām, kas reģistrējas, sniegt sīkākus paskaidrojumus un vadlīnijas par to, kā sniegt nepieciešamo informāciju.

Ziņojums arī aicina pārskatīšanā nākamgad apsvērt vairākus politiskus jautājumus, tostarp, vai reģistrācijai būtu jābūt brīvprātīgai vai obligātai; iespēju paredzēt ad hoc, atkāpju un izņēmuma formulu juridiskajām un konsultāciju firmām, kas vēlas reģistrēties, bet ir nobažījušās par klientu konfidencialitāti; izskaidrot atšķirību starp brīdinājumiem un sūdzībām; izskaidrot kategorijas, kurās ietilpst organizācijas, kas pārstāv vietējās, reģionālās un municipālās iestādes.

Vispārīga informācija

2012. gada 22. oktobrī pārredzamības reģistrā bija reģistrējusies 5431 vienība. Gandrīz puse no tām (48 %) ir reģistrējušās II kategorijā (savi lobisti un arodbiedrības/profesionālās apvienības), bet aptuveni 28 % – III kategorijā (NVO). Piesardzīgas aplēses liecina, ka katrā reģistrētajā vienībā ir pārstāvēti vidēji pieci cilvēki, bet tas nozīmē, ka reģistra stingro rīcības kodeksu ievērot ir apņēmušies vairāk nekā 27 000 interešu pārstāvju.

Kalendārs

  • 2011. gada 23. jūnijā EP plenārsēdē EP priekšsēdētājs Jeržijs Buzeks un Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Marošs Šefčovičs parakstīja EP un Komisijas iestāžu nolīgumu par kopēju pārredzamības reģistru. Tādējādi tika sākts pārredzamības reģistrs.

  • 2011. gada 1. jūlijā jaunā un inovatīvā formātā starp ES iestādēm darbu sāka APRS, kurā ir darbinieki no divām atsevišķām iestādēm.

  • 2012. gada martā ar reģistra starpniecību kļuva pieejama jauna elektroniska sistēma EP akreditācijas pieprasījumiem. Tā aizstāj iepriekšējo akreditācijas pieprasījumu procedūru, kurā pieprasījumu iesniedza papīra formātā, un nodrošina, ka piekļūt EP ēkām ir tiesības vienīgi reģistrētām personām.

  • 2012. gada 7. jūnijā APRS iknedēļas sanāksmēs sāka piedalīties novērotājs no Padomes Ģenerālsekretariāta.

  • 2012. gada 8. jūnijā – 31. augustā vienībām, kas ir reģistrējušās, un vienībām, kas nav reģistrējušās, tika sarīkota sabiedriska apspriešanās par reģistra darbību. Kopumā tajā piedalās 253 cilvēki.

  • 2011. gada 23. jūnijā pēc vienu gadu ilga pārejas perioda tika slēgts iepriekšējais Komisijas interešu pārstāvju reģistrs (kuru izveidoja 2008. gadā). Pārredzamības reģistram atzīmējot savu pirmo gadskārtu, tajā bija reģistrējušās 5150 vienības.

  • 2012. gada novembrī tiek sniegts pirmais gada ziņojums par pārredzamības reģistru.

  • Līdz 2013. gada jūnijam tiks sākta pārredzamības reģistra pārskatīšana, kā paredzēts iestāžu nolīgumā.

Pārredzamības reģistrs:

http://europa.eu/transparency-register/

Gada ziņojums:

http://europa.eu/transparency-register/about-register/official-documents/reports-and-publication/index_en.htm

Kontaktpersonas :

Antonio Gravili (+32 2 295 43 17)

Marilyn Carruthers (+32 2 299 94 51)

ANNEX


Side Bar