Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

2012 m. lapkričio 23 d., Briuselis

„Kalbamės apie Europą. Ir apie tave. Dalyvauk diskusijose.“ 2013-ieji – Europos piliečių metai.

2013-ieji oficialiai paskelbti Europos piliečių metais. Minint ES pilietybės įvedimo 20 metų sukaktį, ateinančiais metais didžiausias dėmesys bus skiriamas tam, kas jau nuveikta piliečių labui, ir jų lūkesčiams. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas dėl Europos Komisijos pasiūlymo šiandien paskelbtas ES oficialiajame leidinyje. Per Europos piliečių metų renginius bus aiškinama, kokios tiesioginės naudos žmonės gali gauti naudodamiesi ES piliečių teisėmis ir kokios su tuo susijusios politikos kryptys bei programos šiuo metu vykdomos. Be to, visoje ES su piliečiais bus aptariama Europos Sąjungos ateities vizija ir jų kasdieniniam gyvenimui pagerinti būtinos reformos.

„Per 20 metų po ES pilietybės įvedimo pasiekta daug. Laikas apmąstyti, ką nuveikėme ir ko tikimės ateityje, – teigė už teisingumą ir pilietybę atsakinga Europos Komisijos narė ir pirmininko pavaduotoja Viviane Reding. – Žmonės iš Europos tikisi konkrečių rezultatų. Mes jų viltis pateisiname, pavyzdžiui, mažindami tarptinklinio ryšio mokesčius, gerindami nukentėjusiųjų teisių apsaugą ir lengvindami pirkimą internetu. Norime ir toliau rūpintis piliečių teisėmis, todėl visus metus skiriame patiems svarbiausiems Europos projekto dalyviams – savo piliečiams. Europos piliečių metai – tai galimybė jus išklausyti ir išgirsti, ko norite ir kaip galime toliau kartu kurti Europos Sąjungą.“

Europos piliečių metai žymi 20 metų sukaktį, kai 1993 m. įsigaliojus Mastrichto sutarčiai buvo įvesta ES pilietybė. Be to, 2013 m. Komisija paskelbs kitą ES pilietybės ataskaitą (žr. 2010 m. ataskaitą IP/10/1390), kurioje pristatys tolesnes iniciatyvas, skirtas pašalinti likusias kliūtis, trukdančias piliečiams naudotis visomis teisėmis. Likus metams iki 2014 m. Europos Parlamento rinkimų, tai taip pat tinkamas metas plataus masto diskusijoms dėl ateities.

Siekdama pasiruošti Europos piliečių metams, 2012 m. gegužės 9 d. – rugsėjo 9 d. Komisija surengė plataus masto viešas konsultacijas, per kurias klausė piliečių, kokių problemų jie patiria naudodamiesi ES piliečių teisėmis (žr. IP/12/461). Išsakytos nuomonės, kurias šiuo metu Komisija analizuoja, bus įtrauktos į Pilietybės ataskaitą, kurią numatyta paskelbti 2013 m. gegužės 9 d.

Imdamiesi Piliečių metams skirtos veiklos politikai jau pradėjo tiesiogiai diskutuoti su piliečiais apie Europos ateitį. Tokios diskusijos 2013 m. bus rengiamos visoje Sąjungoje. Jose galės dalyvauti visi: http://ec.europa.eu/european-debate/interactive_map/estonia/index_en.htm. Pirmosios diskusijos jau įvyko Ispanijoje, Austrijoje ir Vokietijoje ir dar daug jų bus surengta.

Europos piliečių metai oficialiai prasidės 2013 m. sausio 10 d. Dubline vyksiančiomis diskusijomis su piliečiais, kuomet Airija perims pirmininkavimą Tarybai.

Pagrindiniai faktai

Šiandien ES oficialiajame leidinyje (ES teisės aktų sąvade) paskelbtas sprendimas paskelbti 2013-uosius Europos piliečių metais skelbiamas Europos Parlamentui ir Tarybai priėmus 2011 m. rugpjūčio mėn. pateiktą Komisijos pasiūlymą (žr. IP/11/959).

Sprendime Europos piliečių metams skirtas 1 mln. eurų biudžetas. Galutinis Europos piliečių metų biudžetas bus nustatytas pasibaigus deryboms dėl 2013 m. ES biudžeto.

Per Europos piliečių metų viešinimo kampaniją bus naudojamos visos turimos priemonės (interneto svetainės, portalai, vaizdo įrašai, bukletai, renginiai ir pan.), kad piliečiai daugiau sužinotų apie esamą informaciją įvairiomis kalbomis ir dalyvavimo priemones (įskaitant Europos informacijos centrus „Europe Direct“, portalą „Your Europe“, Vidaus rinkos problemų sprendimo tinklą (SOLVIT), sąveikiojo politikos formavimo (IPM) priemonę, Europos piliečių iniciatyvą, peticijas) ir būtų paskatinti jomis naudotis spręsdami jiems rūpimas problemas ir siekdami realių pokyčių savo kasdieniniame gyvenime. Siekdama šių tikslų Komisija glaudžiai bendradarbiauja su kitomis ES institucijomis, valstybių narių valdžios institucijomis (nacionalinėmis, regioninėmis ir vietos) ir pilietinės visuomenės organizacijomis.

Visos ES pilietinės visuomenės organizacijų aljansas aktyviai bendradarbiauja su Komisija organizuojant su Europos piliečių metais susijusią veiklą. Europos piliečių metų aljansas (angl. European Year of Citizens Alliance, EYCA, http://ey2013-alliance.eu/) yra pagrindinis strateginis partneris, atstovaujantis pilietinei visuomenei.

Daugiau informacijos

Dalyvaukite didžiosiose Europos diskusijose:

http://ec.europa.eu/european-debate/interactive_map/estonia/index_en.htm

Europos Komisijos pirmininko pavaduotojos, už teisingumą, pagrindines teises ir pilietybę atsakingos Europos Komisijos narės Viviane Reding interneto svetainė:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

Europos piliečių metams skirta interneto svetainė:

http://www.europa.eu/citizens-2013

Europos Parlamento ir Tarybos oficialus sprendimas, kuriuo paskelbiami Europos piliečių metai:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:325:0001:0008:EN:PDF

Portalas „Your Europe“ – pagalba ir patarimai ES piliečiams ir jų šeimoms

http://europa.eu/youreurope/citizens/index_en.htm

2010 m. ES pilietybės ataskaita (kurioje raginama ateinančius metus paskelbti Europos piliečių metais):

http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/com_2010_603_en.pdf

Asmenys ryšiams:

Mina Andreeva, tel. +32 2 299 13 82,

Natasha Bertaud, tel. +32 2 296 74 56.


Side Bar