Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 23 november 2012

"Dit gaat over Europa. Dit gaat over u. Doe mee met het debat" - 2013 wordt het Europees Jaar van de burger

2013 wordt het Europees Jaar van de burger. Twintig jaar na de invoering van het EU-burgerschap zal 2013 in het teken staan van wat al bereikt is en hoe in de toekomst kan worden voldaan aan de verwachtingen van de burgers. Het besluit van het Europees Parlement en de Raad over het voorstel van de Europese Commissie is vandaag in het Publicatieblad verschenen. Het hele jaar door zullen activiteiten plaatsvinden om mensen uit te leggen hoe zij hun Europese rechten kunnen uitoefenen, welk beleid wordt gevoerd en welke programma's bestaan. Tijdens het Europees Jaar wordt ook een debat gevoerd met burgers uit de hele EU over hoe de Europese Unie er in de toekomst moet uitzien en welke hervormingen hun dagelijks leven kunnen vergemakkelijken.

"Na twintig jaar Europees burgerschap is al heel wat bereikt. Wij moeten kijken waar we nu staan en waar we naartoe gaan", zegt vicevoorzitter Viviane Reding, commissaris voor Justitie en burgerschap. "Mensen verwachten concrete maatregelen van Europa en daar zorgen wij voor, bijvoorbeeld met goedkopere roamingtarieven, meer rechten voor slachtoffers van misdrijven en makkelijker online winkelen. Wij blijven de burgerrechten hoog in het vaandel dragen en wijden dan ook een heel jaar aan diegenen die de kern van het Europese project vormen, onze burgers. Het Europees Jaar van de burger is voor ons een uitgelezen kans om te luisteren naar wat u te zeggen hebt en verwacht, en om te leren hoe wij aan de Europese Unie van de toekomst kunnen werken."

Het Europees Jaar van de burger valt samen met de twintigste verjaardag van de invoering van het EU-burgerschap, bij de inwerkingtreding van het Verdrag van Maastricht in 1993. 2013 wordt ook het jaar waarin de Commissie haar volgende verslag over het burgerschap van de EU goedkeurt (zie voor het verslag van 2010 IP/10/1390), dat nog meer doelgerichte EU-initiatieven bevat om de laatste hindernissen weg te werken zodat burgers hun rechten ten volle kunnen uitoefenen. Een jaar voor de Europese verkiezingen van 2014 is het ook een goede gelegenheid om een breed debat over de toekomst te voeren.

Ter voorbereiding van het Europees Jaar hield de Commissie tussen 9 mei en 9 september een openbare raadpleging waarin zij burgers vroeg welke belemmeringen zij al hadden ondervonden bij het uitoefenen van hun rechten als EU-burgers (zie IP/12/461). De bijdragen worden op dit ogenblik geanalyseerd en zullen worden opgenomen in het verslag over het burgerschap, dat op 9 mei 2013 zal verschijnen.

Politici houden al debatten met burgers over de toekomst van Europa. In de loop van het jaar 2013 zullen in de hele Unie dergelijke debatten plaatsvinden, waaraan iedereen kan deelnemen: http://ec.europa.eu/european-debate/interactive_map/estonia/index_nl.htm. De eerste debatten vonden al plaats in Spanje, Oostenrijk en Duitsland, en er zullen er nog vele volgen.

Een debat met burgers dat op 10 januari 2013 - gelijktijdig met het begin van het Ierse voorzitterschap van de Raad - in Dublin plaatsvindt, vormt de officiële start van het Europees Jaar van de burger.

Achtergrond

Het besluit om 2013 uit te roepen tot Europees Jaar van de burger verschijnt vandaag in het Publicatieblad van de Europese Unie, nadat het Europees Parlement en de Raad een voorstel van de Commissie uit augustus 2011 hebben goedgekeurd (zie IP/11/959).

Bij dit besluit wordt voorlopig een budget van € 1 miljoen toegekend aan het Europees Jaar. Over het definitieve bedrag wordt nog onderhandeld in het kader van de EU-begroting voor 2013.

Tijdens het Europees Jaar zal worden gecommuniceerd via de bestaande instrumenten en materialen (websites, portalen, video's, brochures, evenementen, enz.) om de bestaande meertalige informatie en inspraakinstrumenten onder de aandacht te brengen, zodat er meer gebruik van wordt gemaakt (onder meer Europe Direct, het webportaal Uw Europa, Solvit, interactieve beleidsvorming, het Europees burgerinitiatief, petities). Op die manier kunnen de zorgen van de burger worden aangepakt en kan hun dagelijks leven vergemakkelijken. De Commissie werkt daarom nauw samen met de andere EU-instellingen, de lidstaten (op nationaal, regionaal en lokaal niveau) en organisaties uit het maatschappelijk middenveld.

Er is een netwerk opgezet van organisaties uit het maatschappelijk middenveld van over de hele EU om met de Commissie samen te werken aan het Europees Jaar. Deze alliantie voor het Europees Jaar van de burger (EYCA, European Year of Citizens Alliance, http://ey2013-alliance.eu/) is als vertegenwoordiger van het maatschappelijk middenveld een cruciale strategische partner.

Meer informatie

Neem deel aan het grote Europese debat:

http://ec.europa.eu/european-debate/interactive_map/estonia/index_nl.htm.

Website van Viviane Reding, vicevoorzitter van de Europese Commissie en commissaris voor Justitie, grondrechten en burgerschap:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

Website van het Europees Jaar van de burger:

http://www.europa.eu/citizens-2013

Officieel besluit van het Europees Parlement en de Raad over het Europees Jaar van de burger:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:325:0001:0008:EN:PDF

Uw Europa - Hulp en advies bij wonen, werken en reizen in de EU

http://europa.eu/youreurope/citizens/index_nl.htm

Het verslag over het EU-burgerschap 2010 (waarin dit Europees Jaar werd voorgesteld):

http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/com_2010_603_nl.pdf

Contact:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar