Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

EUROPESE COMMISSIE

Persbericht

Brussel, 23 november 2012

Tweede verslag van de Commissie over de stand van zaken in het Schengengebied

Het vrijeverkeersgebied van Schengen stelt meer dan 400 miljoen EU-burgers uit 26 Europese landen en een toenemend aantal anderen in staat om zonder controles aan de binnengrenzen te reizen. Vandaag heeft de Commissie haar tweede "check-up" van Schengen vastgesteld, een halfjaarlijks verslag over het functioneren van het Schengengebied.

Het verslag biedt een helder overzicht van de stand van zaken in het Schengengebied. Daarmee wordt ervoor gezorgd dat in alle Schengenlanden de gemeenschappelijk regels samenhangend worden uitgelegd en uitgevoerd1.

Het vrije verkeer binnen het Schengengebied is een van de grootste Europese verworvenheden. Het handhaven van een gebied zonder controles aan de binnengrenzen vereist een voortdurende inspanning en inzet van alle landen die deel uitmaken van het Schengengebied. Het vraagt om wederzijds vertrouwen, een passend Europees kader, transparante discussie en samenwerking. Om het Schengengebied te versterken, moeten de evaluatie en de controle verbeteren. Ik roep de Raad en het Europees Parlement op om vooruitgang te boeken in de lopende onderhandelingen over de Schengenvoorstellen", aldus Cecilia Malmström, EU-commissaris voor Binnenlandse Zaken.

Dit tweede verslag bestrijkt de periode 1 mei 2012 – 31 oktober 2012 en richt zich met name op:

De situatie aan de Schengenbuitengrenzen en binnen het Schengengebied

Tijdens de periode april-juni 2012 werden ongeveer 23 000 illegale grensoverschrijdingen geregistreerd. Dit betekent een afname met 44% ten opzichte van dezelfde periode in 2011, in het midden van de Arabische lente. De aanhoudingen aan de landgrenzen tussen Griekenland en Turkije lieten echter een toename met 29% zien. 56% van alle aanhoudingen vond plaats aan dit deel van de grens, dat het voornaamste punt van binnenkomst in de EU voor illegale migranten blijft. Sinds in augustus 2012 zo'n 1 800 grenswachten zijn ingezet (operatie Shield), zijn de controles aan dit deel van de grens aanzienlijk verbeterd. De Griekse autoriteiten hebben een scherpe afname vastgesteld van het aantal geregistreerde illegale grensoverschrijdingen in het departement Evros.

Er zijn ook inspanningen geleverd om het bijeenbrengen van informatie over migratiestromen binnen het Schengengebied te verbeteren. De Commissie zal wegen blijven zoeken om het verzamelen en de analyse van informatie over illegale migratiestromen te verbeteren.

De toepassing van de Schengenregels

Tijdens de door het verslag bestreken periode van 6 maanden zijn er in twee gevallen opnieuw controles aan de binnengrenzen ingevoerd: - door Spanje in de periode van 28 april tot en met 4 mei 2012 in verband met de bijeenkomst van de Europese Centrale Bank in Barcelona op 2-4 mei 2012 (669 385 personen werden gecontroleerd aan de landgrens met Frankrijk en op de vliegvelden van Barcelona en Gerona – aan 68 personen werd de toegang geweigerd); - door Polen tussen 4 juni en 1 juli vanwege het voetbalkampioenschap EURO 2012 (28 980 personen werden gecontroleerd aan de Poolse binnengrenzen – aan 22 personen werd de toegang geweigerd en 15 personen werden gearresteerd).

In verschillende deelnemende staten vonden steekproefsgewijze controles plaats inzake de juiste toepassing van de regels (via het Schengenevaluatiemechanisme) met betrekking tot: de zeegrenzen (in Estland, Letland, Litouwen, Malta, Polen en Slovenië), politiële samenwerking (in Hongarije, Slowakije, de Tsjechische Republiek en Polen), de luchtgrenzen (in Estland, Letland en Litouwen), gegevensbescherming in (Estland, Letland, Litouwen, Malta en Slovenië), SIS/Sirene (in Denemarken, IJsland en Noorwegen), alsook visa (in Letland en Litouwen). Daarbij zijn geen tekortkomingen aan het licht gekomen die om directe maatregelen van de Commissie vragen.

Procedures voor de afgifte van visa

Op 10 mei 2012 werd het Visa informatiesysteem (VIS) succesvol gelanceerd in de tweede regio van invoering, het Nabije Oosten (Israël, Jordanië, Libanon en Syrië). Op 2 oktober 2012 werden in het kader van het VIS operaties in een derde regio gestart, de Golf (Afghanistan, Bahrein, Iran, Irak, Koeweit, Oman, Qatar, Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten en Jemen). Het VIS functioneert goed en tegen 4 november 2012 had het systeem 1 800 000 visumaanvragen verwerkt, ongeveer 1 500 000 visa afgegeven en zo’n 220.000 visa geweigerd.

Achtergrond

In september 2011 heeft de Commissie voorstellen gedaan om de doeltreffendheid en de legitimiteit van het Schengensysteem te versterken (IP/11/1036 en MEMO/11/606). In haar mededeling “Schengengovernance versterking van de ruimte zonder toezicht aan de binnengrenzen" maakte de Commissie bekend dat zij de instellingen van de Europese Unie twee keer per jaar een verslag over het functioneren van Schengen wil voorleggen.

Deze verslagen bieden de basis voor een discussie in het Europees Parlement en in de Raad en dragen bij tot het versterken van politieke sturing en samenwerking tussen de Schengenlanden. Het eerste verslag van de Commissie werd in mei van dit jaar vastgesteld (IP/12/481) en op 7 juni 2012 in de Raad en op 4 juli 2012 in het Parlement besproken.

Bovendien vinden op dit moment onderhandelingen plaats over twee wetgevingsvoorstellen die in september 2011 het licht zagen en de Commissie is optimistisch over de mogelijkheid van een bevredigend compromis tussen de wetgevers.

Deze wetgevingsvoorstellen zorgen voor een sterker evaluatie- en controlesysteem in de EU, waarmee de toepassing van de Schengenregels kan worden gecontroleerd en gewaarborgd en voor een gestructureerder Europees besluitvormingsmechanisme, dat in werkelijk uitzonderlijke situaties de tijdelijke herinvoering mogelijk maakt van controles aan de interne grenzen in het geval van ernstige bedreigingen van de openbare orde of de binnenlandse veiligheid.

Nuttige links

Website en twitter van Europees commissaris Cecilia Malmström

Website en twitter van DG Binnenlandse Zaken

Contact:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)

1 :

26 landen, te weten alle EU-lidstaten met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Roemenië, Bulgarije en Cyprus en de niet-EU-landen IJsland, Noorwegen, Zwitserland en Liechtenstein


Side Bar