Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 23. marraskuuta 2012

Komissiolta toinen kertomus Schengen-alueen tilanteesta

Yli 400 miljoonaa EU:n kansalaista 26:sta maasta ja yhä kasvava määrä EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisia voi matkustaa Schengen-alueen sisällä ilman rajatarkastuksia. Komissio hyväksyi tänään järjestyksessä toisen Schengen-alueen ”kuntotestin”. Kyseessä on kaksi kertaa tehtävä katsaus Schengen-alueen toimintaan.

Katsauksessa tehdään selkoa Schengen-alueen tilasta, jotta voidaan varmistaa, että yhteisten sääntöjen tulkinta ja täytäntöönpano on kaikissa Schengen-maissa1 yhdenmukaista.

Sisäasioista vastaavan komissaarin Cecilia Malmströmin mukaan vapaa liikkuminen Schengen-alueella on EU:n suurimpia saavutuksia. ”Alue, jonka sisärajoilta on poistettu tarkastukset, edellyttää jatkuvaa työtä ja sitoutumista kaikilta sen jäseniltä. Se edellyttää keskinäistä luottamusta, asianmukaista eurooppalaista kehystä, avoimia keskusteluja ja yhteistyötä. Schengen-alueen vahvistamiseksi on parannettava arviointia ja seurantaa. Vetoan neuvostoon ja Euroopan parlamenttiin, että ne pyrkisivät etenemään Schengen-aluetta koskevista ehdotuksista käytävissä neuvotteluissa”, Malmström jatkaa.

Tämä toinen kertomus kattaa ajanjakson 1. toukokuuta 2012 – 31. lokakuuta 2012, ja siinä arvioidaan erityisesti seuraavia kysymyksiä:

Tilanne Schengenin ulkorajoilla ja Schengen-alueen sisällä

Huhti–kesäkuussa 2012 havaittiin noin 23 000 luvatonta rajanylitystä. Määrä on 44 prosenttia pienempi kuin samaan aikaan vuonna 2011, kun arabikevät oli kuumimmillaan. Kreikan ja Turkin välisellä maarajalla luvattomat rajanylitykset kuitenkin lisääntyivät 29 prosenttia. Kaikista havaituista luvattomista rajanylityksistä 56 prosenttia tapahtuu tällä rajalla, joka on edelleen EU:n alueelle laittomasti tulevien yleisin rajanylityspaikka. Valvonta tällä rajaosuudella on parantunut merkittävästi sen jälkeen, kun sinne siirrettiin elokuussa 2012 noin 1 800 rajavartijaa (Shield-operaatio). Kreikan viranomaisten mukaan luvattomien rajanylitysten määrä on Evroksen alueella vähentynyt jyrkästi.

Schengen-alueen muuttovirtoja koskevan tiedon keräämistä on myös pyritty parantamaan. Komissio aikoo edelleen kartoittaa keinoja, joilla laitonta maahantuloa koskevan tiedon keräämistä ja analysointia voidaan parantaa.

Schengen-sääntöjen soveltaminen

Niiden kuuden kuukauden aikana, joita katsaus koskee, tarkastukset on otettu sisärajoilla uudelleen käyttöön kaksi kertaa: Espanjassa 28.4–4.5.2012, kun Barcelonassa järjestettiin Euroopan keskuspankin kokous 2.–4.5.2012 (Espanjan ja Ranskan maarajalla sekä Barcelonan ja Gironan lentoasemilla tarkastettiin 669 385 henkilöä - 68 henkilön maahantulo evättiin), ja Puolassa 4.6.–1.7.2012 Euro 2012 –jalkapallomestaruuskisojen takia (Puolan rajoilla tarkastettiin 28 980 henkilöä – 22 henkilön maahantulo evättiin ja 15 pysäytettiin).

Useissa Schengen-maissa on paikan päällä tehdyin tarkastuksin selvitetty (Schengenin arviointimekanismin avulla), sovelletaanko sääntöjä oikein. Selvitykset ovat koskeneet seuraavia seikkoja: merirajat (Viro, Latvia, Liettua, Malta, Puola ja Slovenia), poliisiyhteistyö (Unkari, Slovakia, Tšekki ja Puola), ilmarajat (Viro, Latvia ja Liettua), tietosuoja (Viro, Latvia, Liettua, Malta ja Slovenia), SIS/Sirene (Tanska, Islanti ja Norja) ja viisumimenettely (Latvia ja Liettua). Arvioinneissa ei ole tullut esiin sentyyppisiä puutteita, jotka vaatisivat välitöntä toimintaa komissiolta.

Viisumien myöntämismenettelyt

Viisumitietojärjestelmä (VIS) otettiin 10. toukokuuta 2012 menestyksekkäästi käyttöön toisella käyttöalueella eli Lähi-idässä (Israel, Jordania, Libanon ja Syyria), ja 2. lokakuuta 2012 sen toiminta alkoi kolmannella alueella, joka on Persianlahti (Afganistan, Bahrain, Irak, Iran, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi-Arabia, Yhdistyneet arabiemiirikunnat ja Jemen). Viisumitietojärjestelmä toimii hyvin ja 4. marraskuuta 2012 mennessä järjestelmässä oli käsitelty noin 1 800 000 viisumihakemusta, myönnetty noin 1 500 000 ja evätty noin 220 000 viisumia.

Tausta

Komissio esitti syyskuussa 2011 ehdotuksia Schengen-järjestelmän tehokkuuden ja laillisuuden vahvistamisesta (IP/11/1036 ja MEMO/11/606). Tiedonannossaan Schengen-alueen hallinnointi vapaan liikkumisen alue vahvemmaksi komissio ilmoitti aikeestaan esittää EU:n toimielimille kaksi kertaa vuodessa yleiskatsaus Schengen-alueen toiminnasta.

Katsaukset pohjustavat keskusteluja Euroopan parlamentissa ja neuvostossa ja auttavat lujittamaan poliittista ohjausta ja yhteistyötä Schengen-maiden välillä. Ensimmäinen komission kertomus annettiin viime toukokuussa (IP/12/481), ja siitä keskusteltiin neuvostossa 7. kesäkuuta 2012 ja parlamentissa 4. heinäkuuta 2012.

Lisäksi parhaillaan neuvotellaan syyskuussa 2011 tehdyistä kahdesta säädösehdotuksesta, ja komissio on optimistinen sen suhteen, että lainsäätäjien välillä voidaan löytää tyydyttävä kompromissi.

Nämä ehdotukset koskevat vahvempaa EU-lähtöistä arviointi- ja seurantajärjestelmää, jolla Schengenin sääntöjen soveltaminen voidaan tarkistaa ja varmistaa, sekä entistä jäsentyneempää EU:n päätöksentekomekanismia, jonka avulla olisi mahdollista todella poikkeuksellisissa tilanteissa palauttaa väliaikaisesti tarkastukset sisärajoille silloin kun kyseessä on vakava uhka yleiselle järjestykselle tai sisäiselle turvallisuudelle.

Hyödyllisiä linkkejä

Cecilia Malmströmin verkkosivut ja Twitter

Sisäasioiden pääosaston verkkosivut ja Twitter

Yhteyshenkilöt:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)

1 :

26 maata eli kaikki EU:n jäsenvaltiot paitsi Yhdistynyt kuningaskunta, Irlanti, Romania, Bulgaria ja Kypros sekä EU:n ulkopuoliset maat Islanti, Norja, Sveitsi ja Liechtenstein.


Side Bar