Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Brisele, 2012. gada 26. novembris

Nodarbinātība: Komisija pilnveido EURES darba meklētāju mobilitātes tīklu

Komisija ir pieņēmusi lēmumu par ES nodarbinātības dienestu tīkla EURES modernizēšanu un pilnveidošanu. Ar šī lēmuma palīdzību tiks uzlabota darba ņēmēju mobilitāte visās dalībvalstīs un sekmēta īstena Eiropas līmeņa darba tirgus izveide. EURES reformas mērķis ir atvieglot darba meklētāju saziņu ar darba devējiem, kuri meklē darbiniekus ar konkrētām prasmēm, pievērsties nozarēm un profesijām, kurās izjūtams prasmju trūkums, un atbalstīt jauniešiem paredzētas mērķtiecīgas mobilitātes shēmas.

ES nodarbinātības, sociālo lietu un integrācijas komisārs Lāslo Andors sacīja: “Darba meklētāju mobilitātes uzlabošana starp dalībvalstīm var būt viens no veidiem, kā risināt augstā bezdarba līmeņa problēmu. Pilnveidotais EURES tīkls būs paredzēts tam, lai cilvēki, kas ir gatavi pārcelties uz citu valsti, varētu piemeklēt sev piemērotus darba piedāvājumus un lai darba devēji varētu atrast kvalificētus darbiniekus. Aicinām visas dalībvalstis gatavoties šīs reformas ieviešanai.”

Lai gan bezdarba līmenis ES ir augsts (vairāk nekā 25 miljoni bezdarbnieku), atsevišķās jomās joprojām ir jūtams darbinieku trūkums un brīvās darbavietas ir grūti aizpildāmas. Kopš 2009. gada vidus neaizpildīto darba vietu skaits turpina pieaugt, jo īpaši tādās augsti attīstītās jomās kā informācijas un komunikācijas tehnoloģijas un zaļā ekonomika.

EURES ir darba meklēšanas tīkls, kurā apvienojušies visu ES dalībvalstu, EEZ valstu (Norvēģijas, Islandes un Lihtenšteinas) un Šveices nodarbinātības dienesti. Jaunais Komisijas lēmums palīdzēs pārveidot EURES tā, lai tas būtu labāk pielāgots specifiskām ekonomikas vajadzībām. Tādējādi EURES darbosies proaktīvi — cilvēkiem, kas meklē vai plāno mainīt darbu, būs pieejama informācija par aktuālām brīvajām darba vietām. Arī darba devējiem tiks nodrošināta vienkāršāka piekļuve kandidātu datiem, lai tie varētu piemeklēt savas uzņēmējdarbības attīstībai un izaugsmei nepieciešamās prasmes.

Pēc reformas EURES būs labāk pielāgots jauniešiem, kas vairāk tiecas būt mobili, un aptvers nodarbinātības veidus, kuros apvienotas darba un mācību iespējas (piemēram, prakse uzņēmumos). Visbeidzot, tiks novērstas EURES portāla nepilnības un izveidoti ērti lietojami tiešsaistes rīki atbilstību meklēšanai, kā arī nodrošināta piekļuve informācijai par darba tirgu, kurā noteicošās ir iemaņas.

Pēc reformas palielināsies tādu partneru skaits, kas ar EURES starpniecību piedāvās mobilitātes pakalpojumus, un tiks veidota sadarbība starp publiskām un privātām darba meklēšanas organizācijām, lai aptvertu vēl lielāku pieejamo brīvo darba vietu skaitu (pagaidām informācija ir pieejama par 30–40 % pieejamo darba vietu).

Komisijai un dalībvalstīm minētais lēmums jāīsteno līdz 2014. gada 1. janvārim. Līdz tam laikam visām iesaistītajām valstīm būs jānorīko īpaši dienesti, kas būs atbildīgi par reformas organizēšanu, darbu ar jauniem partneriem un nepieciešamo specializēto pakalpojumu izstrādi.

Vispārīga informācija

Darba ņēmēju pārvietošanās brīvība ļauj ES valstspiederīgajiem meklēt darbu citā ES valstī, strādāt tur bez darba atļaujas un attiecībā uz darba vietu pieejamību, darba apstākļiem un sociālajiem pabalstiem baudīt vienlīdzīgu attieksmi ar uzņemošās valsts valstspiederīgajiem.

Šobrīd tikai 3,1 % no nodarbinātajiem ES pilsoņiem dzīvo dalībvalstī, kas nav to dzimtā valsts. Šis skaits kopš 2005. gada ir pieaudzis par gandrīz 60 %, kas galvenokārt saistīts ar ES paplašināšanos 2004. un 2007. gadā. Aplēses liecina, ka kopumā mobilitātes plūsmas pēc ES paplašināšanās laikposmā no 2004. līdz 2009. gadam ir palielinājušas ES–15 IKP par apmēram 1 %. Tomēr ekonomikas krīze ir mazinājusi mobilitātes plūsmu starp ES valstīm: 2009.–2011. gadā mobilitāte ES teritorijā salīdzinājumā ar 2006.–2008. gadu ir sarukusi par vienu trešdaļu

EURES darba mobilitātes portāls ir vienīgais šāda veida resurss ES; tas ir pieejams bez maksas un tajā 25 valodās sniegta informācija par dzīves un darba apstākļiem visās iesaistītajās valstīs. Šai tīmekļa vietnei mēnesī ir 4 miljoni apmeklētāju, ar tās starpniecību mēnesī starp darba meklētājiem un darba devējiem tiek nodibināti 150 000 kontakti, kuru rezultātā gadā tiek parakstīti 50 000 darba līgumu, un tā pastāvīgi nodrošina pieeju vidēji 750 000 CV. Eiropā norisinās simtiem pasākumu, par kuriem informācija ir pieejama http://ec.europa.eu/eures/main.jsp?lang=lv&acro=calendar&eventCalendar=init.

Papildu informācija

MEMO/12/896 un MEMO/12/897

Komisijas lēmums:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=1725&furtherNews=yes

Lāslo Andora tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/index_en.htm

Lāslo Andors Tviterī: http://twitter.com/LaszloAndorEU

Pasūtīt uz e-pastu Eiropas Komisijas bezmaksas jaunumus par nodarbinātību, sociālajām lietām un iekļautību: http://ec.europa.eu/social/e-newsletter

Kontaktpersonas:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Nadège Defrère (+32 2 296 45 44)


Side Bar