Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο Τύπου

Βρυξέλλες, 26 Νοεμβρίου 2012

Απασχόληση: η Επιτροπή βελτιώνει το δίκτυο EURES για την κινητικότητα των ατόμων που αναζητούν απασχόληση

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε απόφαση για τον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση του EURES, του πανενωσιακού δικτύου αναζήτησης απασχόλησης. Η απόφαση θα βοηθήσει να αυξηθεί η κινητικότητα των εργαζομένων σε όλα τα κράτη μέλη και θα προετοιμάσει το έδαφος για μια πραγματικά ευρωπαϊκή αγορά εργασίας. Σκοπός της μεταρρύθμισης του EURES είναι να βοηθήσει τα άτομα που αναζητούν απασχόληση να έρχονται πιο εύκολα σε επαφή με τους εργοδότες που αναζητούν ειδικές δεξιότητες, να εντοπίσει τομείς και θέσεις εργασίας όπου υπάρχει έλλειψη δεξιοτήτων και να υποστηρίξει προγράμματα κινητικότητας για νέους.

Ο επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης αρμόδιος για τα θέματα απασχόλησης, κοινωνικών υποθέσεων και κοινωνικής ένταξης, κ. László Andor, δήλωσε: «Η αύξηση της κινητικότητας των ατόμων που αναζητούν απασχόληση σε όλα τα κράτη μέλη μπορεί να συμβάλει στην επίλυση του προβλήματος της ανεργίας, η οποία βρίσκεται σήμερα σε απαράδεκτα υψηλό επίπεδο. Το βελτιωμένο δίκτυο EURES θα βοηθήσει τα άτομα που είναι διατεθειμένα να εγκατασταθούν σε άλλη χώρα να βρουν τις κατάλληλες γι’ αυτούς κενές θέσεις εργασίας, και τους εργοδότες να βρουν τους εργαζόμενους με τα κατάλληλα προσόντα. Καλούμε όλα τα κράτη μέλη να προετοιμαστούν για την εφαρμογή της μεταρρύθμισης».

Παρά τα υψηλά επίπεδα ανεργίας (πάνω από 25 εκατομμύρια άνεργοι στην ΕΕ), υπάρχουν ακόμη ελλείψεις εργατικού δυναμικού και θέσεις εργασίας που είναι δύσκολο να καλυφθούν. Πράγματι, ο αριθμός των κενών θέσεων εργασίας αυξάνεται από τα μέσα της δεκαετίας του 2009, ιδίως σε τομείς υψηλής ανάπτυξης, όπως οι τεχνολογίες των πληροφοριών και επικοινωνιών και η πράσινη οικονομία.

Το EURES είναι ένα υφιστάμενο ευρωπαϊκό δίκτυο 31 υπηρεσιών απασχόλησης στα κράτη μέλη της ΕΕ, τις χώρες του ΕΟΧ (Νορβηγία, Ισλανδία και Λιχτενστάιν) και την Ελβετία. Η νέα απόφαση της Επιτροπής θα βοηθήσει το EURES να ανταποκριθεί άμεσα στις ειδικές οικονομικές ανάγκες, δηλαδή στην ενεργό αντιστοίχιση, αφενός των ατόμων που αναζητούν εργασία και εκείνων που επιθυμούν να αλλάξουν θέση εργασίας και, αφετέρου των υφιστάμενων κενών θέσεων εργασίας. Επίσης, οι εργοδότες θα έχουν καλύτερη πρόσβαση σε έναν κατάλογο υποψηφίων όπου θα μπορούν να βρουν τις δεξιότητες που χρειάζονται για την ανάπτυξη και τη μεγέθυνση της επιχείρησής τους.

Με τη μεταρρύθμιση αυτή το EURES θα επικεντρωθεί περισσότερο στους νέους, οι οποίοι έχουν μεγαλύτερη τάση για κινητικότητα, και θα καλύπτει μορφές απασχόλησης που συνδυάζουν ευκαιρίες εργασίας και μάθησης, όπως οι μαθητείες. Τέλος, θα ανακαινιστεί η δικτυακή πύλη EURES ώστε να δημιουργηθούν φιλικά προς τον χρήστη εργαλεία αντιστοίχισης και να παρέχονται πληροφορίες για την αγορά εργασίας με βάση τις δεξιότητες.

Η μεταρρύθμιση θα αυξήσει τον αριθμό των εταίρων που προσφέρουν υπηρεσίες κινητικότητας μέσω του EURES και θα καθιερώσει τη συνεργασία μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών εύρεσης εργασίας, ώστε να καλυφθεί ακόμη μεγαλύτερο ποσοστό διαθέσιμων κενών θέσεων εργασίας· σήμερα καλύπτεται 30 έως 40% του συνόλου των διαθέσιμων κενών θέσεων εργασίας.

Η απόφαση πρέπει να εφαρμοστεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη έως την 1η Ιανουαρίου 2014. Έως τότε όλες οι συμμετέχουσες χώρες οφείλουν να ορίσουν εξειδικευμένες υπηρεσίες για να οργανώσουν τη μεταρρύθμιση, να συνεργαστούν με νέους εταίρους και να αναπτύξουν τις αναγκαίες στοχοθετημένες υπηρεσίες.

Ιστορικό

Η ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων επιτρέπει στους πολίτες της ΕΕ να αναζητούν εργασία σε άλλη χώρα της ΕΕ, να εργάζονται σ’ αυτήν χωρίς να χρειάζονται άδεια εργασίας και να έχουν το δικαίωμα ίσης μεταχείρισης με τους πολίτες της χώρας υποδοχής όσον αφορά την πρόσβαση στην απασχόληση, τις συνθήκες εργασίας και τις κοινωνικές παροχές.

Σήμερα, το ποσοστό των πολιτών της ΕΕ που ζουν σε κράτος μέλος άλλο από εκείνο του οποίου έχουν την ιθαγένεια είναι μόνο το 3,1% του εργατικού δυναμικού της ΕΕ. Το ποσοστό αυτό αυξήθηκε κατά περίπου 60% από το 2005, κυρίως λόγω των διευρύνσεων του 2004 και του 2007. Συνολικά, εκτιμάται ότι οι ροές κινητικότητας μετά τις διευρύνσεις συνέβαλαν στην αύξηση του ΑΕγχΠ της ΕΕ των 15 κατά περίπου 1% την περίοδο 2004-20009. Ωστόσο, λόγω της οικονομικής κρίσης, μειώθηκαν οι ροές κινητικότητας μεταξύ των χωρών της ΕΕ κατά την περίοδο 2009-2011, μειώθηκαν κατά το ένα τρίτο οι ενδοενωσιακές ροές κινητικότητας, σε σύγκριση με την περίοδο 2006-2008.

Η δικτυακή πύλη για την επαγγελματική κινητικότητα EURES είναι μοναδική στην ΕΕ επειδή είναι δωρεάν και παρέχει πληροφορίες για τις συνθήκες ζωής και εργασίας σε όλες τις συμμετέχουσες χώρες σε 25 γλώσσες. Κάθε μήνα, 4 εκατομμύρια άτομα επισκέπτονται τον ιστότοπο, πραγματοποιούνται 150.000 επαφές κάθε μήνα μεταξύ ατόμων που αναζητούν εργασία και εργοδοτών, από τις οποίες περίπου 50.000 ετησίως καταλήγουν σε προσλήψεις, και, κατά μέσο όρο, φιλοξενούνται 750.000 βιογραφικά σημειώματα ταυτόχρονα. Εκατοντάδες εκδηλώσεις πραγματοποιούνται σε ολόκληρη την Ευρώπη για τις οποίες παρέχονται πληροφορίες στο χρονοδιάγραμμα εκδηλώσεων EURES.

Για περισσότερες πληροφορίες

MEMO/12/896 και MEMO/12/897

Η απόφαση της Επιτροπής:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=1725&furtherNews=yes

Δικτυακός τόπος του κ. László Andor:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/index_en.htm

Ακολουθείστε τον κ. László Andor στο Twitter: http://twitter.com/LaszloAndorEU

Γίνετε συνδρομητές στο ενημερωτικό δελτίο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την απασχόληση, τις κοινωνικές υποθέσεις και την κοινωνική ένταξη, το οποίο αποστέλλεται δωρεάν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: http://ec.europa.eu/social/e-newsletter

Αρμόδιοι επικοινωνίας :

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Nadège Defrère (+32 2 296 45 44)


Side Bar