Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο Τύπου

Βρυξέλλες, 23 Νοεμβρίου 2012

Δεύτερη έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την κατάσταση στον χώρο Σένγκεν

Ο χώρος ελεύθερης κυκλοφορίας του Σένγκεν επιτρέπει σε περισσότερους από 400 εκατομμύρια πολίτες της ΕΕ από 26 ευρωπαϊκές χώρες και σε συνεχώς αυξανόμενο αριθμό πολιτών τρίτων χωρών να μετακινούνται χωρίς να υπόκεινται σε έλεγχο στα εσωτερικά σύνορα. Η Επιτροπή ενέκρινε σήμερα το δεύτερο «τσεκ απ» του χώρου Σένγκεν, δηλαδή μια εξαμηνιαία ανασκόπηση της λειτουργίας του χώρου αυτού.

Η έκθεση αυτή εξετάζει αναλυτικά την κατάσταση του χώρου Σένγκεν για να διασφαλίσει τη συνεκτική ερμηνεία και εφαρμογή των κοινών κανόνων μεταξύ όλων των χωρών που συμμετέχουν σ’ αυτόν1.

«Η ελεύθερη κυκλοφορία στον χώρο Σένγκεν αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά επιτεύγματα. Η διατήρηση ενός χώρου χωρίς ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα απαιτεί συνεχείς προσπάθειες και δεσμεύσεις από όλα τα μέλη του, καθώς και αμοιβαία εμπιστοσύνη, κατάλληλο ευρωπαϊκό πλαίσιο, διαφανείς διαλόγους και συνεργασία. Για να ενισχυθεί ο χώρος Σένγκεν θα πρέπει να βελτιωθεί η αξιολόγηση και η παρακολούθηση. Καλώ το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να πραγματοποιήσουν πρόοδο στις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις σχετικά για τις προτάσεις Σένγκεν» δήλωσε η Cecilia Malmström, Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων.

Η δεύτερη αυτή έκθεση καλύπτει την περίοδο μεταξύ 1ης Μαΐου 2012 και 31ης Οκτωβρίου 2012 και εξετάζει ιδιαίτερα τις ακόλουθες πτυχές:

Κατάσταση στα εξωτερικά σύνορα του Σένγκεν και εντός του χώρου Σένγκεν

Μεταξύ Απριλίου και Ιουνίου 2012, επισημάνθηκαν περίπου 23 000 παράνομες συνοριακές διελεύσεις: σημειώθηκε, επομένως, μείωση κατά 44% σε σχέση με την ίδια περίοδο το 2011, στο αποκορύφωμα της αραβικής άνοιξης. Ωστόσο, οι περιπτώσεις παράνομης μετανάστευσης στα χερσαία σύνορα μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας αυξήθηκαν κατά 29%. Το 56% των κρουσμάτων σημειώθηκε πράγματι σ’ αυτό το τμήμα των συνόρων, το οποίο εξακολουθεί να αποτελεί το κυριότερο σημείο εισόδου της παράνομης μετανάστευσης στην ΕΕ. Μετά την αποστολή 1 800 περίπου συνοριοφυλάκων, τον Αύγουστο του 2012 (επιχείρηση «Shield»), οι έλεγχοι σ’ αυτό το τμήμα των συνόρων βελτιώθηκαν σημαντικά, και οι ελληνικές αρχές κοινοποίησαν αισθητή μείωση του αριθμού των παράνομων συνοριακών διελεύσεων που σημειώνονται στην περιοχή του Εύρου.

Καταβλήθηκαν επίσης προσπάθειες για να βελτιωθούν οι διαδικασίες συγκέντρωσης πληροφοριών σχετικά με τις μεταναστευτικές ροές εντός του χώρου Σένγκεν. Η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να διερευνά τρόπους για τη βελτίωση της συγκέντρωσης και ανάλυσης δεδομένων σχετικών με τις παράνομες μεταναστευτικές κινήσεις.

Εφαρμογή των κανόνων Σένγκεν

Κατά την περίοδο των έξι μηνών που καλύπτεται από την έκθεση, οι έλεγχοι στα εσωτερικά σύνορα επανήλθαν σε δύο μόνο περιπτώσεις: - στην Ισπανία, μεταξύ της 28ης Απριλίου και της 4ης Μαΐου 2012, επ’ ευκαιρία της συνάντησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στη Βαρκελώνη, από τις 2 έως τις 4 Μαΐου 2012 (669 385 άτομα υποβλήθηκαν σε έλεγχο στα χερσαία σύνορα με τη Γαλλία, καθώς και στους αερολιμένες της Βαρκελώνης και της Gerona, με αποτέλεσμα να απαγορευθεί η είσοδος σε 68 άτομα) και - στην Πολωνία, μεταξύ της 4ης Ιουνίου και της 1ης Ιουλίου για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου EURO 2012 (28 980 άτομα υποβλήθηκαν σε έλεγχο στα εσωτερικά σύνορα της Πολωνίας, με αποτέλεσμα να απαγορευθεί η είσοδος σε 22 άτομα και να συλληφθούν άλλα 15).

Επίσης, πραγματοποιήθηκαν επιτόπιοι έλεγχοι σχετικά με την ορθή εφαρμογή των κανόνων σε διάφορα συμμετέχοντα κράτη (μέσω του μηχανισμού αξιολόγησης του Σένγκεν) ως προς τα θαλάσσια σύνορα (στην Εσθονία, τη Λετονία, τη Λιθουανία, τη Μάλτα, την Πολωνία και τη Σλοβενία), την αστυνομική συνεργασία (στην Ουγγαρία, τη Σλοβακία, την Τσεχική Δημοκρατία και την Πολωνία), τα εναέρια σύνορα (στην Εσθονία, τη Λετονία και τη Λιθουανία), την προστασία δεδομένων (στην Εσθονία, τη Λετονία, τη Λιθουανία, τη Μάλτα και τη Σλοβενία), τα συστήματα SIS/Sirene (στη Δανία, την Ισλανδία και τη Νορβηγία), καθώς και τις θεωρήσεις (στη Λετονία και τη Λιθουανία). Στις αξιολογήσεις αυτές δεν διαπιστώθηκαν ελλείψεις που θα απαιτούσαν άμεση δράση της Επιτροπής.

Διαδικασίες έκδοσης θεωρήσεων

Στις 10 Μαΐου 2012, το Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS) άρχισε να λειτουργεί με επιτυχία στη δεύτερη περιοχή ανάπτυξης που καλύπτει την Εγγύς Ανατολή (Ισραήλ, Ιορδανία, Λίβανο και Συρία). Στις 2 Οκτωβρίου 2012, άρχισαν επιχειρήσεις σε μια τρίτη περιοχή, την περιοχή του Κόλπου (Αφγανιστάν, Μπαχρέιν, Ιράν, Ιράκ, Κουβέιτ, Ομάν, Κατάρ, Σαουδική Αραβία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και Υεμένη). Το σύστημα VIS λειτουργεί ικανοποιητικά και, ήδη από τις 4 Νοεμβρίου 2012, είχε επιτρέψει να διεκπεραιωθούν 1 800 000 αιτήσεις θεωρήσεων, να εκδοθούν περίπου 1 500 000 θεωρήσεις και να απορριφθούν περίπου 200 000.

Ιστορικό

Τον Σεπτέμβριο του 2011, η Επιτροπή υπέβαλε προτάσεις για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της νομιμότητας του συστήματος πληροφοριών Σένγκεν (IP/11/1036 και MEMO/11/606). Στην ανακοίνωσή της με τον τίτλο «Διακυβέρνηση του Σένγκεν - ενίσχυση του χώρου χωρίς ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα», η Επιτροπή ανακοίνωσε την πρόθεσή της να υποβάλλει στα θεσμικά όργανα της ΕΕ, ανά εξάμηνο, επισκόπηση σχετικά με τη λειτουργία του χώρου Σένγκεν.

Οι εκθέσεις αυτές θα αποτελέσουν την αφετηρία για διάλογο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο και θα συμβάλουν στην ενίσχυση της πολιτικής καθοδήγησης και της συνεργασίας μεταξύ των χωρών του Σένγκεν. Η πρώτη έκθεση της Επιτροπής εγκρίθηκε τον περασμένο Μάιο (IP/12/481) και εξετάστηκε στο Συμβούλιο στις 7 Ιουνίου 2012 και στο Κοινοβούλιο στις 4 Ιουλίου 2012.

Επίσης, σε εξέλιξη βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις σχετικά με τις δύο νομοθετικές προτάσεις που υποβλήθηκαν τον Σεπτέμβριο του 2011 και η Επιτροπή πιστεύει ότι θα καταστεί δυνατή η εξεύρεση ικανοποιητικής συμβιβαστικής λύσης μεταξύ των νομοθετών.

Οι νομοθετικές αυτές προτάσεις δημιουργούν, αφενός, ένα ισχυρότερο ενωσιακό σύστημα αξιολόγησης και παρακολούθησης που αποβλέπει στον έλεγχο και την εφαρμογή των κανόνων Σένγκεν και, αφετέρου, έναν περισσότερο διαρθρωμένο ευρωπαϊκό μηχανισμό λήψης αποφάσεων που θα μπορούσε να επιτρέπει, σε πραγματικά έκτακτες περιστάσεις, την προσωρινή επαναφορά των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα σε περίπτωση σοβαρής απειλής κατά της δημόσιας τάξης ή της εσωτερικής ασφάλειας.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Δικτυακός τόπος και Twitter της Cecilia Malmström

Δικτυακός τόπος και Twitter της ΓΔ Home

Αρμόδιοι επικοινωνίας :

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)

1 :

26 χώρες, δηλαδή όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ πλην του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ιρλανδίας, της Ρουμανίας, της Βουλγαρίας και της Κύπρου, και των χωρών που δεν ανήκουν στην ΕΕ, και συγκεκριμένα η Ισλανδία, η Νορβηγία, η Ελβετία και το Λιχτενστάιν.


Side Bar