Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2012. november 27.

Az átláthatósági nyilvántartásról szóló első éves jelentés sikeres kezdetről számol be és további célkitűzéseket jelül ki 2013-ra

A Bizottság és az Európai Parlament közös átláthatósági nyilvántartásáról (érdekképviseleti nyilvántartásáról) szóló első éves jelentés szerint a rendszer működik, az első évre kitűzött céljai mind teljesültek. A két intézmény eltökélt a sikeres kezdet folytatása mellett, ezért a jelentés további részében meghatározzák a következő év célkitűzéseit, és javaslatot tesznek a rendszer 2013. évi felülvizsgálatának fő elemeire.

Maroš Šefčovič, a Bizottság alelnöke így nyilatkozott: Rendkívül büszke vagyok az átláthatósági nyilvántartás létrehozására és sikeres elindítására. A világon nem sok ilyen rendszer működik, ennyire átfogó jellegű pedig bizonyosan egy sem. Az első évben természetesen még sok időt és energiát kellett technikai kérdések megoldására és a felhasználók eligazítására fordítanunk, de a rendszer létezik, működik, és innentől kezdve teljes körűen élnünk kell lehetőségeivel. A jelentés ehhez nagyra törő célokat tűz ki.”

Rainer Wieland, az Európai Parlament alelnöke így nyilatkozott: Igen nagyra tartom a közös átláthatósági nyilvántartás létrehozása kapcsán elvégzett munkát. A nyilvántartás kiváló eszköz az információszolgáltatásra és az átláthatóság fokozására. A politikai folyamatokba vetett bizalom növelésének sarokköveként tekinthetünk rá, jelentősége használatának elterjedésével arányban fog nőni. Éppen ezért arra biztatom az uniós érdekképviseleti ágazat minden elkötelezett szereplőjét, hogy vegyen részt ebben az »átláthatósági egyezményben«.”

A jelentés bemutatja, hogy a nyilvántartás első 12 hónapjában a nyilvántartottak számának esése nélkül sikerült átállni a rendszerre a két korábbi nyilvántartásról; beindult az európai parlamenti akkreditáció kérelmezésére szolgáló online rendszer; három ütemben megjelentek a rendszerre vonatkozó iránymutatások; a Tanács megfigyelőket jelölt ki az átláthatósági nyilvántartás közös titkárságához (JTRS); valamint létrehozták a minőségi ellenőrzések módszertanát. Emellett a felhasználói visszacsatolások elmélyítése érdekében sor került egy online nyilvános konzultációra is. A regisztrált válaszadók csaknem 80%-a elégedetten nyilatkozott a rendszerről.

Az átláthatósági nyilvántartás honlapját havonta átlagosan 7 000 egyedi látogató tekintette meg, ügyfélszolgálata hetente átlagosan 30 telefonon és 100 e-mailben beérkező kérdésre válaszolt. A közös titkárság 2012 márciusa óta több mint 400 minőségi ellenőrzést hajtott végre, átlagban 15-öt hetente. Öt panaszt is megvizsgált, ezek közül egy esetben az érintett szervezetet törölték a nyilvántartásból.

A jövőre nézve a jelentés többek között felhív a következőkre: a nyilvántartás tartalmi színvonalának további emelése; a szabályok szigorú betartatása; a külső információs és tájékoztatási erőfeszítések növelése révén a regisztráltak körének bővítése; a nyilvántartásról szóló iránymutatások rendelkezésre bocsátásával a két intézmény személyzetének, illetve tagjainak ösztönzése a rendszer aktív használatára; a többi uniós szerv, szervezet és ügynökség bátorítása a rendszer használatára; a szükséges információk nyújtásának módjára vonatkozó további pontosítások és iránymutatások kidolgozása a regisztrálók számára.

A jelentés emellett javaslatot tesz a jövő évi felülvizsgálat témáira, ideértve például a következőket: a regisztráció önkéntes vagy kötelező jellege; egy eseti, eltérő és kivételes szabály alkalmazásának lehetősége a regisztrálni kívánó, de szakmai titoktartással kapcsolatos aggályokat megfogalmazó jogi és tanácsadó cégek esetében; a riasztások és a panaszok közötti különbség tisztázása; a helyi, regionális és az önkormányzati hatóságokat képviselő szervezetek kategóriájának pontosítása.

Előzmények

2012. október 22-én 5 431 regisztráló volt az átláthatósági nyilvántartásban. Ezek csaknem fele (48%) a II. kategóriában (intézményen belüli lobbisták és szakszervezetek/szakmai szervezetek), mintegy 28%-a pedig a III. kategóriában (nem kormányzati szervezetek) regisztrált. Óvatos becslések alapján – regisztrálónként átlagosan öt képviselőt feltételezve – megállapítható, hogy több mint 27 000 érdekképviselő vállalta a nyilvántartás szigorú magatartási kódexének betartását.

Időrend

  • 2011. június 23.: az Európai Parlament elnöke, Jerzy Buzek és a Bizottság alelnöke, Maroš Šefčovič az EP plenáris ülésén aláírja az Európai Parlament és a Bizottság intézményközi megállapodását a közös átláthatósági nyilvántartásról. Ezzel létrejött az átláthatósági nyilvántartás.

  • 2011. július 1.: megkezdte munkáját az átláthatósági nyilvántartás közös titkársága – az uniós intézmények együttműködésének ezen új és innovatív formájához a két külön intézmény közösen biztosít személyzetet.

  • 2012. március: a nyilvántartáson belül rendelkezésre bocsátják az európai parlamenti akkreditáció kérelmezésére szolgáló új elektronikus rendszert. Ezzel megszűnik a korábbi, papíralapú akkreditációs eljárás és lehetővé válik, hogy csak regisztrált személyeknek lehet szabad bejárásuk a Parlament épületeibe.

  • 2012. június 7.: e naptól kezdve a Tanács Főtitkárságának megfigyelője is részt vesz a közös titkárság heti ülésein.

  • 2012. június 8-tól augusztus 31-ig: nyilvános konzultációt tartanak a nyilvántartás működéséről, regisztrálók és rendszeren kívüliek számára egyaránt, összesen 253 személy és szervezet részvételével.

  • 2012. június 23.: Egy éves átmeneti időszakot követően megszűnik a Bizottság korábbi (2008-ban létrehozott) érdekképviseleti nyilvántartása. Az átláthatósági nyilvántartás létrehozásának első évfordulója: 5 150 regisztráló.

  • 2012. november: 1. éves jelentés az átláthatósági nyilvántartásról.

  • 2013 júniusáig: az intézményközi megállapodásnak megfelelően megindul a nyilvántartás felülvizsgálata.

Átláthatósági nyilvántartás

http://europa.eu/transparency-register/

Éves jelentés:

http://europa.eu/transparency-register/about-register/official-documents/reports-and-publication/index_hu.htm

Kapcsolattartók:

Antonio Gravili (+32 2 295 43 17)

Marilyn Carruthers (+32 2 299 94 51)

ANNEX


Side Bar