Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2012 m. lapkričio 23 d.

Antroji Komisijos ataskaita apie padėtį Šengeno erdvėje

Šengeno laisvo judėjimo erdvėje daugiau kaip 400 milijonai ES piliečių iš 26 Europos šalių ir vis daugiau ES nepriklausančių šalių piliečių gali keliauti be vidaus sienų kontrolės. Šiandien Komisija priėmė antrąją pusmetinę Šengeno erdvės veikimo ataskaitą.

Ataskaitoje išsamiai apžvelgiama padėtis Šengeno erdvėje, siekiant užtikrinti, kad visos Šengeno šalys1 nuosekliai aiškintų ir įgyvendintų bendras taisykles.

„Laisvas judėjimas Šengeno erdvėje yra vienas didžiausių Europos laimėjimų. Kad išsaugotų erdvę be vidaus sienų kontrolės, visos jos narės turi nuolat stengtis ir veikti ryžtingai. Tam reikia tarpusavio pasitikėjimo, tinkamos europinės sistemos, skaidrių diskusijų ir bendradarbiavimo. Kad sustiprintume Šengeno erdvę, turime gerinti vertinimą ir stebėjimą. Raginu Tarybą ir Europos Parlamentą siekti, kad dėl Šengeno pasiūlymų tebevysktančiose derybose būtų padaryta pažanga“, – sakė už vidaus reikalus atsakinga Komisijos narė Cecilia Malmström.

Ši antroji ataskaita apima 2012 m. gegužės 1 d. – spalio 31 d. laikotarpį. Joje vertinami toliau pateikti klausimai.

Padėtis prie Šengeno erdvės išorės sienų ir Šengeno erdvėje

2012 m. balandžio–birželio mėn. nustatyta maždaug 23 000 neteisėto sienos kirtimo atvejų, t. y. 44 proc. mažiau nei per tą patį 2011 m. laikotarpį, kai vyko Arabų pavasaris. Tačiau prie Graikijos ir Turkijos sausumos sienos tokių atvejų nustatyta 29 proc. daugiau. 56 proc. visų atvejų buvo nustatyta šiame pasienio ruože, per kurį į ES patenka daugiausia neteisėtų migrantų. 2012 m. rugpjūčio mėn. dislokavus maždaug 1 800 sienos apsaugos pareigūnų (operacija „Shield“) kontrolė šiame pasienio ruože labai pagerėjo; Graikijos valdžios institucijos pranešė, kad nustatytų neteisėto sienos kirtimo atvejų Evro srityje smarkiai sumažėjo.

Taip pat siekta pagerinti informacijos apie migracijos srautus Šengeno erdvėje rinkimą. Komisija ir toliau ieškos būdų, kaip pagerinti duomenų apie netesėtų migrantų judėjimą rinkimą ir analizę.

Šengeno taisyklių taikymas

Per ataskaitinį 6 mėnesių laikotarpį vidaus sienų kontrolė atnaujinta du kartus. Vidaus sienos kontrolę 2012 m. balandžio 28 d. – gegužės 4 d. atnaujino Ispanija dėl 2012 m. gegužės 2–4 d. Barselonoje vykusio Europos centrinio banko susitikimo (prie sausumos sienos su Prancūzija, taip pat Barselonos ir Cheronos oro uostuose buvo patikrinti 669 385 asmenys, iš kurių 68 nebuvo įleisti). Vidaus sienos kontrolę 2012 m. birželio 4 d. – liepos 1 d. atnaujino Lenkija dėl futbolo čempionato „EURO 2012“ (buvo patikrinta 28 980 asmenų, iš kurių 22 nebuvo įleisti ir 15 buvo sulaikyti).

Pasitelkus Šengeno vertinimo mechanizmą keliose Šengeno valstybėse buvo atliktos patikros vietoje, per kurias aiškintasi, ar teisingai taikomos taisyklės, susijusios su: jūros sienomis (Estijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Maltoje, Lenkijoje ir Slovėnijoje), policijos bendradarbiavimu (Vengrijoje, Slovakijoje, Čekijoje ir Lenkijoje), oro sienomis (Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje), duomenų apsauga (Estijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Maltoje ir Slovėnijoje), SIS ir SIRENE (Danijoje, Islandijoje ir Norvegijoje), taip pat vizomis (Latvijoje ir Lietuvoje). Atlikus šiuos vertinimus, nebuvo nustatyta jokių trūkumų, dėl kurių Komisija turėtų skubiai imtis veiksmų.

Vizų išdavimo procedūros

2012 m. gegužės 10 d. Vizų informacinė sistema (VIS) pradėjo veikti antrajame regione – Artimuosiuose Rytuose (Izraelyje, Jordanijoje, Libane ir Sirijoje). 2012 m. spalio 2 d. VIS pradėjo veikti trečiajame regione – Persijos įlankos valstybėse (Afganistane, Bahreine, Irane, Irake, Kuveite, Omane, Katare, Saudo Arabijoje, Jungtiniuose Arabų Emyratuose ir Jemene). VIS veikia gerai ir iki 2012 m. lapkričio 4 d. naudojantis sistema sutvarkyta maždaug 1 800 000 prašymų išduoti vizą, išduota maždaug 1 500 000 vizų ir atsisakyta išduoti maždaug 220 000 vizų.

Pagrindiniai faktai

2011 m. rugsėjo mėn. Komisija pateikė pasiūlymų Šengeno sistemos veiksmingumui ir teisėtumui stiprinti (IP/11/1036 ir MEMO/11/606). Komunikate „Šengeno erdvės valdymas. Erdvės be vidaus sienų kontrolės stiprinimas“ Komisija nurodė ketinanti du kartus per metus ES institucijoms pateikti Šengeno erdvės veikimo ataskaitą.

Šios ataskaitos – tai diskusijų Europos Parlamente ir Taryboje pagrindas; jomis taip pat stiprinamos politinės gairės ir Šengeno šalių bendradarbiavimas. Pirmąją ataskaitą Komisija priėmė gegužės mėn. (IP/12/481), 2012 m. birželio 7 d. ji aptarta Taryboje, 2012 m. liepos 4 d. – Europos Parlamente.

Be to, tęsiasi derybos dėl 2011 m. rugsėjo mėn. pateiktų dviejų teisės aktų pasiūlymų, ir Komisija tikisi, kad teisės aktų leidėjai suras kompromisą.

Šiuose teisės aktų pasiūlymuose numatoma griežtesnė bendra ES vertinimo ir stebėjimo, kaip taikomos Šengeno taisyklės, sistema, ir struktūriškesnis ES sprendimų priėmimo mechanizmas, pagal kurį kilus rimtai grėsmei viešajai tvarkai ar vidaus saugumui (tik išties išskirtinėmis aplinkybėmis) bus galima laikinai atnaujinti vidaus sienų kontrolę.

Naudingos nuorodos

Europos Komisijos narės Cecilios Malmström interneto svetainė ir Twitter paskyra.

Vidaus reikalų generalinio direktorato interneto svetainė ir Twitter paskyra.

Asmenys ryšiams:

Michele Cercone, tel. +32 2 298 09 63

Tove Ernst, tel. +32 2 298 67 64

1 :

26 šalys, t. y. visos ES valstybės narės, išskyrus Jungtinę Karalystę, Airiją, Rumuniją, Bulgariją bei Kiprą, ir ES nepriklausančios šalys – Islandija, Norvegija, Šveicarija ir Lichtenšteinas.


Side Bar