Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 23. novembra 2012

Drugo poročilo Komisije o razmerah na schengenskem območju

Schengensko območje prostega gibanja, ki zajema 26 evropskih držav, omogoča več kot 400 milijonom državljanov EU in vedno večjemu številu državljanov tretjih držav potovanje brez nadzora na notranjih mejah. Komisija je danes sprejela drugi polletni pregled delovanja schengenskega območja.

Poročilo jasno opisuje razmere na schengenskem območju, da se zagotovita usklajena razlaga in izvajanje skupnih pravil v vseh državah, ki sodelujejo v schengenskem režimu1.

„Prosto gibanje znotraj schengenskega območja je eden največjih evropskih dosežkov. Za ohranitev območja brez nadzora na notranjih mejah so potrebna nenehna prizadevanja in zavezanost vseh članic schengenskega območja. Potrebujemo medsebojno zaupanje, ustrezen evropski okvir, pregledne razprave in sodelovanje. Za okrepitev schengenskega območja moramo izboljšati ocenjevanje in spremljanje. Svet in Evropski parlament pozivam, naj dosežeta napredek pri trenutnih pogajanjih v zvezi s schengenskimi predlogi,“ je dejala evropska komisarka za notranje zadeve Cecilia Malmström.

To drugo poročilo zajema obdobje od 1. maja 2012 do 31. oktobra 2012 in ocenjuje zlasti dejavnike v nadaljevanju.

Razmere na zunanjih schengenskih mejah in znotraj schengenskega območja

Med aprilom in junijem 2012 je bilo odkritih približno 23 000 nezakonitih prehodov meje, kar pomeni 44-odstoten upad v primerjavi z enakim obdobjem leta 2011, sredi arabske pomladi. Na kopenskih mejah med Grčijo in Turčijo pa se je število takšnih prehodov povečalo za 29 odstotkov. Na tem mejnem odseku je bilo odkritih 56 % vseh nezakonitih prehodov, ki zato ostaja glavna vstopna točka za nezakonito priseljevanje v EU. Od prerazporeditve približno 1 800 mejnih policistov avgusta 2012 (operacija Shield) se je nadzor na tem mejnem odseku zelo izboljšal. Grški organi poročajo o znatnem zmanjšanju odkritih nezakonitih prehodov meje na območju reke Evros.

Poleg tega je bilo veliko truda vloženega v izboljšanje zbiranja informacij o migracijskih tokovih znotraj schengenskega območja. Komisija bo še naprej poskušala izboljšati zbiranje in analizo podatkov o nezakonitih migracijskih gibanjih.

Izvajanje schengenskih pravil

V šestih mesecih, zajetih v poročilu, je bil nadzor na notranjih mejah ponovno uveden dvakrat: – v Španiji od 28. aprila do 4. maja 2012 zaradi srečanja Evropske centralne banke v Barceloni od 2. do 4. maja 2012 (na kopenski meji s Francijo ter na letališčih Barcelona in Gerona je bilo preverjenih 669 385 oseb, vstop so zavrnili 68 osebam); – na Poljskem od 4. junija do 1. julija zaradi nogometnega prvenstva Euro 2012 (na poljskih notranjih mejah je bilo preverjenih 28 980 oseb, vstop so zavrnili 22 osebam, 15 pa jih je bilo prijetih).

V nekaterih sodelujočih državah se je s kontrolami na kraju samem (prek schengenskega ocenjevalnega mehanizma) preverjalo pravilno izvajanje predpisov glede morskih meja (v Estoniji, Latviji, Litvi, na Malti, Poljskem in v Sloveniji), policijskega sodelovanja (na Madžarskem, Slovaškem, Češkem in Poljskem), zračnih meja (v Estoniji, Latviji in Litvi), varstva podatkov (v Estoniji, Latviji, Litvi, na Malti in v Sloveniji), SIS/Sirene (na Danskem, v Islandiji in na Norveškem) ter vizumov (v Latviji in Litvi). Nobeno od teh ocenjevanj ni razkrilo takšnih pomanjkljivosti, ki bi zahtevale takojšnje ukrepanje Komisije.

Postopki izdaje vizumov

Vizumski informacijski sistem (VIS) je bil 10. maja 2012 uspešno vzpostavljen v drugi regiji, tj. na Bližnjem vzhodu (Izrael, Jordanija, Libanon in Sirija). 2. oktobra 2012 je začel delovati v tretji regiji, tj. v Zalivu (Afganistan, Bahrajn, Iran, Irak, Kuvajt, Oman, Katar, Saudova Arabija, Združeni arabski emirati in Jemen). Sistem VIS deluje dobro in do 4. novembra 2012 je bilo z njim obdelanih približno 1 800 000 vlog, približno 1 500 000 izdanih vizumov in približno 220 000 zavrnjenih vlog za izdajo vizumaOzadje

Komisija je septembra 2011 predložila predloge za okrepitev učinkovitosti in legitimnosti schengenskega območja (IP/11/1036 in MEMO/11/606). V sporočilu „Upravljanje schengenskega območja – krepitev območja brez nadzora na notranjih mejah“ je navedla, da namerava institucijam EU dvakrat na leto predstaviti pregled delovanja schengenskega režima.

Ta poročila so podlaga za razpravo v Evropskem parlamentu in Svetu ter prispevajo h krepitvi političnega usmerjanja in sodelovanja med schengenskimi državami. Prvo poročilo Komisije je bilo sprejeto maja letos (IP/12/481). Svet ga je obravnaval 7. junija 2012, Parlament pa 4. julija 2012.

Poleg tega se nadaljujejo pogajanja o dveh zakonodajnih predlogih, predloženih septembra 2011, in Komisija je optimistična, da bosta zakonodajalca našla zadovoljiv kompromis.

Ta zakonodajna predloga predvidevata strožji sistem ocenjevanja in spremljanja na ravni EU, s katerim se bo preverjala in zagotavljala uporaba schengenskih pravil, ter bolj strukturiran mehanizem odločanja na ravni EU, ki bo v izjemnih okoliščinah omogočal začasno ponovno uvedbo nadzora na notranjih mejah v primeru resne ogroženosti javnega reda ali notranje varnosti.

Uporabne povezave

Spletišče in Twitter komisarke Cecilie Malmström

Spletišče in Twitter GD za notranje zadeve

Kontakti:

Michele Cercone (+32 22980963)

Tove Ernst (+32 22986764)

1 :

26 držav, tj. vse države članice EU, razen Združenega kraljestva, Irske, Romunije, Bolgarije in Cipra, ter države zunaj EU, tj. Islandija, Norveška, Švica in Lihtenštajn.


Side Bar