Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel, 22 listopad 2012

Opatření v oblasti klimatu: konference v Dohá musí položit základy celosvětové dohody o klimatu chystané na rok 2015

Konference OSN věnovaná změně klimatu, která se koná příští týden v hlavním městě Kataru Dohá, se musí zhostit těžkého úkolu, který spočívá v dosažení toho, aby se loňská dohoda o posílení globálních opatření v oblasti klimatu stala skutečností. Evropská unie chce dosáhnout výsledku, který rozvíjí všechny prvky balíčku rozhodnutí schváleného v Durbanu a směřujícího k uzavření nové celosvětové dohody o klimatu do roku 2015. Evropská unie rovněž požádala katarské předsednictví o uspořádání diskusí na ministerské úrovni, aby se dohodla konkrétní opatření k dalšímu snížení celosvětových emisí do roku 2020. EU je pevně odhodlána dostát své části dohody uzavřené v Durbanu a svému závazku účastnit se druhého období Kjótského protokolu.

EU je největším světovým dárcem oficiální rozvojové pomoci a finančních prostředků na opatření v oblasti klimatu rozvojovým zemím. V Dohá EU potvrdí, že je schopna podle plánu v plné výši poskytnout částku 7,2 miliard EUR, kterou přislíbila na období 2010–2012 na rychlé zahájení činnosti v oblasti klimatu. EU bude rovněž s partnery z rozvojových zemí jednat o tom, jak mohou hlavní toky financování opatření EU v oblasti klimatu pokračovat v letech 2013–2014. Kromě toho EU poskytne ujištění, že je i nadále plně odhodlána přispívat svým podílem k financování opatření v oblasti klimatu ve výši 100 miliard USD ročně, které se rozvinuté země zavázaly do roku 2020 mobilizovat na podporu rozvojových zemí při zmírňování jejich emisí a přizpůsobování se změně klimatu.

Komisařka Connie Hedegaardová, odpovědná za oblast klimatu, k tomu uvedla: „Dohá musí stavět na úspěchu, kterého jsme dosáhli v Durbanu, a učinit pokrok při přípravě právně závazné celosvětové dohody o klimatu chystané na rok 2015. Stejně důležité bude dohodnout se na dalších opatřeních ke snižování emisí, aby zvýšení teploty mohlo zůstat pod hranicí 2 °C. EU dostojí svým závazkům zúčastnit se druhého období Kjótského protokolu a nadále poskytovat rozsáhlou finanční podporu na pomoc rozvojovým zemím v boji proti změně klimatu. Konference v Dohá bude vycházet z nedávné zprávy Světové banky a ze zprávy Programu OSN pro životní prostředí (UNEP) o možnostech vyrovnání nedostatečného úsilí při snižování emisí, ze kterých naprosto jasně vyplývá, že svět ztrácí drahocenný čas."

Kyperský ministr zemědělství, přírodních zdrojů a životního prostředí Sofoclis Aletraris, jehož země v současné době předsedá Radě Evropské unie, k tomu dodal: „EU plně uznává význam pomoci ohroženým rozvojovým zemím, která spočívá v posílení jejich odolnosti vůči změně klimatu, a to přizpůsobením se. Chceme s našimi partnery z rozvojových zemí jednat o konkrétních návrzích na řešení ztrát a škod způsobených na hospodářství a životních podmínkách v důsledku změny klimatu. Jsme rovněž připraveni uzavřít činnost pracovní skupiny pro dlouhodobou spolupráci dosažením konkrétních výsledků a najít případná vhodná fóra, v jejichž rámci bude možné pokračovat v diskusi o otevřených otázkách.”

Konference v Dohá probíhá od 26. listopadu do 7. prosince.

Kjótský protokol

EU je rozhodnuta účastnit se druhého období Kjótského protokolu, které bude součástí přechodu na novou celosvětovou dohodu o klimatu. V Dohá je třeba přijmout ratifikovatelnou změnu protokolu, aby druhé období mohlo být zahájeno 1. ledna 2013. To vyžaduje dosažení dohody o řadě nevyřešených otázek, mezi něž patří délka druhého období (EU chce, aby trvalo do roku 2020), převod přebytkových emisních rozpočtů z prvního období a opatření na zajištění okamžitého použití změny od 1. ledna 2013.

Financování opatření v oblasti klimatu v rozvojových zemích

Předběžné údaje ukazují, že i přes hospodářskou krizi již EU a její členské státy poskytly 7,14 miliard EUR svého závazku na rychlé zahájení činnosti a lze očekávat, že zbývající částku poskytnou do konce tohoto roku. Dne 13. listopadu ministři financí zemí EU znovu potvrdili, že EU a její členské státy budou i po roce 2012 nadále financovat opatření v oblasti klimatu. Evropská unie je rovněž plně odhodlána plnit celosvětový cíl, který spočívá ve zvýšení finančních prostředků na opatření v oblasti klimatu na 100 miliard USD ročně do roku 2020, jež budou doprovázet efektivní opatření pro zmírňování změny klimatu a transparentnost jejich provádění ze strany rozvojových zemí.

Durbanská platforma pro posílenou činnost

V Dohá budou mít ministři poprvé příležitost projednat a naplánovat práci, která má být provedena v rámci dvou pracovních skupin durbanské platformy.

Jedna z nich mimo jiné zahájí práci na nové dohodě o klimatu, která se bude vztahovat na všechny země a která by měla být přijata do roku 2015 a vstoupit v platnost v roce 2020. EU by uvítala dohodu, která je ambiciózní a právně závazná.

Druhou oblastí mandátu platformy je určit další opatření ke snížení celosvětových emisí do roku 2020, aby bylo možné přiblížit se dohodnutému cíli udržet globální oteplování pod hranicí 2 °C ve srovnání s teplotou před industrializací. Záměrem Evropské unie je, aby země, které dosud nepřijaly závazky spojené se snižováním nebo omezováním emisí pro rok 2020, tyto závazky přijaly. EU v Dohá také usiluje o pokrok v oblasti komplementárních mezinárodních iniciativ a partnerství založených na spolupráci, která umožní další snížení emisí pomocí opatření zaměřených na témata, jako jsou energetická účinnost, obnovitelné zdroje energie, dotace na fosilní paliva, odlesňování a znehodnocování lesů, znečišťující látky s krátkou životností ovlivňující klima a fluorované plyny, pro něž Evropská komise nedávno navrhla zpřísnění právních předpisů EU (viz IP/12/1180).

Pracovní skupina pro dlouhodobou spolupráci

Evropská unie očekává, že tato pracovní skupina před ukončením své činnosti na konci konference v Dohá dospěje k dalším návrhům, mimo jiné pokud jde o pravidla pro nový tržní mechanismus dohodnutý v loňském roce. Diskuse o otevřených otázkách mohou pokračovat v jiných stávajících fórech.

Tiskové konference EU v Dohá

Delegace EU bude pořádat pravidelné tiskové konference, které se budou vysílat živě i „na požádání” na internetové stránce www.unfccc.int.

Přesný čas konání tiskových konferencí lze najít na adrese: http://unfccc.int/files/meetings/doha_nov_2012/application/pdf/pc_schedule_parties-un-igo.pdf.

Další informace:

Stránka o konferenci v Dohá GŘ pro oblast klimatu: http://ec.europa.eu/clima/events/0062/index_en.htm.

Viz také MEMO/12/888.

Kontaktní osoby:

Stephanie Rhomberg (+32 2 298 72 78)

Isaac Valero Ladron (+32 2 296 49 71)


Side Bar