Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο Τύπου

Βρυξέλλες, 23 Νοέμβρης 2012

Δράση για το κλίμα: η Διάσκεψη της Ντόχα πρέπει να θέσει τα θεμέλια για την παγκόσμια συμφωνία του 2015 για το κλίμα

Η διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή, που θα πραγματοποιηθεί την προσεχή εβδομάδα στη Ντόχα του Κατάρ, καλείται να αρχίσει το δύσκολο έργο της υλοποίησης της συμφωνίας που επετεύχθη κατά το περασμένο έτος σχετικά με την ενίσχυση της παγκόσμιας δράσης για το κλίμα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιθυμεί η έκβαση της διάσκεψης να προωθήσει όλα τα στοιχεία της δέσμης των αποφάσεων που ελήφθησαν στο Ντέρμπαν με στόχο την επίτευξη νέας παγκόσμιας συμφωνίας για το κλίμα έως το 2015. Η ΕΕ έχει επίσης ζητήσει από την Προεδρία του Κατάρ να πραγματοποιήσει διάλογο σε υπουργικό επίπεδο ώστε να θεσπιστούν συγκεκριμένα επιπλέον μέτρα για την περαιτέρω μείωση των εκπομπών σε παγκόσμια κλίμακα πριν από το 2020. Η ΕΕ υποστηρίζει απαρασάλευτα τα όσα συμφώνησε στο Ντέρμπαν καθώς και τη δέσμευσή της να συμμετάσχει στη δεύτερη φάση του πρωτοκόλλου του Κιότο.

Η ΕΕ είναι παγκοσμίως ο μεγαλύτερος χορηγός επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας και χρηματοδότησης για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής στις αναπτυσσόμενες χώρες. Στη Ντόχα, η ΕΕ θα αποδείξει ότι ακολουθεί προδιαγεγραμμένη πορεία που θα της επιτρέψει να προσφέρει κατά την περίοδο 2010-2012όλη την υποσχεθείσα χρηματοδότηση «ταχείας εκκίνησης», ύψους 7,2 δισεκατ. ευρώ, για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Η ΕΕ θα συζητήσει επίσης με τις αναπτυσσόμενες χώρες εταίρους της πως είναι δυνατόν να συνεχισθούν οι σημαντικότερες ροές ενωσιακής χρηματοδότησης για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής το διάστημα 2013-2014. Επιπλέον, η ΕΕ θα επιβεβαιώσει ότι παραμένει απόλυτα προσηλωμένη στην παροχή του μεριδίου που της αναλογεί από την ετήσια χρηματοδότηση των 100 δισ. δολαρίων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής που οι αναπτυγμένες χώρες έχουν δεσμευτεί να συγκεντρώσουν μέχρι το 2020 για να στηρίξουν τις προσπάθειες που καταβάλλουν οι αναπτυσσόμενες χώρες ώστε να μετριάσουν τις εκπομπές τους και να προσαρμοσθούν στην αλλαγή του κλίματος.

Η Επίτροπος κα Connie Hedegaard, αρμόδια σε θέματα δράσης για το κλίμα, δήλωσε τα εξής: «Η Ντόχα πρέπει να βασιστεί στα επιτεύγματα του Ντέρμπαν και να συμβάλει στην προετοιμασία της νομικά δεσμευτικής παγκόσμιας συμφωνίας του 2015 για το κλίμα. Εξίσου σημαντικό θα είναι να συμφωνηθούν περαιτέρω μέτρα για τη μείωση των εκπομπών, ώστε η παγκόσμια θερμοκρασία να μην αυξηθεί περισσότερο από 2° C. Ως ΕΕ επιβεβαιώνουμε τις δεσμεύσεις μας υπέρ της συμμετοχής μας στη δεύτερη φάση του πρωτοκόλλου του Κιότο καθώς και υπέρ της εξακολούθησης της εκ μέρους μας παρεχόμενης σημαντικής οικονομικής στήριξης προς τις αναπτυσσόμενες χώρες ώστε να διευκολυνθεί η εκ μέρους τους αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος. Η Ντόχα εγγράφεται στο πλαίσιο που διαμορφώθηκε με την πρόσφατη έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας και την έκθεση του UNEP για το χάσμα των εκπομπών, με τις οποίες καθίσταται σαφές ότι η υφήλιος χάνει πολύτιμο χρόνο.»

Ο κ. Σοφοκλής Αλετράρης, Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος της Κύπρου, του οποίου η χώρα ασκεί σήμερα την προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρόσθεσε: «Η ΕΕ είναι πεπεισμένη ότι είναι σημαντικό να παρασχεθεί αρωγή στις ευάλωτες αναπτυσσόμενες χώρες ώστε με τη δέουσα προσαρμογή να καταστούν ανθεκτικότερες στην κλιματική αλλαγή. Είμαστε πρόθυμοι να συζητήσουμε με τις αναπτυσσόμενες χώρες εταίρους μας συγκεκριμένες ιδέες για την αντιμετώπιση των οφειλομένων στην αλλαγή του κλίματος απωλειών και ζημιών τόσο στις οικονομίες όσο και στις συνθήκες διαβίωσης. Προσδοκούμε επίσης να ολοκληρωθεί το έργο της ομάδας εργασίας για τη μακροπρόθεσμη δράση συνεργασίας επιτυγχάνοντας απτά αποτελέσματα, ενώ παράλληλα επιδιώκουμε την αξιοποίηση των πλέον ενδεδειγμένων φόρουμ ώστε να συνεχιστεί η συζήτηση των εισέτι εκκρεμούντων ζητημάτων .»

Η Διάσκεψη της Ντόχα θα διαρκέσει από τις 26 Νοεμβρίου έως τις 7 Δεκεμβρίου.

Πρωτόκολλο του Κιότο

Η ΕΕ έχει δεσμευθεί ότι θα συμμετάσχει σε δεύτερη φάση του πρωτοκόλλου του Κιότο κατά την πορεία προς την επίτευξη νέας παγκόσμιας συμφωνίας για το κλίμα. Στη Ντόχα επιβάλλεται να εγκριθεί τροπολογία του πρωτοκόλλου η οποία εν συνεχεία να τεθεί προς επικύρωση, ώστε να καταστεί δυνατή η έναρξη της δεύτερης φάσης ήδη από την 1η Ιανουαρίου 2013. Προς τούτο απαιτείται να επιτευχθεί συμφωνία για σειρά εκκρεμοτήτων, στις οποίες συγκαταλέγονται η διάρκεια της δεύτερης φάσης (η ΕΕ επιθυμεί να διαρκέσει μέχρι το 2020), η μεταφορά του πλεονάσματος των προϋπολογισμών εκπομπών (εκφρασμένων ως καταλογισμένων ποσοτικών μονάδων - AAU) από την πρώτη περίοδο και οι δέουσες ρυθμίσεις για την άμεση εφαρμογή της τροπολογίας από την 1η Ιανουαρίου 2013.

Η χρηματοδότηση της καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής στις αναπτυσσόμενες χώρες

Από τα προκαταρκτικά στοιχεία προκύπτει ότι, παρά την οικονομική κρίση, η ΕΕ και τα κράτη μέλη της έχουν ήδη καταβάλει 7,14 δισ. ευρώ από την ήδη ανειλημμένη υποχρέωση τους περί «ταχείας εκκίνησης» και αναμένεται να παράσχουν το υπόλοιπο μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους. Στις 13 Νοεμβρίου, οι υπουργοί οικονομικών της ΕΕ επανέλαβαν ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της θα εξακολουθήσουν να προσφέρουν χρηματοδότηση για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μετά το 2012. Η ΕΕ παραμένει απόλυτα προσηλωμένη στο συνολικό στόχο περί αύξησης της ετήσιας χρηματοδότησης για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής σε 100 δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι το 2020 στο πλαίσιο ουσιαστικών δράσεων για το μετριασμό των επιπτώσεων και τη βελτίωση της διαφάνειας κατά την υλοποίηση των λαμβανόμενων μέτρων από τις αναπτυσσόμενες χώρες.

Πλατφόρμα Ενισχυμένης Δράσης του Ντέρμπαν

Η Ντόχα θα αποτελέσει την πρώτη ευκαιρία για να συζητήσουν οι υπουργοί και να προγραμματίσουν τις εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν στο πλαίσιο των δύο αξόνων εργασίας της πλατφόρμας του Ντέρμπαν.

Ο ένας από αυτούς αφορά την έναρξη των εργασιών για τη σύνταξη νέας συμφωνίας σχετικά με το κλίμα, η οποία θα εφαρμοσθεί σε όλες τις χώρες, θα εγκριθείμέχρι το 2015 και θα αρχίσει να ισχύει το 2020. Η ΕΕ επιθυμεί η συμφωνία να είναι φιλόδοξη και νομικά δεσμευτική.

Το έτερο σκέλος της πλατφόρμας επιβάλλει να προσδιορισθούν περαιτέρω μέτρα για τη μείωση των εκπομπών σε παγκόσμια κλίμακα πριν από το 2020, ώστε να παραμείνει εφικτός ο συμφωνημένος στόχος συγκράτησης της υπερθέρμανσης του πλανήτη κάτω από 2°C σε σύγκριση με τη θερμοκρασία της προβιομηχανικής εποχής. Η ΕΕ επιθυμεί να αναληφθούν πλέον δεσμεύσεις για τη μείωση ή τον περιορισμό των εκπομπών το 2020, εκ μέρους των χωρών που δεν το έχουν εισέτι πράξει. Επιδιώκει επίσης πρόοδο στη Ντόχα όσον αφορά τις συμπληρωματικές διεθνείς πρωτοβουλίες συνεργασίας και τις συμπράξεις που ενδέχεται να οδηγήσουν σε περαιτέρω μείωση των εκπομπών εάν αναληφθεί δράση για θέματα όπως η ενεργειακή απόδοση, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι επιδοτήσεις των ορυκτών καυσίμων, η αποψίλωση και η υποβάθμιση των δασών, οι βραχύβιοι κλιματικοί ρύποι και τα φθοριούχα αέρια, για τα οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε πρόσφατα να καταστεί αυστηρότερη η νομοθεσία της ΕΕ (βλ. IP/12/1180).

Ομάδα εργασίας για τη μακροπρόθεσμη δράση συνεργασίας

Η ΕΕ επιδιώκει να παραδώσει αυτή η ομάδα εργασίας περαιτέρω αποτελέσματα, μεταξύ άλλων σχετικά με τις λεπτομέρειες του προ έτους συμφωνηθέντος νέου μηχανισμού αγοράς, πριν από την ολοκλήρωση των εργασιών της στο τέλος της συνόδου της Ντόχα. Η συζήτηση για τα ζητήματα που θα παραμείνουν σε εκκρεμότητα μπορεί να συνεχιστεί σε άλλα ήδη υφιστάμενα φόρουμ.

Ενημέρωση των δημοσιογράφων εκ μέρους της ΕΕ στη Ντόχα

Η αντιπροσωπεία της ΕΕ θα πραγματοποιεί τακτικές ενημερώσεις του Τύπου, οι οποίες θα μεταδίδονται συνεχώς τόσο απευθείας όσο και «κατά παραγγελία» στη διεύθυνση www.unfccc.int.

Οι ακριβείς χρόνοι των ενημερώσεων διατίθενται στη διεύθυνση: http://unfccc.int/files/meetings/doha_nov_2012/application/pdf/pc_schedule_parties-un-igo.pdf

Περισσότερες πληροφορίες:

Ιστοσελίδα για τη Ντόχα της ΓΔ ΚΛΙΜΑ: http://ec.europa.eu/clima/events/0062/index_en.htm

Βλ. επίσης: MEMO/12/888

Αρμόδιοι:

Stephanie Rhomberg (+32 2 298 72 78)

Isaac Valero Ladron (+32 2 296 49 71)


Side Bar