Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2012. gada 23. novembrī

2013. gads ir Eiropas Pilsoņu gads: Eiropa un jūs esat uzmanības centrā. Iesaistieties diskusijā!

2013. gads ir oficiāli pasludināts par „Eiropas Pilsoņu gadu”. Nākamgad būs pagājuši 20 gadi, kopš ieviesta ES pilsonība, un Pilsoņu gada ietvaros būs jākoncentrējas gan uz sasniegumiem, kas jau gūti pilsoņu labā, gan uz pilsoņu nākotnes ieceru īstenošanu. Šodien Oficiālajā Vēstnesī tika publicēts Eiropas Parlamenta un Padomes lēmums 2013. gadu pasludināt par Eiropas Pilsoņu gadu, kas pieņemts, pamatojoties uz Eiropas Komisijas priekšlikumu. Šā Eiropas gada pasākumos tiks skaidrots, kā iedzīvotāji var savā labā izmantot savas ES tiesības, kā arī pastāvošie politikas virzieni un programmas. Eiropas gads turklāt rosinās ES mēroga diskusiju ar pilsoņiem par to, kādai nākotnē vajadzētu būt Eiropas Savienībai un kādas reformas ir nepieciešamas, lai uzlabotu pilsoņu ikdienas dzīvi.

"ES pilsonības 20 pastāvēšanas gadu gaitā ir gūts daudz sasniegumu. Ir pienācis laiks apsvērt, cik tālu esam tikuši un ko sagaidām no nākotnes,” sacīja Komisijas priekšsēdētāja vietniece un par tiesiskumu un pilsonību atbildīgā ES komisāre Viviāna Redinga. „Cilvēki no Eiropas gaida konkrētus rezultātus – un tieši tos mēs sniedzam, nodrošinot zemākas mobilo sakaru viesabonēšanas cenas, uzlabojot noziedzībā cietušo tiesības un patērētājiem atvieglinot iepirkšanos tiešsaistē. Mēs vēlamies turpināt īstenot pilsoņu tiesības un tādēļ veselu gadu veltīsim vērtībai, kas ir Eiropas projekta pamatā – mūsu pilsoņiem. Eiropas Pilsoņu gads mums dod iespēju jūs uzklausīt un noskaidrot, kādas ir jūsu vēlmes un kā mēs varam kopīgi veidot Eiropas Savienības nākotni."

Eiropas Pilsoņu gads sakrīt ar 20. gadadienu, kopš līdz ar Māstrihtas līguma stāšanos spēkā 1993. gadā tika ieviesta ES pilsonība. 2013 will also be the year when the Commission adopts its next EU Citizenship Report (see the 2010 report: IP/10/1390), which will present further targeted EU initiatives to remove the remaining obstacles that hinder citizens from fully enjoying their rights. Turklāt gadu pirms 2014. gada Eiropas Parlamenta vēlēšanām ir īstais brīdis plašām diskusijām par nākotni.

Lai sagatavotos Eiropas gadam, Komisija no 2012. gada 9. maija līdz 9. septembrim rīkoja plašu sabiedrisko apspriešanu, aicinot pilsoņus ziņot par to, ar kādām problēmām viņi ir saskārušies, īstenojot savas ES pilsoņu tiesības (skatīt IP/12/461). Atbildes, kas pašlaik tiek analizētas, atspoguļos ziņojumā par pilsonību, ko publicēs 2013. gada 9. maijā.

Saistībā ar Pilsoņu gadu politiķi ir sākuši rīkot diskusijas ar pilsoņiem par Eiropas nākotni. Šādas diskusijas 2013. gada gaitā notiks visā Eiropas Savienībā. Diskusijās varēs iesaistīties ikviens: http://ec.europa.eu/european-debate/interactive_map/latvia/index_lv.htm. Spānijā, Austrijā un Vācijā jau notikušas pirmās diskusijas, un gaidāmas vēl daudzas citas.

Eiropas Pilsoņu gada sākumu oficiāli atzīmēs diskusijā ar pilsoņiem, kas 2013. gada 10. janvārī – sākoties arī Īrijas prezidentūrai Padomē – noritēs Dublinā.

Vispārīga informācija

Lēmumu 2013. gadu pasludināt par Eiropas Pilsoņu gadu, kas šodien publicēts ES Oficiālajā Vēstnesī jeb ES tiesību aktu krājumā, pieņēma Eiropas Parlaments un Padome, pamatojoties uz Komisijas 2011. gada augustā sniegto priekšlikumu (skatīt IP/11/959).

Lēmumā šim Eiropas gadam paredzēts budžets 1 miljona eiro apmērā. Galīgais budžets, kas tiks piešķirts Eiropas gadam, ir atkarīgs no pašlaik noritošajām sarunām par ES budžetu 2013. gadam.

Eiropas gada informācijas kampaņā tiks plaši izmantoti esošie līdzekļi un materiāli (piemēram, tīmekļa vietnes, portāli, videomateriāli, brošūras, pasākumi, utt.), lai vairotu informētību par pastāvošajiem daudzvalodu informatīvajiem un līdzdalības instrumentiem pilsoņu problēmu risināšanai (ieskaitot Europe Direct, „Tava Eiropa” (Your Europe), iekšējā tirgus problēmu risināšanas tīklu SOLVIT, interaktīvo politikas veidošanu, Eiropas pilsoņu iniciatīvu, lūgumrakstus), ar kuriem būtu jārada reāli uzlabojumi pilsoņu ikdienas dzīvē. Lai to sasniegtu, Komisija cieši sadarbojas ar citām ES iestādēm, dalībvalstu iestādēm (valstu, reģionālā un vietējā līmenī) un pilsoniskās sabiedrības organizācijām.

Pilsoniskās sabiedrības organizācijas ir izveidojušas ES mēroga aliansi tieši tādēļ, lai sadarbotos ar Komisiju saistībā ar šo Eiropas gadu. Šī "Eiropas Pilsoņu gada alianse” (EYCA, http://ey2013-alliance.eu/) ir nozīmīgs stratēģisks partneris, kas pārstāv pilsonisko sabiedrību.

Sīkāka informācija

Lai iesaistītos plašajās diskusijās par Eiropu:

http://ec.europa.eu/european-debate/interactive_map/latvia/index_lv.htm

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieces Viviānas Redingas, par tiesiskumu, pamattiesībām un pilsonību atbildīgās komisāres, tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

Tīmekļa vietne par Eiropas Pilsoņu gadu:

http://www.europa.eu/citizens-2013

Eiropas Parlamenta un Padomes pieņemtais lēmums par Eiropas Pilsoņu gadu:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:325:0001:0008:EN:PDF

Tava Eiropa — Palīdzība un padomi ES pilsoņiem un viņu ģimenēm

http://europa.eu/youreurope/citizens/index_lv.htm

2010. gada ziņojums par ES pilsonību (kurā ietverts aicinājums pasludināt šādu Eiropas gadu):

http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/com_2010_603_lv.pdf

Kontaktpersonas:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar