Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 23. listopadu 2012

„Jde o Evropu. Jde o vás. Zapojte se do diskuse“: 2013 je Evropským rokem občanů

Rok 2013 byl úředně vyhlášen Evropským rokem občanů. Dvacet let po zavedení občanství EU se zaměří jak na to, co EU občanům již přinesla, tak na splnění jejich očekávání. V Úředním věstníku bylo dnes zveřejněno rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o návrhu Evropské komise. Akce v průběhu Evropského roku mají vysvětlit, jak mohou lidé přímo využívat svých práv v rámci EU, a seznámit je s politikami a programy. Evropský rok také podpoří celoevropskou diskusi s občany o budoucí podobě EU a reformách ke zlepšení jejich každodenního života.

„Po dvaceti letech existence občanství EU jsme dokázali mnohé. Nyní je čas zvážit, kde se nacházíme a jaká jsou naše další očekávání“, prohlásila Viviane Redingová, místopředsedkyně EK a komisařka odpovědná za spravedlnost a občanství. „Lidé od Evropy očekávají konkrétní výsledky. Přesně to přinášíme – levnější roamingové poplatky, zlepšení práv obětí trestných činů a snadnější nakupování na internetu pro spotřebitele. V oblasti práv občanů chceme dosahovat dobrých výsledků, proto věnujeme celý rok těm, kdož jsou základem evropského projektu – našim občanům. Evropský rok občanů je pro nás příležitostí naslouchat a dozvědět se od vás, co vás zajímá a jak společně budovat Evropskou unii.“

Evropský rok občanů je zároveň rokem, kdy uplyne dvacet let od zavedení občanství EU (vstupem Maastrichtské smlouvy v platnost v roce 1993). V roce 2013 také Komise přijme další zprávu o občanství EU (viz zpráva za rok 2010: IP/10/1390), kde představí další cílené iniciativy na úrovni EU k odstranění překážek, které dosud brání občanům v plném využívání jejich práv. Jeden rok před evropskými volbami v roce 2014 je také vhodnou dobou k rozsáhlé diskusi o budoucnosti.

V rámci přípravy tohoto Evropského roku uskutečnila Komise od 9. května do 9. září 2012 rozsáhlou veřejnou konzultaci, v níž požádala občany o popis problémů, s nimiž se při výkonu svých práv občanů EU setkali (viz IP/12/461). Příspěvky, nyní analyzované, se vyhodnotí ve zprávě o občanství, která bude zveřejněna 9. května 2013.

V rámci Evropského roku občanů politici zahájili diskuse s občany přímo o budoucnosti Evropy. Diskuse se budou konat v celé Unii i během roku 2013 a zúčastnit se jich může každý: http://ec.europa.eu/european-debate/interactive_map/estonia/index_en.htm. První se již uskutečnily ve Španělsku, Rakousku a Německu, mnoho dalších bude následovat.

Evropský rok občanů oficiálně zahájí diskuse s občany 10. ledna 2013 v Dublinu, načasovaná na začátek irského předsednictví Rady EU.

Souvislosti

Rozhodnutí o vyhlášení roku 2013 Evropským rokem občanů, dnes zveřejněné v Úředním věstníku EU (sbírce právních předpisů EU), vychází z návrhu Komise ze srpna 2011 schváleného Evropským parlamentem a Radou (viz IP/11/959).

Tímto rozhodnutím se na Evropský rok občanů vyčleňuje přibližně 1 milion EUR. O konečné výši přiděleného rozpočtu se stále jedná v rámci diskusí o rozpočtu EU na rok 2013.

Informační kampaň k tomuto Evropskému roku plně využije existující prostředky a materiály (např. internetové stránky, portály, videa, brožury či akce). Cílem je zvýšit informovanost o existujících vícejazyčných informačních a participativních nástrojích (např. Europe Direct, Vaše Evropa, SOLVIT, interaktivní tvorba politiky, evropská občanská iniciativa a petice), které reagují na obavy občanů a mají skutečný dopad na jejich každodenní život. Komise proto úzce spolupracuje s ostatními orgány EU, orgány členských států (na národní, regionální a místní úrovni) a organizacemi občanské společnosti.

Výslovně ke spolupráci s Komisí na Evropském roce občanů bylo ustaveno sdružení organizací občanské společnosti na úrovni EU. Toto sdružení s názvem „European Year of Citizens Alliance“ (EYCA, http://ey2013-alliance.eu/) je klíčovým strategickým partnerem zastupujícím občanskou společnost.

Další informace

Zapojte se do velké evropské diskuse:

http://ec.europa.eu/european-debate/interactive_map/estonia/index_en.htm

Internetová stránka místopředsedkyně Evropské komise Viviane Redingové, komisařky pro spravedlnost, základní práva a občanství:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

Internetová stránka Evropského roku občanů:

http://www.europa.eu/citizens-2013

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se vyhlašuje Evropský rok občanů:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:325:0001:0008:EN:PDF

Vaše Evropa – Pomoc a poradenství pro občany EU a jejich rodinné příslušníky

http://europa.eu/youreurope/citizens/index_en.htm

Zpráva o občanství EU za rok 2010 (která vyzvala k vyhlášení Evropského roku občanů):

http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/com_2010_603_en.pdf

Kontaktní osoby:

Mina Andreeva (+32 22991382)

Natasha Bertaud (+32 22967456)


Side Bar