Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 27. november 2012

Åbenhedsregistret har fået en god start ifølge første årsrapport, som fastsætter nye mål for 2013

Den første årsrapport nogensinde om Kommissionens og Europa-Parlamentets fælles åbenhedsregister over interesseorganisationer viser, at registret virker, og at alle de mål, der er sat for første driftsår, er nået. Rapporten afspejler de to institutioners vilje til at bygge videre på den gode start ved at fastsætte mål for det kommende år og fremsætte forslag til centrale emner, der bør ses på, når registret tages op til revision i 2013.

Næstformand for Kommissionen Maroš Šefčovič udtaler: "Jeg er umådelig stolt over åbenhedsregistret og dets vellykkede start. Der er kun ganske få af den slags registre i verden, og dette er uden tvivl det mest omfattende. Der er naturligvis brugt megen tid og mange kræfter i løbet af det første år på at løse tekniske problemer og hjælpe brugerne. Nu er det imidlertid indført, det fungerer, og nu gælder det om at udnytte det fuldt ud. Rapporten indeholder ambitiøse forslag til, hvordan vi kan det."

Europa-Parlamentets næstformand Rainer Wieland udtaler: "Jeg sætter stor pris på alt det arbejde, der er gjort for at etablere det fælles åbenhedsregister. Registret er et fantastisk værktøj til at give oplysninger og skabe større åbenhed. Det er en hjørnesten i indsatsen for at skabe større tillid til den politiske proces, og det vil blive mere effektivt, i takt med at flere mennesker bruger det. Jeg vil derfor gerne opfordre alle, der repræsenterer interesser på EU-plan, til at lade sig registrere i åbenhedsregistret."

I rapporten fremhæves følgende om registrets første 12 måneder: der er sket et vellykket skift fra de to forrige registre uden noget fald i antallet af registrerede, det er blevet muligt online at anmode om Europa-Parlamentets akkreditering, der er udstedt retningslinjer ad tre omgange, Rådet har udpeget observatører til det fælles åbenhedsregistersekretariat, og der er indført en metode for kvalitetskontrol. Derudover er der holdt en offentlig høring for at få mere fyldestgørende feedback fra brugerne. Næsten 4 ud af 5 af de registrerede respondenter erklærede sig tilfredse med registret.

Webstedet for åbenhedsregistret havde i gennemsnit 7 000 unikke besøgende pr. måned, og helpdesken besvarede hver uge i gennemsnit 30 telefonopkald og 100 e-mails. Siden marts 2012 har det fælles åbenhedsregistersekretariat foretaget over 400 kvalitetskontroller, dvs. i snit 15 hver uge. Det har også behandlet fem klager, som i et tilfælde førte det til, at en organisation blev slettet fra registret.

Der opfordres i rapporten til fremover bl.a. at forbedre kvaliteten af registrets indhold, at sikre streng håndhævelse af reglerne, at udvide antallet af registrerede ved hjælp af yderligere eksterne oplysningstiltag, at få personalet og medlemmerne i begge institutioner til at bruge ordningen aktivt ved at give dem vejledning om registret, at opfordre andre EU-organer og EU-agenturer til at benytte det og at give de, der ønsker at lade sig registrere, yderligere vejledning i, hvordan de giver de nødvendige oplysninger.

Der opfordres i rapporten også til, at man tager adskillige politiske spørgsmål op til overvejelse ved næste års vurdering. Man bør bl.a. se på, om registreringen fortsat skal være frivillig eller obligatorisk, og på muligheden for en ad hoc-undtagelsesbestemmelse for advokat- og konsulentfirmaer, som ønsker at lade sig registrere, men er betænkelige ved fortrolighedskravet i forhold til klienten. Man bør også overveje at præcisere forskellen mellem advarsler og klager, og den kategori, der dækker organisationer, som repræsenterer lokale, regionale og kommunale myndigheder, bør defineres nærmere.

Baggrund

Den 22. oktober 2012 var der 5 431 registrerede organisationer i åbenhedsregistret. Næsten halvdelen (48 %) er registreret under kategori II (Internt ansatte lobbyister og brancheforeninger) og ca. 28 % i kategori III (Ikke-statslige organisationer). Ud fra et forsigtigt skøn er hver registreret organisation repræsenteret ved i gennemsnit fem personer, hvilket betyder, at over 27 000 interesserepræsentanter har tilsluttet sig registrets strenge adfærdskodeks.

Tidsplan

  • 23. juni 2011: Den interinstitutionelle aftale (IIA) mellem Europa-Parlamentet og Kommissionen om et fælles åbenhedsregister blev undertegnet på Europa-Parlamentets plenarforsamling af Europa-Parlamentets formand Jerzy Buzek og næstformand i Kommissionen Maroš Šefčovič. Derved blev åbenhedsregistret lanceret.

  • 1. juli 2011: Det fælles åbenhedsregistersekretariat (JTRS) indledte sit arbejde – en ny og innovativ arbejdsform inden for EU's institutioner med personale fra to forskellige institutioner.

  • Marts 2012: Et nyt elektronisk system til at anmode Europa-Parlamentet om akkreditering blev tilgængeligt via registret. Det erstattede den tidligere procedure for anmodning om akkreditering i papirform og sikrer, at kun dem, der er registrerede, har adgang til Europa-Parlamentets bygninger.

  • 7. juni 2012: en observatør fra Rådets generalsekretariat begyndte at deltage som observatør i det fælles åbenhedsregistersekretariats ugentlige møder.

  • 8. juni-31. august 2012: Der blev lanceret en offentlig høring om, hvordan registret fungerer for registrerede og ikke-registrerede. I alt 253 mennesker og organisationer deltog.

  • 23. juni 2012: Det tidligere register over interesserepræsentanter, som blev oprettet i Kommissionens regi i 2008, blev lukket efter en overgangsperiode på et år. Åbenhedsregistret markerede sin et års fødselsdag med 5 150 registrerede.

  • November 2012: Den første årsrapport om åbenhedsregistret blev offentliggjort.

  • Pr. juni 2013: Åbenhedsregistret vil blive taget op til revision, jf. IIA.

Åbenhedsregister:

http://europa.eu/transparency-register/

Årsrapport:

http://europa.eu/transparency-register/about-register/official-documents/reports-and-publication/index_en.htm

Kontaktpersoner:

Antonio Gravili (+32 2 295 43 17)

Marilyn Carruthers (+32 2 299 94 51)

BILAG


Side Bar