Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2012. november 26.

Környezetvédelem: fontos nap az uniós természetpolitika számára

A Natura 2000 hálózat közel 25 000 km2 kiterjedésű, felbecsülhetetlen értékű természeti területtel bővült. Az európai természetvédelmi területeket összefogó hálózat az Unió elsődleges eszköze az európai biodiverzitás megőrzéséért vívott küzdelemben. A Bizottság most hivatalosan is jóváhagyta a hálózat azon 235 új helyszínnel történő kibővítését, amelyeknek közösségi jelentőségű természeti területként való elismerését a tagállamok javasolták. A tagállamoknak hat év áll majd a rendelkezésükre az e területek védelmét szolgáló szükséges intézkedések meghozatalára. A természetvédelmi területeket tömörítő hálózat aktuális kiegészítése húsz tagállamot érint, és a hálózat mind a kilenc (alpesi, atlanti, fekete-tengeri, boreális, kontinentális, makaronéziai, mediterrán, pannon, sztyeppés) biogeográfiai régiójára kiterjed. A Natura 2000 így jelenleg Európa szárazföldi területeiből 768 000 km2-t (17,9 %), tengereiből pedig több mint 217 000 km2-t (mintegy 4 %) foglal magában.

Janez Potočnik, az EU környezetvédelmi biztosa az esemény kapcsán így nyilatkozott: „Szeretném elismerésemet kifejezni az érintett tagállamok felé, hogy ismét jelentős mértékben hozzájárultak kontinensünk természeti tőkéjének védelméhez. A környezetvédelmi erőfeszítéseink gerincét alkotó Natura 2000 hálózat alapvető fontosságú a biológiai sokféleség megőrzése szempontjából. Emellett a hálózat attraktív helyszíneket kínál az új úti célok felfedezésére és a feltöltődésre vágyók számára, továbbá széles körű lehetőségeket teremt a természeti értékeken alapuló új gazdasági tevékenységek kifejlesztésére. Így a hálózat bővítése, amellett, hogy előnyös a természet számára, számunkra is nagy esemény.”

A hálózat kiterjesztése ezúttal elsősorban a következő országokat érinti: Egyesült Királyság, Románia, Lettország, Olaszország, Svédország, Bulgária, Dánia, Franciaország, Szlovákia, Észtország, Málta.

Ebben az évben a legfontosabb új helyszín az Egyesült Királyság által kijelölt, az Északi-tenger középső, sekélyvizű részén húzódó homokpadok alkotta, 12 330 km2 kiterjedésű Dogger-pad. A Németországhoz és Hollandiához tartozó szomszédos területekkel együtt egy jelentős, több mint 18 000 km2 nagyságú, több tagállamot érintő Natura 2000 helyszín jött létre. A Dogger-pad kijelölésének elsődleges oka, hogy a homokpadokon található élőhely, amely számos kereskedelmi halászati vállalkozás számára fontos ívási és halkeltető területet jelent, rendkívül magas produktivitású. A helyszín kijelölése elősegíti majd a terület összehangolt kezelését, ideértve a tagállamok megfelelő halászati intézkedések kidolgozására irányuló közös erőfeszítéseit.

A hálózat balti térséget érintő legnagyobb kiegészítését a Svédország és Lettország által újonnan kijelölt tíz tengeri terület jelenti. E fajokban gazdag, homokpadokon és korallzátonyokon található élőhelyek életfontosságú tápterületeket jelentenek a fókák és vándorló halállományok számára. Az említett tíz helyszín közel 4000 km2 terjedelmű tengerfelszínt érint.

A javasolt helyszínek közül az adott tagállam méretéhez viszonyítva Málta 183 km2 tengeri területet felölelő hozzájárulása volt a legnagyobb; a most kijelölt helyszínnel létrejött a környező vizek egységes tengeri hálózatának alapja. Az új máltai helyszín elősegíti majd a posidonia tengeri fű alkotta fűágyak és a víz alatti zátonyok megőrzését, továbbá létfontosságú élőhelyül szolgál a gibbula nivosa nevet viselő, Máltán honos színes kúpcsiga számára.

A hálózat szárazföldi bővüléséhez legnagyobb mértékben Románia járult hozzá. A 109 új helyszín kijelölése mellett több meglévő helyszín területét növelték, így az országban található Natura 2000 helyszínek jelenleg összesen 42 000 km2 területet ölelnek fel. Az újonnan kijelölt helyszínek sokszínű, fajokban gazdag legelős és erdős területek, amelyek ritka és veszélyeztetett fajok, köztük több denevér- és kétéltű faj létfontosságú élőhelyét jelentik. Emellett a Bulgária és Szlovákia által kijelölt további helyszínekhez hasonlóan a Romániában található új Natura 2000 helyszínek is fokozott védelmet biztosítanak a Duna vízgyűjtő területén honos, gazdag halfauna számára.

Háttér-információk

A Natura 2000 természetvédelmi területek hálózata, amely az uniós élőhelyvédelmi irányelv alapján kijelölt különleges természetmegőrzési területekből és az uniós madárvédelmi irányelv értelmében létrehozott különleges madárvédelmi területekből áll. A Natura 2000 nem minden szempontból korlátozó tényező: a hálózaton belül mindaddig folytatható mezőgazdasági, idegenforgalmi, erdészeti és szabadidős tevékenység, amíg azok fenntarthatók és összhangban vannak a természeti környezettel.

Miután a tagállamok a Bizottsággal együttműködve kiválasztják az élőhelyvédelmi irányelv alapján a Natura 2000 hálózatba integrálni kívánt területeiket, a Bizottság – amint az ma is történt – hivatalosan elismeri ezeket közösségi jelentőségű természeti területként. Ez a folyamat megerősíti a területek hivatalos státuszát, és rögzíti a védelmükre vonatkozó kötelezettségeket. A tagállamoknak ezt követően hat évük van a szükséges igazgatási intézkedések megtételére és a területek különleges természetmegőrzési területekké való minősítésére.

A Natura 2000 hálózat jelenlegi bővítése húsz tagállamot érint, a közösségi jelentőségű természeti területek számát pedig 235-tel növeli. A hálózat aktuális kiegészítése a hálózat mind a kilenc biogeográfiai régióját, azaz az alpesi, atlanti, fekete-tengeri, boreális, kontintentális, makaronéziai, mediterrán, pannon és sztyeppés területeket érinti.

A védett területek köre széles, a virágos mezőktől a barlangrendszereken át a lagúnákig terjed. A hálózat kilenc biogeográfiai régiója jól tükrözi az EU-n belüli biodiverzitást.

A biodiverzitás, mely a földi élet változatosságát jelentő, korlátozott erőforrás, válságos állapotban van. Eddig sosem látott mértékben tűnnek el egyes fajok, ami a jövőnkre nézve visszafordíthatatlan következményekkel bír. Az Európai Unió felvette ez ellen a küzdelmet, és a közelmúltban új célként tűzte ki, hogy 2020-ra megfékezi a biodiverzitás csökkenését Európában: megvédi az ökoszisztéma-szolgáltatásokat (például a beporzást vagy az áradásvédelmet) vagy – amennyiben károsodtak – helyreállítja őket, és fokozza erőfeszítéseit a biológiai sokféleség globális csökkenésének megakadályozása terén. A Natura 2000 az egyik legfontosabb eszköz a fenti cél eléréséhez.

További információ:

További részletek az uniós természetpolitikáról: http://ec.europa.eu/environment/nature/index_en.htm

További részletek a hálózat jelenlegi bővítésével kapcsolatban: MEMO/12/889.

Kapcsolattartók:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar