Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

europese commissie

Persbericht

Brussel, 26 november 2012

Werkgelegenheid: Commissie verbetert EURES-netwerk voor mobiliteit van werkzoekenden

De Europese Commissie heeft haar goedkeuring gegeven aan een besluit tot modernisering en verbetering van EURES, het Europese netwerk voor werkzoekenden. Het besluit zal de mobiliteit van werknemers tussen de lidstaten verbeteren en de weg vrijmaken voor een echte Europese arbeidsmarkt. De hervorming van EURES heeft als doel het voor werkzoekenden makkelijker te maken om contact te leggen met werkgevers die op zoek zijn naar mensen met bijzondere vaardigheden, het zwaartepunt te leggen bij sectoren en beroepen met een tekort aan geschikt personeel en doelgerichte mobiliteitsprogramma's voor jongeren te ondersteunen.

De EU-commissaris voor Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Inclusie, László Andor, merkte op: "Een betere mobiliteit van werkzoekenden tussen de lidstaten kan bijdragen aan de oplossing voor de huidige onaanvaardbaar hoge werkloosheid. Het verbeterde EURES-netwerk biedt hulp voor degenen die bereid zijn om in een ander land naar een geschikte vacature te zoeken en voor werkgevers om geschikt personeel te vinden. We roepen nu alle lidstaten op om de hervorming om te zetten in daden".

Ondanks de hoge werkloosheid (meer dan 25 miljoen mensen in de EU) is er nog steeds een tekort aan arbeidskrachten en zijn er knelpunten in de vacatures. Het aantal openstaande vacatures is sinds medio 2009 gestegen; vooral in snelgroeiende sectoren zoals de informatie- en communicatietechnologie en de groene economie.

EURES is een bestaand netwerk voor werkzoekenden van 31 Europese arbeidsvoorzieningsdiensten van de EU-lidstaten, EER-landen (Noorwegen, IJsland en Liechtenstein) en Zwitserland. Het nieuwe besluit van de Commissie zorgt ervoor dat EURES direct kan reageren op specifieke economische behoeften. Hierdoor zal EURES proactief werkzoekenden en werknemers die van baan willen wisselen, koppelen aan de bestaande vacatures. Ook zal het netwerk de werkgevers betere toegang bieden tot een kandidatenbestand waarin zij het vakkundige personeel kunnen vinden die zij nodig hebben om hun bedrijf te ontwikkelen en uit te breiden.

Door de wijziging zal EURES zich meer richten op jongeren, die doorgaans mobieler zijn, en komen banen aan bod waarin werk en opleiding worden gecombineerd, bijvoorbeeld in het kader van een leerlingstelsel. Tot slot houdt de vernieuwing van de EURES-portaalsite in dat er gebruikersvriendelijke online matching-instrumenten worden gecreëerd en dat er toegang komt tot arbeidsmarktgegevens die op vaardigheden zijn gebaseerd.

Door de vernieuwing neemt het aantal partners toe die via EURES mobiliteitsdiensten aanbieden, en gaan openbare en particuliere organisaties voor werkzoekenden samenwerken om een nog hoger percentage van de vacatures te dekken – momenteel is dit 30-40 % van alle beschikbare vacatures.

Het besluit moet voor 1 januari 2014 door de Commissie en de lidstaten in de praktijk worden gebracht. Op dat moment moeten alle deelnemende landen gespecialiseerde diensten hebben benoemd om de hervormingen te organiseren, samen te werken met nieuwe partners en de noodzakelijke doelgerichte diensten te ontwikkelen.

Achtergrond

Dankzij het vrije verkeer van werknemers kunnen de EU-burgers naar werk zoeken in een ander EU-land, daar werken zonder een werkvergunning nodig te hebben en een gelijke behandeling krijgen als de onderdanen van het gastland wat betreft de toegang tot werk, arbeidsvoorwaarden en sociale uitkeringen.

Momenteel woont slechts 3,1 % van de EU-beroepsbevolking in een andere lidstaat dan die van de eigen nationaliteit. Dit aantal is sinds 2005 met bijna 60 % gestegen, vooral als gevolg van de uitbreidingen van de EU van 2004 en 2007. Volgens algemene schatting hebben de mobiliteitsstromen na de uitbreiding het bbp van de EU-15-landen in de periode 2004-2009 verhoogd met ongeveer 1 %. De economische crisis heeft echter geleid tot een vermindering van de mobiliteitsstromen tussen EU-landen – in 2009-2011 zijn de mobiliteitsstromen binnen de EU met een derde gedaald ten opzichte van 2006-2008.

Het EURES-portaal voor beroepsmobiliteit is nu al uniek in de EU, aangezien het kosteloos is en informatie geeft over de levens- en arbeidsomstandigheden in alle deelnemende landen in 25 talen. De website heeft 4 miljoen bezoekers per maand, brengt per maand 150 000 contacten tussen werkzoekenden en werkgevers tot stand, die leiden tot ongeveer 50 000 plaatsingen per jaar, en bevat gemiddeld 750 000 cv's op elk moment in een bepaalde maand. Er vinden honderden evenementen in heel Europa plaats (meer bijzonderheden vindt u in de EURES-evenementenkalender).

Meer informatie

MEMO/12/896 en MEMO/12/897

Het besluit van de Commissie: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=nl&catId=89&newsId=1725&furtherNews=yes

Website van commissaris László Andor:
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/index_en.htm

Volg László Andor op Twitter: http://twitter.com/#!/LaszloAndorEU

Ga voor een abonnement op de gratis e-nieuwsbrief van de Europese Commissie over werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie naar: http://ec.europa.eu/social/e-newsletter

Contact:

Jonathan Todd (+32 22994107)

Nadège Defrère (+32 22964544)


Side Bar