Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 23. november 2012

"Det handler om Europa. Det handler om dig. Deltag i debatten" – 2013 er "Borgernes Europaår"

2013 er officielt udnævnt til "Borgernes Europaår". 20 år efter indførelsen af unionsborgerskabet vil der i 2013 blive lagt vægt på, hvad der allerede er opnået for borgerne, samt på at imødekomme borgernes forventninger til fremtiden. Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om Europa-Kommissionens forslag blev offentliggjort i EU-Tidende i dag. Begivenheder vil i løbet af Det Europæiske År oplyse om, hvordan man kan drage direkte fordel af sine EU-rettigheder, samt om, hvilke politikker og programmer der findes. Det Europæiske År vil også fremme en debat på EU-plan med borgerne om, hvordan Den Europæiske Union skal se ud i fremtiden, og hvilke reformer der er nødvendige for at forbedre deres hverdag.

"Efter 20 år med unionsborgerskab er der opnået meget. Tiden er inde til at overveje, hvor vi står, og hvad fremtiden skal bringe," siger Viviane Reding, næstformand i Kommissionen og EU-kommissær med ansvar for retlige anliggender, grundlæggende rettigheder og unionsborgerskab. "Folk forventer konkrete resultater fra EU, og med lavere roamingpriser, forbedrede rettigheder for ofre for kriminalitet og mere gnidningsfri onlinehandel for forbrugerne er det lige nøjagtig, hvad vi leverer. Vi ønsker at blive ved med at levere resultater, hvad angår rettigheder til borgerne, og derfor tilegner vi et helt år til dem, der er i centrum for det europæiske projekt - vores borgere. Borgernes Europaår er en lejlighed for os til at lytte og høre, hvad du ønsker, og hvordan vi sammen kan bygge Den Europæiske Unions fremtid."

Borgernes Europaår falder sammen med 20-året for indførelsen af unionsborgerskabet, da Maastrichttraktaten trådte i kraft i 1993. 2013 bliver også det år, hvor Kommissionen vedtager sin næste unionsborgerskabsrapport (se rapporten fra 2010: IP/10/1390), som vil fremlægge flere målrettede EU-initiativer, der skal fjerne de tilbageværende forhindringer, som hindrer borgerne i til fulde at udnytte deres rettigheder. Med et år til europaparlamentsvalget i 2014 er det også det rette tidspunkt for en bred debat om fremtiden.

Som forberedelse til Borgernes Europaår afholdt Kommissionen mellem den 9. maj og 9. september 2012 en bred offentlig høring, hvor borgerne blev spurgt om, hvilke problemer de er stødt på under udøvelse af deres rettigheder som unionsborgere (se IP/12/461). Høringssvarene, som i øjeblikket bliver analyseret, vil indgå i unionsborgerskabsrapporten, som offentliggøres den 9. maj 2013.

Som led i Borgernes Europaår er politikkerne begyndt at afholde debatter direkte med borgerne om EU's fremtid. Sådanne debatter afholdes over hele EU i løbet af 2013. Alle er velkomne til at deltage i debatterne: http://ec.europa.eu/european-debate/interactive_map/estonia/index_da.htm. De første debatter har allerede fundet sted i Spanien, Østrig og Tyskland, og der kommer mange flere.

Borgernes Europaår begynder officielt med en debat med borgerne i Dublin den 10. januar 2013, hvilket falder sammen med Irlands overtagelse af rådsformandskabet.

Baggrund:

Dagens offentliggørelse i EU-Tidende, EU's statstidende, af afgørelsen om at gøre 2013 til Borgernes Europaår kommer efter Europa-Parlamentets og Rådets vedtagelse af Kommissionens forslag fra august 2011 (se IP/11/959).

I afgørelsen er angivet et budget for Borgernes Europaår på 1 mio. EUR. Den endelige størrelse af det budget, der skal bevilliges til Borgernes Europaår, drøftes under de igangværende forhandlinger om EU's budget for 2013.

Kommunikationskampagnen for Borgernes Europaår vil udnytte eksisterende værktøjer og materialer (som f.eks. websteder, portaler, videoer, brochurer, begivenheder osv.) bedst muligt for at skabe bevidsthed om og fremme anvendelsen af de eksisterende flersprogede informationsværktøjer og deltagelsesmåder (herunder Europe Direct, Dit Europa, SOLVIT, interaktiv politikudformning, det europæiske borgerinitiativ samt andragender) til at tage fat på borgernes problemer og gøre en egentlig forskel i borgernes hverdag. For at opnå dette arbejder Kommissionen tæt sammen med de andre EU-institutioner, medlemsstaternes myndigheder (på nationalt, regionalt og lokalt niveau) og civilsamfundets organisationer.

Civilsamfundsorganisationerne har formet en alliance på tværs af EU-landene med det specifikke mål at samarbejde med Kommissionen om Borgernes Europaår. Denne alliance, "European Year of Citizens Alliance" (EYCA, http://ey2013-alliance.eu/), er som repræsentant for civilsamfundet en vigtig strategisk partner.

Yderligere oplysninger

Deltag i den store europæiske debat:

http://ec.europa.eu/european-debate/interactive_map/estonia/index_da.htm

Websted for Viviane Reding, næstformand i Kommissionen og EU-kommissær med ansvar for retlige anliggender, grundlæggende rettigheder og unionsborgerskab:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

Websted for Borgernes Europaår:

http://www.europa.eu/citizens-2013

Europa-Parlamentets og Rådets officielle afgørelse om Borgernes Europaår:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:325:0001:0008:EN:PDF

Dit Europa – Hjælp og rådgivning for EU-borgere og deres familier

http://europa.eu/youreurope/citizens/index_da.htm

Rapporten om unionsborgerskab fra 2010 (med forslag til dette Europæiske År):

http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/com_2010_603_da.pdf

Kontaktpersoner:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar