Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 23. novembra 2012

Evropsko leto državljanov 2013: „Za Evropo gre. Za vas gre. Vključite se v razpravo.“

Leto 2013 je bilo uradno razglašeno za „evropsko leto državljanov“. Dvajset let po uvedbi državljanstva EU se bo to evropsko leto osredotočilo na že dosežene koristi za državljane ter izpolnjevanje pričakovanj državljanov v prihodnosti. Sklep Evropskega parlamenta in Sveta o predlogu Evropske komisije za evropsko leto državljanov je bil danes objavljen v Uradnem listu Evropske unije. Dogodki v okviru evropskega leta bodo namenjeni pojasnjevanju, kakšne so neposredne koristi pravic državljanov EU ter katere politike in programi obstajajo na tem področju. Evropsko leto bo prav tako spodbudilo vseevropsko razpravo z državljani o zaželeni prihodnosti Evropske unije in reformah, ki so potrebne za izboljšanje vsakdanjega življenja državljanov.

„V 20 letih državljanstva EU smo dosegli veliko. Zdaj je čas, da razmislimo o tem, kje smo in kje želimo biti v prihodnosti,“ je dejala Viviane Reding, podpredsednica Evropske komisije in evropska komisarka za pravosodje, temeljne pravice in državljanstvo. „Državljani od Evrope pričakujejo konkretne rezultate in natanko to jim zagotavljamo: cenejše gostovanje v mobilnih omrežjih, večje pravice za žrtve kaznivih dejanj in preprostejše spletno nakupovanje. Še naprej želimo uresničevati pravice državljanov, zato smo celotno leto posvetili tistim, ki so v središču evropskega projekta – državljanom EU. Evropsko leto državljanov je priložnost, da vas poslušamo in izvemo, kaj želite in kako lahko skupaj zgradimo Evropsko unijo prihodnosti.“

Evropsko leto državljanov sovpada z 20. obletnico državljanstva EU, ki je bilo uvedeno leta 1993 z začetkom veljavnosti Maastrichtske pogodbe. Poleg tega bo Komisija leta 2013 sprejela naslednje poročilo o državljanstvu EU (glej poročilo iz leta 2010: IP/10/1390). V njem bodo predstavljene nadaljnje pobude EU za odpravo še zadnjih ovir, ki državljanom preprečujejo polno uveljavljanje njihovih pravic. Leto pred volitvami v Evropski parlament, ki bodo leta 2014, je obenem pravi trenutek za široko razpravo o prihodnosti.

Komisija je v pripravah na evropsko leto med 9. majem in 9. septembrom 2012 organizirala široko javno posvetovanje, na katerem je državljane spraševala o težavah, ki jih imajo pri uveljavljanju svojih pravic kot državljani EU (glej IP/12/461). Prispevki posvetovanja se trenutno preučujejo in bodo vključeni v poročilo o državljanstvu, ki bo predvidoma objavljeno 9. maja 2013.

V okviru evropskega leta državljanov so politiki že začeli neposredne razprave z državljani o prihodnosti Evrope. Take razprave bodo v letu 2013 organizirane po vsej Uniji in na njih bodo lahko sodelovali vsi državljani (http://ec.europa.eu/european-debate/interactive_map/estonia/index_sl.htm). Prve razprave so že potekale v Španiji, Avstriji in Nemčiji, veliko pa jih bo še sledilo.

Evropsko leto državljanov se bo uradno začelo z razpravo z državljani 10. januarja 2013 v Dublinu in bo tako sovpadalo z začetkom irskega predsedstva Svetu EU.

Ozadje

Pred današnjo objavo sklepa o razglasitvi leta 2013 za evropsko leto državljanov v Uradnem listu EU, ki je register zakonodaje EU, sta predlog Komisije iz avgusta 2011 sprejela Evropski parlament in Svet (glej IP/11/959).

V sklepu je naveden proračun za evropsko leto v višini enega milijona evrov, končni proračun pa je predmet tekočih pogajanj o proračunu EU za leto 2013.

Komunikacijska kampanja za evropsko leto bo kar najbolje izkoristila obstoječa orodja in gradiva (na primer spletišča, portale, video posnetke, publikacije, prireditve itd.). Z njimi naj bi se izboljšalo poznavanje in uporaba obstoječih večjezičnih informativnih in participativnih orodij (med drugim Europe Direct, Tvoja Evropa, SOLVIT, interaktivno oblikovanje politik, evropska državljanska pobuda, peticije), ki so namenjeni reševanju vprašanj državljanov ter resnično vplivajo na njihovo vsakdanje življenje. Komisija bo pri tem tesno sodelovala z drugimi institucijami EU, organi držav članic (na nacionalni, regionalni in lokalni ravni) in organizacijami civilne družbe.

V okviru evropskega leta je bila posebej za sodelovanje s Komisijo vzpostavljena vseevropska zveza organizacij civilne družbe. Ta zveza za evropsko leto državljanov (EYCA – European Year of Citizens Alliance, http://ey2013-alliance.eu/) je ključni strateški partner, ki predstavlja civilno družbo.

Več informacij

Sodelujte v veliki evropski razpravi:

http://ec.europa.eu/european-debate/interactive_map/estonia/index_sl.htm.

Spletišče podpredsednice Evropske komisije Viviane Reding, komisarke za pravosodje, temeljne pravice in državljanstvo:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm.

Spletišče evropskega leta državljanov:

http://www.europa.eu/citizens-2013.

Sklep Evropskega parlamenta in Sveta o evropskem letu državljanov:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:325:0001:0008:EN:PDF

Tvoja Evropa – Pomoč in nasveti za državljane EU in njihove družine:

http://europa.eu/youreurope/citizens/index_sl.htm.

Poročilo o državljanstvu EU iz leta 2010 (ki vsebuje pobudo za razglasitev evropskega leta državljanov):

http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/com_2010_603_sl.pdf.

Kontakti:

Mina Andreeva (+32 22991382)

Natasha Bertaud (+32 22967456)


Side Bar