Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 26. novembra 2012

Zaposlovanje: Komisija izboljšuje mrežo za zaposlitveno mobilnost EURES

Evropska komisija je sprejela sklep o posodobitvi in izboljšanju vseevropske mreže za iskanje zaposlitve EURES, s čimer bo povečala mobilnost delavcev med državami članicami in ustvarila podlago za resnično evropski trg dela. Namen reforme mreže EURES je iskalcem zaposlitve pomagati pri navezovanju stikov z delodajalci, ki iščejo posebne spretnosti, osredotočiti se na sektorje in poklice s pomanjkanjem spretnosti ter podpreti ciljno usmerjene programe mobilnosti za mlade.

Evropski komisar za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje László Andor je povedal: „Z večjo mobilnostjo iskalcev zaposlitve med državami članicami lahko pomagamo zmanjšati sedanje nesprejemljive visoke stopnje brezposelnosti. Izboljšana mreža EURES bo ljudem, pripravljenim na selitev v drugo državo, pomagala do ustreznih prostih delovnih mest, delodajalce pa bo podprla pri iskanju ustrezno kvalificiranih delavcev. Vse države članice zdaj pozivamo, da se pripravijo na izvajanje reforme.“

Kljub visokim stopnjam brezposelnosti (v EU je brez zaposlitve več kot 25 milijonov ljudi) se delodajalci še vedno spopadajo s pomanjkanjem delovne sile in težavami pri zaposlovanju na nekatera delovna mesta. Število nezasedenih delovnih mest od sredine leta 2009 narašča, in sicer zlasti v sektorjih z visoko rastjo, kot so informacijske in komunikacijske tehnologije ter zeleno gospodarstvo.

EURES kot že obstoječa mreža za iskanje zaposlitve povezuje 31 evropskih zavodov za zaposlovanje v državah članicah EU, državah EGP (Norveška, Islandija in Lihtenštajn) ter Švici. Na podlagi novega sklepa Komisije se bo EURES lahko neposredno odzival na posebne gospodarske potrebe. Mreža bo tako imela dejavno vlogo pri povezovanju iskalcev zaposlitve in tistih, ki želijo na novo delovno mesto, s trenutno ponudbo prostih delovnih mest, obenem pa bo delodajalcem zagotovila boljši dostop do nabora kandidatov s spretnostmi, potrebnimi za razvoj in rast njihovih podjetij.

Novi EURES bo večji poudarek namenil mladim, ki so bolj naklonjeni mobilnosti, ter zajel oblike zaposlitve, ki združujejo delo in učne priložnosti, kot so vajeništva. Preoblikovan bo tudi spletni portal EURES, ki bo ponujal uporabnikom prijazna spletna iskalna orodja in dostop do informacij o trgu dela na podlagi spretnosti.

Z reformo se bo povečalo število partnerjev, ki ponujajo storitve mobilnosti prek mreže EURES, ter vzpostavilo sodelovanje med javnimi in zasebnimi organizacijami za iskanje zaposlitve, s čimer bo zajet še večji delež razpoložljivih delovnih mest. Mreža trenutno zajema med 30 in 40 % vseh razpoložljivih delovnih mest.

Komisija in države članice bodo morale sklep izvesti do 1. januarja 2014. Do takrat bodo morale vse sodelujoče države določiti strokovne službe, ki bodo zadolžene za organizacijo reforme, sodelovanje z novimi partnerji in razvoj potrebnih ciljno usmerjenih storitev.

Ozadje

Prosto gibanje delavcev državljanom EU omogoča, da iščejo zaposlitev v drugi državi EU, da tam delajo, ne da bi za to potrebovali delovno dovoljenje, in da uživajo enako obravnavo kot državljani države gostiteljice v smislu dostopa do zaposlitve, delovnih pogojev in socialnih prejemkov.

Državljani EU, ki živijo v državi članici, ki ni država njihovega državljanstva, trenutno predstavljajo le 3,1 % delovne sile EU. Delež se je od leta 2005 povečal za skoraj 60 %, predvsem zaradi širitev v letih 2004 in 2007. V celoti se ocenjuje, da se je zaradi tokov mobilnosti po širitvah BDP držav EU-15 v obdobju 2004–2009 povečal za približno 1 %. Z gospodarsko krizo pa se je mobilnost med državami EU skrčila. V obdobju 2009–2011 so se tako tokovi mobilnosti znotraj EU v primerjavi z obdobjem 2006–2008 zmanjšali za tretjino.

Portal za zaposlitveno mobilnost EURES že ima edinstveno mesto v EU, saj je brezplačen ter zagotavlja informacije o življenjskih in delovnih razmerah v vseh sodelujočih državah in v 25 jezikih. Spletišče ima mesečno 4 milijone obiskov, vzpostavi 150 000 stikov med iskalci zaposlitve in delodajalci na mesec, kar omogoča približno 50 000 posredovanih zaposlitev letno, ter zagotavlja dostop do povprečno 750 000 življenjepisov naenkrat v določenem mesecu. V okviru mreže se odvija na stotine prireditev po vsej Evropi, ki so na voljo na naslednji povezavi: Koledar prireditev EURES.

Več informacij

MEMO/12/896 in MEMO/12/897

Sklep Komisije: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=1725&furtherNews=yes

Spletišče komisarja Lászla Andorja:
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/index_en.htm

Komisar László Andor na twitterju: http://twitter.com/#!/LaszloAndorEU

Naročite se na brezplačni elektronski bilten Evropske komisije o zaposlovanju, socialnih zadevah in vključevanju: http://ec.europa.eu/social/e-newsletter.

Kontakti:

Jonathan Todd (+32 22994107)

Nadège Defrère (+32 22964544)


Side Bar