Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2012 m. lapkričio 26 d.

Užimtumas. Komisija tobulina užimtumo ir judumo tinklą EURES

Europos Komisija priėmė sprendimą atnaujinti ir pagerinti EURES – visos Europos darbo paieškos tinklą. Bus siekiama padidinti darbuotojų judumą visose valstybėse narėse ir žengti dar vieną žingsnį tikros europinės darbo rinkos link. EURES pertvarkymas darbo ieškantiems asmenims padės rasti darbdavius, kuriems reikia tam tikrų gebėjimų turinčių darbuotojų, itin daug dėmesio skiriant tiems sektoriams ir profesijoms, kur tų gebėjimų trūksta labiausiai, be to, bus geriau remiamos tikslinės jaunimo judumo programos.

Už užimtumą, socialinius reikalus ir įtrauktį atsakingas Europos Komisijos narys Lįszló Andoras sakė: Padidinus darbo ieškančių asmenų judumą tarp valstybių narių būtų galima bent iš dalies sumažinti nedarbą, kuris šiuo metu yra pernelyg didelis. Pertvarkytas EURES tinklas žmonėms padės rasti jų reikmes atitinkančias darbo vietas užsienio šalyse, o darbdaviams – reikiamos kvalifikacijos darbuotojus. Raginame visas valstybes nares pasirengti šių pertvarkų įgyvendinimui.“

Nepaisant to, kad darbo ES neturi daugiau kaip 25 mln. žmonių, kai kuriuose sektoriuose tebetrūksta darbo jėgos ir yra daug laisvų darbo vietų. Iš tiesų laisvų darbo vietų skaičius auga nuo 2009 m. vidurio. Tokia tendencija itin ryški tokiose sparčiai augančiose srityse kaip informacinės ir ryšių technologijos ar ekologiška ekonomika.

EURES tinklui priklauso 31 Europos užimtumo tarnyba iš ES valstybių narių, EEE šalių (Norvegijos, Islandijos ir Lichtenšteino) ir Šveicarijos. Naujasis Komisijos sprendimas padės EURES tiesiogiai tenkinti konkrečias ekonomikos reikmes. Pavyzdžiui, darbo ieškantiems ar jį pakeisti norintiems asmenims bus aktyviai padedama ieškoti tinkamos darbo vietos. O darbdaviai turės daugiau galimybių rinktis iš daugybės kandidatų, turinčių būtent tų gebėjimų, kurių reikia, kad jų verslas augtų.

EURES reformomis taip pat bus siekiama daugiau dėmesio skirti jaunimui, kuris paprastai yra labiau linkęs vykti dirbti į užsienį nei kitų amžiaus grupių atstovai, bei remiamas įvairių formų užimtumas, pavyzdžiui, gamybinė praktika, pagal kurią darbas derinamas su mokymusi. Galiausiai bus atnaujintas ir EURES portalas – bus lengviau naudotis darbo vietų ir darbuotojų paieškos priemonėmis ir gauti naujausių žinių apie darbo rinkas ir aktualius gebėjimus.

Po reformos išaugs per EURES tinklą judumo paslaugas siūlančių partnerių skaičius ir bus aktyviau plėtojamas viešųjų ir privačiųjų užimtumo tarnybų bendradarbiavimas, kad būtų sukaupta dar daugiau informacijos apie laisvas darbo vietas. Šiuo metu EURES portale galima rasti informaciją apie 30–40 proc. visų laisvų darbo vietų.

Sprendimą Komisija ir valstybės narės turėtų įgyvendinti iki 2014 m. sausio 1 d. Visos dalyvaujančios šalys turės paskirti už reformą atsakingas tarnybas, kurios, be kita ko, bendradarbiaus su naujais partneriais ir parengs būtinas tikslines paslaugas.

Pagrindiniai faktai

Laisvo darbuotojų judėjimo principas suteikia ES piliečiams galimybę ieškoti darbo kitoje ES šalyje, dirbti joje be darbo leidimo ir turėti tokias pačias teises, susijusias su įsidarbinimu, darbo sąlygomis ir socialinėmis išmokomis, kaip priimančiosios šalies piliečiai.

Šiuo metu ne gimtojoje valstybėje narėje gyvena ir dirba vos 3,1 proc. ES darbuotojų. Nuo 2005 m. šis skaičius išaugo beveik 60 proc. – tokį padidėjimą daugiausia lėmė 2004 m. ir 2007 m. plėtra. Skaičiuojama, kad dėl išaugusių darbuotojų srautų 15 ES valstybių narių BVP 2004–2009 m. padidėjo maždaug 1 proc. Tačiau prasidėjus ekonomikos krizei darbuotojų, vykstančių dirbti į kitas ES valstybes nares, sumažėjo – 2009–2011 m., palyginti su 2006–2008 m., judumas ES viduje smuko trečdaliu.

EURES portalas – unikalus. Jame informacija apie gyvenimo ir darbo sąlygas visose dalyvaujančiose šalyse yra nemokama ir pateikiama 25 kalbomis. Svetainėje per mėnesį apsilankoma 4 mln. kartų, darbo ieškantys asmenys užmezga 150 000 kontaktų su potencialiais darbdaviais, o per metus darbą randa maždaug 50 000 žmonių. Vienu metu svetainėje skelbiama vidutiniškai 750 000 gyvenimo aprašymų. Visoje Europoje vyksta šimtai renginių, apie kuriuos skelbiama EURES renginių kalendoriuje.

Daugiau informacijos

MEMO/12/896 ir MEMO/12/897

Komisijos sprendimas:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=1725&furtherNews=yes

Lįszló Andoro svetainė: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/index_en.htm

Lįszló Andoro Twitter: http://twitter.com/LaszloAndorEU

Užsisakykite e. paštu siunčiamą nemokamą Europos Komisijos informacinį užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties biuletenį: http://ec.europa.eu/social/e-newsletter

Asmenys ryšiams:

Jonathan Todd, tel. +32 2 299 41 07

Nadège Defrère, tel. +32 2 296 45 44


Side Bar