Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 23. marraskuuta 2012

Euroopan kansalaisten teemavuosi 2013: Osallistu keskusteluun Euroopan tulevaisuudesta

Vuosi 2013 on virallisesti nimetty Euroopan kansalaisten teemavuodeksi. Euroopan unionin kansalaisuus otettiin käyttöön 20 vuotta sitten. Alkavan teemavuoden aikana keskitytään jo saavutettuihin tuloksiin sekä vastaamaan kansalaisten odotuksiin. Teemavuoden aikana järjestettävissä tapahtumissa kansalaisille tiedotetaan, kuinka he voivat suoraan hyötyä EU:n takaamista oikeuksista, sekä nykyisistä toimintalinjoista ja ohjelmista. Tarkoituksena on myös virittää keskustelua kansalaisten kanssa EU:n tulevaisuudesta ja siitä, millaisilla uudistuksilla voitaisiin parantaa heidän arkeaan.

EU-kansalaisuus on tuonut mukanaan paljon etuja 20 vuodessa, mutta nyt on tullut aika tarkistaa tilanne ja pohtia tulevaisuutta. Oikeus- ja kansalaisasioista vastaavan komissaarin, varapuheenjohtaja Viviane Redingin mukaan ”Ihmiset odottavat EU:lta konkreettisia tuloksia, ja niitä me myös tuotamme: huokeampia verkkovierailumaksuja, rikoksen uhrien oikeuksien parantamista ja verkko-ostosten helpottamista.” Teemavuosi on omistettu Euroopan kansalaisille, koska he ovat Eurooppa-hankkeen keskiössä. Teemavuosi myös tarjoaa mahdollisuuden oppia kansalaisilta ja kuulla heidän toiveistaan sekä pohtia yhdessä, millaista Euroopan unionia rakennamme tulevaisuudessa.

Vuosi 2013 on samalla myös EU:n kansalaisuuden juhlavuosi, koska silloin on kulunut 20 vuotta sen käyttöönottamisesta Maastrichtin sopimuksella vuonna 1993. Vuonna 2013 komissio antaa seuraavan katsauksen EU:n kansalaisuuteen (ks. vuoden 2010 katsaus: IP/10/1390). Siinä esitetään kohdennettuja aloitteita sellaisten esteiden poistamiseksi, joiden takia unionin kansalaiset eivät pysty käyttämään kaikkia oikeuksiaan. Vuotta ennen Euroopan parlamentin vaaleja (vuonna 2014) on myös oikea aika käydä laajaa keskustelua tulevaisuudesta.

Komissio valmistautui teemavuoteen järjestämällä laajan kuulemisen 9.5.–9.9.2012. Kansalaisilta kysyttiin, millaisia ongelmia he ovat kohdanneet käyttäessään oikeuksiaan unionin kansalaisina (ks. IP/12/461). Vastauksia analysoidaan parhaillaan, ja ne otetaan huomioon 9. toukokuuta 2013 julkaistavassa katsauksessa EU:n kansalaisuuteen.

Poliitikot ovat jo alkaneet järjestää tilaisuuksia, joissa he voivat keskustella suoraan kansalaisten kanssa Euroopan tulevaisuudesta. Tällaisia keskustelutilaisuuksia järjestetään kaikkialla Euroopan unionissa vuoden 2013 aikana, ja ne ovat avoimia kaikille, ks. http://ec.europa.eu/european-debate/interactive_map/estonia/index_fi.htm. Ensimmäiset keskustelut on jo käyty Espanjassa, Itävallassa ja Saksassa.

Euroopan kansalaisten teemavuosi käynnistetään virallisesti Dublinissa 10. tammikuuta 2013 järjestettävällä tilaisuudella, jossa käydään keskustelua kansalaisten kanssa. Tammikuussa alkaa myös Irlannin EU-puheenjohtajuuskausi.

Tausta

Päätös tehdä vuodesta 2013 Euroopan kansalaisten teemavuosi julkaistiin tänään EUVL:ssä sen jälkeen, kun Euroopan parlamentti ja neuvosto olivat hyväksyneet komission elokuussa 2011 tekemän ehdotuksen (ks. IP/11/959).

Päätöksen mukaan teemavuoden talousarvio on 1 miljoonaa euroa. Sen lopullinen määrä kuitenkin vahvistetaan koko EU:n vuoden 2013 talousarviota koskevissa parhaillaan käynnissä olevissa neuvotteluissa.

Teemavuoden tiedotuskampanjassa hyödynnetään nykyisiä välineitä ja materiaalia (verkkosivuja, videoita, esitteitä, tapahtumia jne.). Tarkoituksena on tiedottaa kansalaisille nykyisistä monikielisistä tiedottavista ja osallistumista edistävistä välineistä (kuten Europe Direct, Sinun Eurooppasi, SOLVIT, interaktiivinen politiikan suunnittelu, eurooppalainen kansalaisaloite, vetoomukset). Käyttämällä näitä välineitä kansalaisilla on todellinen mahdollisuus parantaa arkeaan. Jotta tämä onnistuisi, komissio tekee tiivistä yhteistyötä muiden EU:n toimielinten, jäsenvaltioiden (kansallisten, alueellisten ja paikallisten) viranomaisten sekä kansalaisjärjestöjen kanssa.

Kansalaisjärjestöjen aloitteesta on perustettu Euroopan unionin kattava foorumi nimeltä Euroopan kansalaisten teemavuoden allianssi (EYCA, http://ey2013-alliance.eu/) tekemään yhteistyötä komission kanssa teemavuoteen liittyvistä asioista.

Lisätietoja

EU:n kansalaiskeskustelu:

http://ec.europa.eu/european-debate/interactive_map/estonia/index_fi.htm

Komission varapuheenjohtaja Viviane Reding, oikeus- ja kansalaisasioista sekä perusoikeuksista vastaava komissaari:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

Euroopan kansalaisten teemavuosi:

http://www.europa.eu/citizens-2013

Euroopan parlamentin ja neuvoston virallinen päätös Euroopan kansalaisten teemavuodesta:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:325:0001:0008:EN:PDF

Sinun Eurooppasi – Käytännön tietoa EU-kansalaisille ja heidän perheilleen

http://europa.eu/youreurope/citizens/index_fi.htm

Katsaus Euroopan unionin kansalaisuuteen vuonna 2010 (johon tämä teemavuosi perustuu):

http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/com_2010_603_fi.pdf

Yhteyshenkilöt:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 297 24 59)


Side Bar