Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2012. gada 23. novembrī

Otrais Komisijas ziņojums par stāvokli Šengenas zonā

Šengenas zona, kurā pastāv pārvietošanās brīvība, ļauj vairāk nekā 400 miljoniem ES pilsoņu no 26 Eiropas valstīm un arvien lielākam skaitam ārpussavienības valstu pilsoņu ceļot bez iekšējām robežkontrolēm. Šodien Komisija pieņēma otro Šengenas „stāvokļa pārbaudi” – divreiz gadā veicamu pārskatu par Šengenas zonas darbību.

Ziņojumā ir sniegts precīzs pārskats par stāvokli Šengenas zonā, lai nodrošinātu, ka visas Šengenas dalībvalstis1 kopīgos noteikumus interpretē un īsteno saskaņoti.

“Brīva pārvietošanās Šengenas zonā ir viens no lielākajiem Eiropas sasniegumiem. Lai uzturētu zonu bez iekšējām robežkontrolēm, ir nepieciešami visu tās locekļu pastāvīgi pūliņi un iesaiste. Ir vajadzīga savstarpēja uzticība, pienācīgs Eiropas regulējums, pārredzamas debates un sadarbība. Lai stiprinātu Šengenas zonu, mums nepieciešams uzlabot vērtēšanu un uzraudzību. Es aicinu Padomi un Eiropas Parlamentu virzīt uz priekšu Šengenas priekšlikumu apspriešanu, kas pašlaik notiek,” sacīja iekšlietu komisāre Sesīlija Malmstrēma.

Otrais ziņojums aptver laikposmu no 2012. gada 1. maija līdz 2012. gada 31. oktobrim, un tajā tiek īpaši vērtēti turpmāk minētie aspekti.

Situācija pie ārējām Šengenas robežām un Šengenas zonas iekšienē

Laikposmā no 2012. gada aprīļa līdz jūnijam tika atklāti aptuveni 23 000 nelikumīgas robežšķērsošanas gadījumu, kas ir par 44 % mazāk nekā tajā pašā laikposmā 2011. gadā, kas bija Arābu pavasara laiks. Tomēr tika ziņots, ka pie sauszemes robežas starp Grieķiju un Turciju atklāto gadījumu skaits ir par 29 % lielāks. 56 % no visiem atklātajiem gadījumiem bija šajā robežas posmā, kas joprojām ir galvenā nelikumīgo migrantu ieceļošanas vieta ES. Kopš 2012. gada augustā tur tika izvietoti aptuveni 1800 robežsargi (operācija Shield), kontrole šajā robežas posmā ir būtiski uzlabojusies, un Grieķijas iestādes ziņo, ka ir strauji samazinājies Evras apvidū atklāto nelikumīgo robežšķērsošanas gadījumu skaits.

Ir veikti arī pasākumi, lai uzlabotu informācijas vākšanu par migrācijas plūsmām Šengenas zonā. Komisija arī turpmāk meklēs veidus, kā uzlabot datu vākšanu un nelikumīgās migrācijas plūsmu analīzi.

Šengenas noteikumu piemērošana

Ziņojumā aptvertajā 6 mēnešu laikposmā kontrole pie iekšējām robežām tika atjaunota tikai divas reizes – Spānija atjaunoja robežkontroli uz laiku no 2012. gada 28. aprīļa līdz 4. maijam saistībā ar Eiropas Centrālās bankas sanāksmi Barselonā (pie sauszemes robežas ar Franciju, kā arī Barselonas un Heronas lidostās tika pārbaudīti 669 385 cilvēki, un 68 cilvēkiem ieceļošana tika liegta); Polija atjaunoja robežkontroli uz EURO 2012 futbola čempionāta laiku no 4. jūnija līdz 1. jūlijam (pie Polijas iekšējām robežām tika pārbaudīti 28 980 cilvēki, 22 cilvēkiem ieceļošana tika liegta, bet 15 cilvēki tika aizturēti).

Vairākās Šengenas zonas valstīs, izmantojot Šengenas novērtēšanas mehānismu, ir veikta noteikumu pareizas piemērošanas pārbaude, veicot pārbaudes uz vietas – attiecībā uz jūras robežām (Igaunijā, Latvijā, Lietuvā, Maltā, Polijā un Slovēnijā), policijas sadarbību (Ungārijā, Slovākijā, Čehijā un Polijā), gaisa robežām (Igaunijā, Latvijā un Lietuvā), datu aizsardzību (Igaunijā, Latvijā, Lietuvā, Maltā un Slovēnijā), SIS/Sirene (Dānijā, Islandē un Norvēģijā), kā arī vīzām (Latvijā un Lietuvā). Šajos novērtējumos netika konstatēti tādi trūkumu veidi, kuru dēļ būtu nepieciešama Komisijas tūlītēja rīcība.

Vīzu izsniegšanas procedūras

2012. gada 10. maijā Vīzu informācijas sistēmas (VIS) darbība tika sekmīgi uzsākta otrajā reģionā – Tuvajos Austrumos (Izraēlā, Jordānijā, Libānā un Sīrijā). 2012. gada 2. oktobrī tā sāka darboties trešajā – Līča reģionā (Afganistānā, Bahreinā, Irānā, Irākā, Kuveitā, Omānā, Katarā, Saūda Arābijā, Apvienotajos Arābu Emirātos un Jemenā). VIS darbojas labi, un līdz 2012. gada 4. novembrim sistēmā bija apstrādāti aptuveni 1 800 000 vīzas pieteikumu, izsniegtas aptuveni 1 500 000 vīzas, bet atteiktas apmēram 220 000 vīzas.

Vispārīga informācija

Komisija 2011. gada septembrī iesniedza priekšlikumus, kā stiprināt Šengenas sistēmas efektivitāti un leģitimitāti (IP/11/1036 un MEMO/11/606). Paziņojumā „Šengenas pārvaldība – zonas bez kontroles pie iekšējām robežām stiprināšana” Komisija pauda nodomu divreiz gadā iesniegt ES iestādēm pārskatu par Šengenas zonas darbību.

Šie ziņojumi veido pamatu debatēm Eiropas Parlamentā un Padomē un palīdz stiprināt politiskās vadlīnijas un sadarbību starp Šengenas zonas valstīm. Pirmais Komisijas ziņojums tika pieņemts 2012. gada maijā (IP/12/481) un tika apspriests Padomē 2012. gada 7. jūnijā un Parlamentā 2012. gada 4. jūlijā.

Turklāt turpinās sarunas par diviem tiesību aktu priekšlikumiem, kas tika iesniegti 2011. gada septembrī, un Komisija cer, ka likumdevēji spēs panākt apmierinošu kompromisu.

Šajos tiesību aktu priekšlikumos tiek paredzēta spēcīgāka ES balstīta novērtēšanas un uzraudzības sistēma, lai pārbaudītu un nodrošinātu Šengenas noteikumu piemērošanu, un strukturētāks Eiropas lēmumu pieņemšanas mehānisms, kas patiesi ārkārtas situācijās varētu pieļaut robežkontroles pagaidu atjaunošanu pie iekšējām robežām, ja pastāv nopietns apdraudējums sabiedriskajai kārtībai vai iekšējai drošībai.

Noderīgas saites

Sesīlijas Malmstrēmas tīmekļa vietne un Twitter konts

Iekšlietu ĢD tīmekļa vietne un Twitter konts

Kontaktpersonas :

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)

1 :

26 valstis, proti, visas ES dalībvalstis, izņemot Apvienoto Karalisti, Īriju, Rumāniju, Bulgāriju un Kipru, un ārpussavienības valstis – Islande, Norvēģija, Šveice un Lihtenšteina.


Side Bar