Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 26 november 2012

Sysselsättning: kommissionen förbättrar jobbsökarnätverket Eures

EU-kommissionen har fattat ett beslut om att modernisera och förbättra det Europaomfattande jobbsökarnätverket Eures. Beslutet kommer att underlätta rörligheten för arbetstagare i hela EU och bereda vägen för en verkligt europeisk arbetsmarknad. Tanken med reformen av Eures är att göra det lättare för jobbsökare att få kontakt med arbetsgivare som letar efter särskilda färdigheter, att satsa på branscher och yrken med kompetensbrist och att stödja särskilda rörlighetsprogram för ungdomar.

– Att öka jobbsökarnas rörlighet mellan EU-länderna kan hjälpa till att få ned arbetslösheten, som är alldeles för hög just nu. Det förbättrade Euresnätverket ska hjälpa dem som är redo att flytta till ett annat land att se var det finns lämpliga lediga platser och hjälpa arbetsgivarna att hitta anställda med rätt kompetens. Vi uppmanar nu alla EU-länder att genomföra den här reformen, säger László Andor, EU-kommissionär för sysselsättning, socialpolitik och inkludering.

Trots den höga arbetslösheten (över 25 miljoner arbetslösa i EU) råder det fortfarande arbetskraftsbrist på sina håll. Antalet otillsatta platser har ökat sedan mitten av 2009, särskilt i branscher med hög tillväxt som informations- och kommunikationsteknik och grön ekonomi.

Eures är ett väletablerat jobbsökarnätverk bestående av 31 europeiska arbetsförmedlingar i EU, EES-länderna (Norge, Island och Liechtenstein) samt Schweiz. Med det nya kommissionsbeslutet kan Eures reagera direkt på särskilda ekonomiska behov. På så sätt kan Eures aktivt matcha arbetssökande och arbetsbytare till lediga platser. Nätverket ger också arbetsgivarna bättre tillgång till ett utbud av sökande där de kan hitta de färdigheter de behöver för att utveckla sina företag.

Genom reformen blir Eures mer inriktat på ungdomar, som oftare är rörliga, och den ska också omfatta anställningsformer där jobb och utbildning kombineras, t.ex. lärlingsplatser. Slutligen ska Eures webbportal göras om så att den får bättre, mer användarvänliga matchningsverktyg och ger tillgång till en färdighetsbaserad databas.

Genom reformen ökar antalet partner som erbjuder rörlighetstjänster inom Eures samtidigt som samarbetet ökar mellan offentliga och privata arbetsförmedlingar så att fler lediga platser kommer in i systemet. För närvarande täcker det 30–40 % av det totala antalet lediga platser.

Beslutet ska ha genomförts av kommissionen och EU-länderna senast den 1 januari 2014. Då ska alla deltagande länder ha utsett organ som ska sköta reformen, samarbeta med nya partner och ta fram de nya specialanpassade tjänsterna.

Bakgrund

Tack vare den fria rörligheten för arbetstagare kan EU-medborgare söka jobb i andra EU-länder, arbeta där utan att behöva något arbetstillstånd och ha samma rättigheter som värdlandets medborgare i fråga om anställning, arbetsvillkor och sociala förmåner.

För närvarande utgör de EU-medborgare som bor i ett annat EU-land bara 3,1 % av arbetskraften i EU. Antalet har ökat med nästan 60 % sedan 2005, främst på grund av EU-utvidgningarna 2004 och 2007. Totalt uppskattas rörligheten efter utvidgningarna ha ökat BNP i de 15 gamla EU-länderna med omkring 1 % åren 2004–2009. Den ekonomiska krisen har dock lett till minskad rörlighet mellan EU-länderna: åren 2009–2011 minskade rörligheten inom EU med en tredjedel från perioden 2006–2008.

Jobbsökarportalen Eures är redan unik i EU eftersom den är kostnadsfri och ger information om hur det är att bo och arbeta i alla de deltagande länderna på 25 språk. Webbplatsen får 4 miljoner besök i månaden, ordnar 150 000 kontakter mellan arbetssökande och arbetsgivare varje månad som leder till omkring 50 000 anställningar om året, och i genomsnitt finns 750 000 meritförteckningar på webbplatsen vid varje givet tillfälle. Hundratals evenemang i hela Europa finns förtecknade i Eures evenemangskalender.

Mer information

MEMO/12/896 och MEMO/12/897

Kommissionens beslut: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=1725&furtherNews=yes

László Andors webbplats:
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/index_en.htm

Följ László Andor på Twitter: http://twitter.com/#!/LaszloAndorEU

Prenumerera på kommissionens kostnadsfria nyhetsbrev om sysselsättning, socialpolitik och inkludering: http://ec.europa.eu/social/e-newsletter

Kontaktpersoner:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Nadège Defrère (+32 2 296 45 44)


Side Bar