Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 27. novembra 2012

Evropska komisija sprejela ukrepe za zaščito podjetij pred goljufijami pri trženju

Bruselj, 27. novembra 2012 – Evropska komisija je danes predstavila vrsto ukrepov za boj proti goljufijam pri trženju, kot so na primer zavajajoče prakse s poslovnimi imeniki. Cilj ukrepov je, da se evropska podjetja, strokovnjake in nevladne organizacije bolje zaščiti pred nepoštenimi trgovci, ki ne upoštevajo predpisov in uporabljajo zavajajoče prakse trženja. Ti na primer podjetjem pošiljajo obrazce za domnevno brezplačno posodobitev podatkov v poslovnih imenikih, nato pa jim zaračunajo letno provizijo. Mala podjetja so še zlasti ranljiva za goljufije takih trgovcev, ki pogosto poslujejo na območju v drugi sodni pristojnosti v EU, kar otežuje izvrševanje. Komisija je zato napovedala, da namerava okrepiti obstoječo zakonodajo (Direktiva 2006/114/ES o zavajajočem in primerjalnem oglaševanju), da bi izrecno prepovedala prakse, kot je prikrivanje komercialnih namenov sporočila, hkrati pa izboljšati izvrševanje predpisov v čezmejnih primerih.

„Samo z odločnimi vseevropskimi predpisi bomo lahko obračunali z goljufijami, usmerjenimi na podjetja, in krivcem preprečili, da se skrivajo za državnimi mejami. Zato danes predstavljamo ta celovit načrt,“ je povedala evropska komisarka za pravosodje in podpredsednica Evropske komisije Viviane Reding. „Odpraviti moramo zavajajoče prakse s poslovnimi imeniki, ponarejene račune in podobne goljufije. Mala podjetja so hrbtenica evropskega gospodarstva in si ne morejo privoščiti, da bi izgubljala denar zaradi sleparskih poslov. Trdno smo odločeni, da izboljšamo varnost poslovanja v Evropi.“

Podjetja, strokovnjaki in organizacije civilne družbe v EU so vsak dan oškodovani zaradi goljufij pri trženju, kot so napačne ali zavajajoče informacije o storitvi, pošiljanje ponudb, prikritih kot računov, ali zavajajoči obrazci za posodobitve podatkov v poslovnih imenikih. Številke kažejo novi trend, ki lahko prizadene podjetja po vsem svetu. S širjenjem tehnik množičnega trženja lahko najzloglasnejša sleparska podjetja s poslovnimi imeniki domnevno pošljejo do 6 milijonov obrazcev na leto. Finančna škoda zaradi takih zavajajočih praks za posamezno podjetje je ocenjena med 1 000 in 5 000 evri na leto. 23 milijonov malih in srednjih podjetij v Evropi predstavlja 99 % podjetij EU in je med letoma 2002 in 2010 ustvarilo 85 % neto novih delovnih mest v EU. Mala in srednja podjetja so ključno gonilo gospodarske rasti, zato je treba njihove pravice zaščititi.

Komisija v danes objavljeni strategiji (sporočilu) predstavlja podroben seznam ukrepov za prihodnost, s katerimi bo izboljšala zaščito podjetij:

1. Pregled in okrepitev predpisov, ki prepovedujejo nekatere prakse:

  1. za večjo pravno varnost in odpravo vrzeli bodo nekatere nedvomno zavajajoče prakse, kot so goljufije s poslovnimi imeniki, izrecno prepovedane. Tako bodo trgovci takoj vedeli, da take prakse sodijo na področje uporabe Direktive o zavajajočem in primerjalnem oglaševanju ter so torej nezakonite;

  2. za zagotovitev, da vsi spoštujejo predpise, namerava Komisija okrepiti kazni za kršitve. Države članice bodo morale v zakonodaji določiti učinkovite, sorazmerne in odvračilne kazni.

2. Krepitev izvrševanja predpisov proti zavajajočim praksam trženja v čezmejnih primerih:

  1. vsaka država članica bo morala imenovati pristojni izvršilni organ, ki bo zagotavljal, da se bodo predpisi uporabljali tudi pri trgovanju med podjetji, kar danes ne velja v vseh državah EU;

  2. Komisija bo osnovala postopek sodelovanja med izvršilnimi organi. Prek te mreže bodo lahko zadevni organi, kot so agencije za konkurenco ali varstvo potrošnikov, izmenjavali informacije, pošiljali zahtevke za medsebojno čezmejno pomoč in preprečevali zavajajoče prakse, ki škodijo podjetjem.

Komisija načrtuje, da bo po temeljiti oceni učinka leta 2013 predstavila predlog za nadgradnjo obstoječih predpisov.

Ukrepi Komisije sledijo ugotovitvam raziskave Evropskega parlamenta in javnega posvetovanja (glej IP/11/1224), v okviru katerih so podjetja vseh velikosti in iz vseh sektorjev odločno pozvala k večji zaščiti na ravni EU pred zavajajočimi praksami trženja, posebej usmerjenimi na podjetja. 84 % anketirancev je podprlo zakonodajo EU proti najbolj škodljivim poslovnim praksam, ki prizadevajo podjetja.

Ozadje

Zakonodaja EU o zavajajočem in primerjalnem oglaševanju (Direktiva 2006/114/ES z dne 12. decembra 2006) določa minimalne zakonske standarde za zaščito podjetij pred zavajajočimi praksami trženja v EU. Prav tako zagotavlja, da primerjalno oglaševanje primerja „podobno s podobnim“, da ne blati blagovnih znamk drugih podjetij in ne ustvarja zmede med podjetji.

Obstaja več zavajajočih praks trženja, ki jih množično uporabljajo nepošteni trgovci. Najpogostejše goljufije imajo pogosto preprosto temeljno shemo: nepošteno podjetje na zavajajoč način pridobi soglasje žrtve in z njo domnevno sklene pogodbo z malo ali nič storitev v zameno, a za pretirano visoko ceno in pod nepoštenimi pogodbenimi pogoji. Zavajajoče podjetje nato uporabi vsa možna sredstva, da bi izterjalo plačilo.

Pogoste so zavajajoče prakse podjetij, ki izdajajo poslovne imenike in gospodarskim subjektom (kot so lastniki trgovin, arhitekti ali zdravniki) pošljejo obrazec za domnevno brezplačno posodobitev podatkov v imeniku. Ko žrtve v to privolijo, pa ugotovijo, da so podpisale pogodbo in da morajo plačati precejšen letni znesek. Z vseevropsko raziskavo je bilo zabeleženih 13 000 pritožb glede goljufij s poslovnimi imeniki, kar naj bi bil le vrh ledene gore. Učinkovito izvrševanje prepisov EU v tem okviru je trenutno težavno, kadar sta žrtev in sleparsko podjetje iz dveh različnih držav EU.

Tudi Evropski parlament je že večkrat opozoril, kako pomembno je to vprašanje. Problem zavajajočih podjetij, ki izdajajo poslovne imenike, je obravnaval v dveh resolucijah, in sicer leta 2008 ter 9. junija 2011.

Več informacij

Sporočilo „Zaščita podjetij pred praksami zavajajočega trženja in zagotavljanje učinkovitega uveljavljanja“

http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/files/communication_misleading_practices_protection_en.pdf

Rezultati javnega posvetovanja:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/consumer-marketing/opinion/111021_en.htm

Zakonodaja EU o zavajajočem in primerjalnem oglaševanju:

http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/unfair-trade/false-advertising/index_en.htm

Domača stran podpredsednice Evropske komisije in evropske komisarke za pravosodje Viviane Reding:

http://ec.europa.eu/reding.

Kontakti:

Mina Andreeva (+32 22991382)

Natasha Bertaud (+32 22967456)


Side Bar