Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 26. november 2012

Beskæftigelse: Kommissionen forbedrer EURES­mobilitetsnetværket for jobsøgende

Europa-Kommissionen har vedtaget en afgørelse om modernisering og forbedring af EURES, der er det tværnationale EU netværk for jobsøgende. Afgørelsen vil medvirke til at øge arbejdstagernes mobilitet på tværs af medlemsstaterne og bane vejen for et ægte europæisk arbejdsmarked. Reformen af EURES har til formål at gøre det lettere for de jobsøgende at kontakte arbejdsgivere, der ønsker særlige kompetencer, at fokusere på sektorer og brancher, hvor der mangler kompetencer, og støtte målrettede mobilitetsordninger for unge.

EU-kommissær med ansvar for beskæftigelse, sociale anliggender, arbejdsmarkedsforhold og inklusion, László Andor, udtalte: "En forbedring af de jobsøgendes mobilitet på tværs af medlemsstaterne kan indgå i løsningen på de nuværende uacceptabelt høje arbejdsløshedsniveauer. Formålet med det forbedrede EURES-netværk er at hjælpe de personer, der er rede til at flytte til et andet land, med at indkredse, hvor der findes passende ledige stillinger, og hjælpe arbejdsgiverne med at finde de arbejdstagere, der har de rette kompetencer. Vi opfordrer nu alle medlemsstaterne til at gøre sig klar til at gennemføre reformen".

Trods de høje arbejdsløshedsniveauer (mere end 25 mio. i Unionen) er der stadig mangel på arbejdskraft og flaskehalse på arbejdsmarkedet. Antallet af ledige stillinger har faktisk været stigende siden medio 2009, især i områder med høj vækst, som f.eks. informations- og kommunikationsteknologier og den grønne økonomi.

EURES er et netværk for de jobsøgende i de 31 europæiske arbejdsformidlinger i EU-medlemsstaterne, EØS-landene (Norge, Island og Liechtenstein) og Schweiz. Den nye afgørelse fra Kommissionen vil medvirke til, at EURES kan reagere direkte på specifikke økonomiske behov. Følgelig vil EURES proaktivt matche de jobsøgende og de personer, der skifter arbejde, med aktuelle ledige stillinger. Det vil også give arbejdsgiverne bedre adgang til en gruppe af kandidater, hvor de kan finde de kompetencer, de har brug for, for at udvikle og styrke deres virksomhed.

Reformen vil sikre, at EURES fokuserer mere på unge, som i højere grad er mobile, og omfatter beskæftigelsesmuligheder, der kombinerer arbejde og læring, som f.eks. lærlingeuddannelser. Endelig vil EURES-webportalen blive omstruktureret for at skabe mere brugervenlige onlineværktøjer til jobmatching og adgang til kompetencebaserede arbejdsmarkedsoplysninger.

Ved reformen udvides antallet af partnere, der tilbyder mobilitetstjenester gennem EURES, og der vil blive etableret samarbejde mellem offentlige og private jobsøgningsorgani­sationer for at dække en højere procentdel af de ledige stillinger - i øjeblikket dækkes mellem 30-40 % af alle ledige stillinger.

Afgørelsen vil blive gennemført af Kommissionen og medlemsstaterne den 1. januar 2014. Inden da vil alle deltagende lande skulle udpege specialisttjenester, der skal tilrettelægge reformen, arbejde med de nye partnere og udvikle de nødvendige målrettede tjenester.

Baggrund

Arbejdstagernes frie bevægelighed betyder, at EU-borgere kan søge et arbejde i et andet EU-land, de kan arbejde der uden arbejdstilladelse, og de sikres samme behandling som de nationale borgere i værtslandet med hensyn til adgang til beskæftigelse, arbejdsvilkår og sociale ydelser.

I øjeblikket udgør de EU-borgere, som er bosiddende i en medlemsstat, der er forskellig fra deres nationalitet, kun 3,1 % af EU's arbejdsstyrke. Antallet er steget med næsten 60 % siden 2005, hovedsageligt som følge af udvidelserne i 2004 og 2007. Generelt vurderes det, at mobilitetsbevægelserne efter udvidelsen øgede BNP i EU-15 med ca. 1 % i perioden 2004-2009. Den økonomiske krise har imidlertid ført til en tilbagegang i mobilitetsbevægelserne mellem EU-landene - i 2009-2011, og mobilitetsbevægelserne internt mellem EU-landene faldt med en tredjedel sammenlignet med perioden 2006-2008.

EURES-portalen for jobmobilitet er allerede enestående i Unionen, da den er gratis og indeholder oplysninger om leve- og arbejdsvilkår i alle de deltagende lande på 25 sprog. Webstedet har 4 mio. besøgende pr. måned, etablerer 150 000 kontakter pr. måned mellem jobsøgende og arbejdsgivere, hvilket fører til ca. 50 000 kontrakter pr. år og indeholder i gennemsnit 750 000 cv'er på et givet tidspunkt i en given måned. Der afholdes flere hundrede begivenheder over hele Europa, som kan konsulteres på kalenderen EURES Events Calendar.

Yderligere oplysninger

MEMO/12/896 og MEMO/12/897

Kommissionens afgørelse:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=1725&furtherNews=yes

László Andors websted: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/index_en.htm

Følg László Andor på Twitter: http://twitter.com/LaszloAndorEU

Abonner på Europa-Kommissionens gratis nyhedsbrev om beskæftigelse, sociale anliggender og inklusion: http://ec.europa.eu/social/e-newsletter.

Kontaktpersoner:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Nadège Defrère (+32 2 296 45 44)


Side Bar