Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

sporočilo za medije

Bruselj, 23 november 2012

Podnebni ukrepi: konferenca v Dohi mora postaviti temelje za svetovni podnebni sporazum leta 2015

Na konferenci Združenih narodov o podnebnih spremembah, ki bo prihodnji teden potekala v Dohi, v Katarju, je treba utreti težavno pot do uresničitve lanskoletnega dogovora o okrepljenih ukrepih za boj proti podnebnim spremembam. Evropska unija želi, da bi ob koncu konference dosegli soglasje, da se vsi elementi svežnja odločitev, o katerih je bilo dogovorjeno v Durbanu, do leta 2015 združijo v novem svetovnem podnebnem sporazumu. Poleg tega je EU katarsko predsedstvo pozvala, naj organizira ministrske razprave, na katerih bi se dogovorili o konkretnih ukrepih za dodatno zmanjšanje svetovnih emisij pred letom 2020. EU trdno vztraja pri svojem delu dogovora, doseženega v Durbanu, in zavezi, da bo sodelovala v drugem obdobju Kjotskega protokola.

EU državam v razvoju nameni največ uradne razvojne pomoči in finančnih sredstev za podnebne ukrepe na svetu. EU bo na konferenci v Dohi pokazala, da je na dobri poti, da za obdobje 2010–2012 v skladu s svojo zavezo zagotovi celoten znesek v višini 7,2 milijarde EUR finančnih sredstev za hiter začetek izvajanja podnebnih ukrepov. EU bo s partnerskimi državami v razvoju tudi razpravljala o tem, kako se lahko večji tokovi finančnih sredstev EU za podnebne spremembe nadaljujejo v obdobju 2013–2014. Poleg tega bo EU ponovno zagotovila, da je še vedno popolnoma odločena prispevati pošten delež od skupno 100 milijard USD finančnih sredstev za podnebne ukrepe na leto, za katere so se razvite države zavezale, da jih bodo zbrale do leta 2020, da bi države v razvoju podprle pri zmanjševanju emisij in prilagajanju na podnebne spremembe.

Evropska komisarka za podnebne ukrepe Connie Hedegaard je povedala: „Konferenca v Dohi mora temeljiti na uspehih, ki smo jih dosegli v Durbanu, in pomeniti korak naprej pri pripravi pravno zavezujočega svetovnega podnebnega sporazuma leta 2015. Enako pomemben bo dogovor o nadaljnjih ukrepih za zmanjšanje emisij, da bi svetovno segrevanje ohranili pod 2 °C. EU vztraja pri zavezah, da bo sodelovala v drugem obdobju Kjotskega protokola in še naprej zagotavljala znatno finančno podporo, s katero bi se lahko države v razvoju lažje spopadale s podnebnimi spremembami. Ozadje za konferenco v Dohi tvorita nedavno poročilo Svetovne banke in poročilo Programa Združenih narodov za okolje o premostitvi emisijske vrzeli, iz katerih je jasno razvidno, da svet izgublja dragocen čas.“

Sofoclis Aletraris, ciprski minister za kmetijstvo, naravne vire in okolje, katerega država trenutno predseduje Svetu Evropske unije, je dodal: „EU se popolnoma zaveda, kako pomembno je ranljivim državam v razvoju pomagati, da bi lahko postale bolj prilagodljive na podnebne spremembe. Veselimo se, da bomo s partnerskimi državami v razvoju lahko razpravljali o konkretnih zamislih za reševanje problema izgube in škode za gospodarstva in načine preživljanja, ki jih povzročajo podnebne spremembe. Veselimo se tudi končnih izsledkov delovne skupine o dolgoročnih ukrepih sodelovanja z oprijemljivimi rezultati, obenem pa menimo, da bi morali ustrezni forumi še naprej razpravljati o nerešenih vprašanjih.“

Konferenca v Dohi bo potekala od 26. novembra do 7. decembra.

Kjotski protokol

EU se je zavezala, da bo sodelovala v drugem obdobju Kjotskega protokola, ki je del prehoda na nov svetovni podnebni sporazum. Na konferenci v Dohi je treba sprejeti spremembo protokola, ki jo je mogoče ratificirati, tako da bi se drugo obdobje lahko začelo 1. januarja 2013. Zato je treba doseči dogovor glede številnih nerešenih vprašanj, vključno z dolžino drugega obdobja (EU želi, da bi trajalo do leta 2020), prenosom presežnih emisijskih proračunov (dodeljeni deleži količin – AAU) iz prvega obdobja in ureditvami, ki zagotavljajo takojšno uporabo spremembe od 1. januarja 2013 naprej.

Finančna sredstva za podnebne ukrepe, namenjena državam v razvoju

Predhodne številke kažejo, da so EU in države članice kljub gospodarski krizi glede svoje zaveze, da bodo priskrbele sredstva za hiter začetek izvajanja podnebnih ukrepov, že zagotovile 7,14 milijarde EUR, preostali znesek naj bi priskrbele do konca tega leta. Finančni ministri EU so 13. novembra znova poudarili, da bodo EU in države članice po letu 2012 še naprej zagotavljale finančna sredstva za podnebne ukrepe. EU še vedno v celoti podpira svetovni cilj, da se do leta 2020 finančna sredstva za podnebne ukrepe povečajo na 100 milijard USD na leto, v okviru pomembnih ublažitvenih ukrepov in preglednosti izvajanja s strani držav v razvoju.

Durbanska platforma za okrepljene ukrepe

Ministri bodo imeli v Dohi prvo priložnost za razpravljanje in načrtovanje dela, ki ga je treba opraviti na dveh področjih delovanja durbanske platforme.

Eno od teh vključuje začetek priprave novega podnebnega sporazuma, ki bi veljal za vse države in naj bi bil sprejet do leta 2015, veljati pa naj bi začel leta 2020. EU si prizadeva za sporazum, ki bi bil ambiciozen in pravno zavezujoč.

Druga naloga platforme je opredeliti nadaljnje ukrepe za zmanjšanje svetovnih emisij pred letom 2020, da bi lahko dosegli dogovorjeni cilj ohranitve svetovnega segrevanja pod 2 °C v primerjavi s temperaturo v predindustrijski dobi. EU želi, da bi države, ki se še niso zavezale k zmanjšanju ali omejitvi emisij za leto 2020, takšne zaveze sprejele. Prizadeva si tudi, da bi na konferenci v Dohi dosegli napredek na področju dopolnilnih mednarodnih pobud in partnerstev za sodelovanje, s katerimi bi lahko dodatno zmanjšali emisije na podlagi ukrepov na področju energetske učinkovitosti, obnovljivih virov energije, subvencij za fosilna goriva, krčenja in propadanja gozdov, kratkotrajnih onesnaževal v zraku in fluoriranih plinov, za katere je Evropska komisija nedavno predlagala poostritev zakonodaje EU (glej IP/12/1180).

Delovna skupina o dolgotrajnih ukrepih sodelovanja

EU od delovne skupine pričakuje, da bo, preden bo razpuščena ob koncu konference v Dohi, zagotovila nadaljnje rezultate, med drugim o načinih novega tržnega mehanizma, o katerem je bil dogovor dosežen pred enim letom. Razprava o nerešenih vprašanjih se lahko nadaljuje v drugih obstoječih forumih.

Tiskovne konference EU v Dohi

Delegacija EU bo organizirala redne tiskovne konference, ki bodo predvajane v živo in na zahtevo na spletni strani www.unfccc.int

Točni čas tiskovnih konferenc je na voljo na spletni strani

http://unfccc.int/files/meetings/doha_nov_2012/application/pdf/pc_schedule_parties-un-igo.pdf.

Za več informacij

si oglejte stran Generalnega direktorata za podnebne ukrepe, namenjeno konferenci v Dohi http://ec.europa.eu/clima/events/0062/index_en.htm

Glej tudi MEMO/12/888

Kontaktni osebi:

Stephanie Rhomberg (+32 2 298 72 78)

Isaac Valero Ladron (+32 2 296 49 71)


Side Bar