Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2012. november 23.

„Európáról van szó. Önről van szó. Csatlakozzék a vitához!” – 2013 a polgárok európai éve

2013-at hivatalosan a polgárok európai évének nyilvánították. Húsz évvel az uniós polgárság bevezetése után a jövő évet annak szenteljük majd, hogy áttekintsük mindazt, amit eddig a polgárainkért tettünk, illetve amit a jövőben tennünk kell ahhoz, hogy megfeleljünk elvárásaiknak. Az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az Európai Bizottság javaslatára vonatkozó határozatát a mai napon tették közzé a Hivatalos Lapban. Az európai év folyamán számos eseményre kerül majd sor, amelyek keretében elmagyarázzák a polgároknak, hogy milyen közvetlen hasznuk származhat az uniós jogaikból, és ismertetik a létező szakpolitikákat és programokat. Az európai év ezenfelül ösztönzi majd a polgárokkal folytatott uniós szintű vitát, amelynek során azok elmondhatják, hogy véleményük szerint milyen legyen a jövő Európája és mely reformokra van szükség a mindennapi életük javításához.

„Az európai polgárság húsz éve alatt sok mindent elértünk. Ideje elgondolkoznunk azon, hogy hol is állunk jelenleg, és merre induljunk tovább a jövő felé” – nyilatkozta Viviane Reding alelnök, a jogérvényesülésért és az uniós polgárságért felelős uniós biztos. „Az emberek konkrét eredményeket várnak el Európától, és az olcsóbb roaming-díjakkal, a bűncselekmények sértettjeinek biztosított jogok hatékonyabb érvényesülésével, valamint az internetes vásárlás megkönnyítésével pontosan ezt nyújtjuk számukra. Továbbra is arra törekszünk, hogy kézzelfoghatóvá tegyük a polgárok jogait, ezért szentelünk egy teljes évet azoknak, akik az európai projekt középpontjában állnak – azaz a polgárainknak. A polgárok európai éve lehetővé teszi, hogy meghallgassuk a polgáraink véleményét, akik a tudtunkra adhatják elképzeléseiket arról, hogy hogyan építsük együtt a jövő Európai Unióját.”

A polgárok európai éve egybeesik – a Maastrichti Szerződés 1993-as hatálybalépésével bevezetett – európai polgárság huszadik évfordulójával. Ugyanakkor 2013-at az uniós polgárságról szóló következő jelentés Bizottság általi elfogadása is fémjelzi (lásd a 2010. évi jelentést: IP/10/1390). E jelentés bemutatja majd azoknak a még fennálló akadályoknak a lebontására irányuló további célzott uniós kezdeményezéseket, amelyek még mindig gátolják polgárainkat a jogaik maradéktalan gyakorlásában. A 2014-es európai választások előtt egy évvel arra is megfelelő ez a pillanat, hogy széles körű vitát indítsunk a jövőnkről.

Annak érdekében, hogy előkészítse a terepet az európai év számára, a Bizottság 2012. május 9. és szeptember 9. között széles körű nyilvános konzultációt szervezett, amelynek keretében a polgárok elmondhatták, hogy milyen nehézségeik támadtak az uniós jogaik érvényesítése során (lásd IP/12/461). Az észrevételek elemzése jelenleg folyik, és annak tanulságai belekerülnek majd az uniós polgárságról szóló jelentésbe, amelyet 2013. május 9-én tesznek közzé.

Az európai év részeként a politikusok vitasorozatot indítottak a polgárok közvetlen részvételével Európa jövőjéről. 2013 folyamán Európa-szerte sor kerül ilyen vitákra. Mindenki szabadon csatlakozhat ahhoz: http://ec.europa.eu/european-debate/interactive_map/estonia/index_hu.htm. Az első vitákat Spanyolországban, Ausztriában és Németországban tartották, és még számos további vita várható.

A polgárok európai évének hivatalos megnyitójára 2013. január 10-én Dublinban, egy polgárokkal folytatott vita keretében kerül sor, ami egybeesik a Tanács ír elnökségének kezdetével.

Előzmények

A 2013-at a polgárok európai évének nyilvánító határozatot a mai napon tették közzé a Hivatalos Lapban – az Európai Unió közlönyében. E közzétételt a Bizottság 2011. augusztusi javaslatának (lásd IP/11/959) az Európai Parlament és a Tanács általi elfogadása előzte meg.

E határozat 1 millió eurós költségvetést állapít meg az európai év céljára. Az európai év számára előirányzott költségvetés végső szintjét az EU 2013. évi költségvetéséről szóló, most folyó tárgyalások során határozzák meg.

Az európai év kommunikációs kampánya során az összes létező eszközt és anyagot igénybe veszik majd (például internetes oldalakat, portálokat, videofelvételeket, tájékoztató füzeteket, rendezvényeket stb.) annak érdekében, hogy a lakosság tudomást szerezzen az európai évről. Ezenfelül a meglévő többnyelvű információs és részvételi eszközök (többek között az Europe Direct, az Európa Önökért, a SOLVIT, az interaktív politikai döntéshozatal, az európai polgári kezdeményezés, a petíciók) alkalmazása révén arra törekszenek, hogy eloszlassák a polgárok aggodalmait és igazi változást hozzanak a mindennapi életükbe. Ennek céljából a Bizottság szorosan együttműködik a többi uniós intézménnyel, a tagállami hatóságokkal (nemzeti, regionális és helyi szinten egyaránt), valamint a civil társadalmi szervezetekkel.

A civil társadalmi szervezetek uniós szintű szövetsége kifejezetten abból a célból jött létre, hogy együttműködjék a Bizottsággal az európai évvel kapcsolatban. „A polgárok szövetségének európai éve” (EYCA, http://ey2013-alliance.eu/) a civil társadalmat képviselő kulcsfontosságú stratégiai partner.

További információk

Részvétel az uniós vitában:

http://ec.europa.eu/european-debate/interactive_map/estonia/index_hu.htm

Viviane Reding alelnök, a jogérvényesülésért, az alapvető jogokért és az uniós polgárságért felelős uniós biztos honlapja:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

A polgárok európai évének honlapja:

http://www.europa.eu/citizens-2013

Az Európai Parlament és a Tanács határozata a polgárok európai évéről:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:325:0001:0008:EN:PDF

Európa Önökért – Segítség és tanácsok az uniós polgárok és családtagjaik számára

http://europa.eu/youreurope/citizens/index_hu.htm

Az európai polgárságról szóló 2010. évi jelentés (amely szorgalmazza a polgárok európai évének bevezetését):

http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/com_2010_603_hu.pdf

Kapcsolattartók:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar